Skip to content

Att bygga vårdcentral i katastrofområde

Allt har ett slut

15 juni 2024

Efter åtta år är det nu dags att avsluta den här bloggen. Thokarpas sjukhus drivs sedan flera månader helt av offentliga medel som ett statligt landsortssjukhus med femton vårdplatser. Sverige-Nepalföreningens åtaganden är slutförda och så är även Foundation Human Natures och Ek Ek Pailas.

Övergången från Ek Ek Paila till regionvården är genomförd. Personalen utgörs uteslutande av nepaleser och sjukhuset är öppet dygnet runt. Sjukhuset ägs, drivs, bemannas och underhålls nu av Thokarpas kommun och av den statliga regionvården, med ett upptagningsområde på närmare 50 000 invånare i denna bergstrakt i Himalaya.

Jag vill från djupet av mitt hjärta tacka alla och envar som, på det ena sättet eller andra, bidragit till den här unika resan. Alla kan göra skillnad.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Möte med Samjhana

28 november

Samjhana Rokka, den FHN- finansierade thokarpastudent som studerar till lab.tekniker på Yala Institute of Health and Science i Kathmandu, förbereder sig för den examen som avslutar hennes första studieår. Idag sågs vi i Kathmandu.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Första bäbisen född på Thokarpas sjukhus

1 juli

För några dagar sedan föddes den första bäbisen tryggt och säkert på Thokarpas sjukhus. Lyckönskningar från oss alla!

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Officiell invigning

 19 maj

Igår invigdes officiellt Ek Ek Paila Thokarpa Adharbhut (Basic) Hospital av Nepals hälsominister Mohan Bahadur Basnet, som personligen var på plats för att “klippa bandet”.

Detta kommer att bli en viktig dag att minnas för invånarna i och runt Thokarpa. De försiktiga steg vi inledningsvis tog tillsammans i syfte att försöka förstärka tillgången till medicinsk hjälp och vård för människorna i det här området har under åren utvecklats till något långt större än vad vi kunnat tro och hoppas på.

Åtta år efter den katastrofala jordbävningen, och utan tidigare tillgång till medicinskt utbildad personal eller annan typ av vård i den här regionen, finns det nu ett dygnet-runt-öppet sjukhus med femton vårdplatser och med ett upptagningsområde på närmare 50 000 invånare.

Thokarpa village development committee och Nagar Palika med Netra Karki, Ek Ek Paila med Sabina Bhattarai, jag och Sverige-Nepalföreningen, Foundation Human Nature och åtskilliga andra intressenter och sponsorer tillsammans med invånarna i Thokarpa med omnejd är alla otroligt glada och stolta idag.

 

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Thokarpas första egna laboratiorieassistent har tagit examen

2 mars 2023

För några dagar sedan tog Nischal Shahi Thakuri examen från Yala Institute of Health and Science i Kathmandu. Foundation Human Nature (FHN), som sponsrat hans studier, är stolt över att gratulera Nischal till avlagd examen som biomedicnisk analytiker. Nischal förbereder sig nu för att börja arbeta på sjukhuset i Thokarpa. FHN och Sverige- Nepalföreningen önskar Nischal all lycka med sitt framtida arbete.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Mottagande av officiell tacksamhetssymbol

18 december

För en månad sedan fick jag i Kathmandu, som representant för såväl Sverige-Nepalföreningen som för Foundation Human Nature, motta ett officiellt tack från Ek Ek Paila.

Dessa bronsplaketter symboliserar tacksamheten för våra föreningars långvariga intresse och stöd till sjukhuset i Thokarpa och inskriptionen säger: "Out of respect, Ek Ek Paila gives you this symbol of love for contributing to Thokarpa Hospital".

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


FHN sponsrar ytterligare en laboratorieassistent

18 december

Dipika Bhujel är en thokarpastudent som snart kommer att ta sin examen som laboratorieassistent från Yala Institute of Health and Science i Kathmandu. Foundation Human Nature (FHN) kommer att sponsra hennes sista terminer. Dipika kommer, på samma villkor som de övriga FHN- sponsrade studenterna, att arbeta på sjukhuset i Thokarpa efter sin examen.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Tandvård in action

14 november

För två dagar sedan höll Ek Ek Paila (EEP) sin planerade camp i byn med EEPs specialistkompetenta läkare och tandläkare. Kön för att träffa tandvårdsteamet var lång. Vi är naturligtvis stolta över att Thokarpas sjukhus numera kan erbjuda tandvård.

 

 

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Utdelande av menskoppar

5 november

Under pandemin har vi inte haft möjlighet att dela ut några menskoppar till Thokarpa men detta kunde vi återuppta idag. Menskopparna togs emot av Laxmi Marahata, en av lärarna på Bhag Bhairab Secondary School och en person som hade en central roll i vår thokarpabaserade menskoppsstudie som presenterats tidigare i bloggen. En nyligen anställd skolsköterska kommer att assistera Laxmi i hennes arbete med undervisning om och utdelande av menskoppar i byn.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


En ny student antagen till högre studier

5 november

Samjhana Rokka, en student från Thokarpa, har nyligen blivit antigen till Yala Institute of Health and Science i Kathmandu. Foundation Human Nature (FHN) kommer att sponsra hennes tre år långa apotekarutbildning och hon kommer efter avslutad utbildning att arbeta på Thokarpas sjukhus. Denna överenskommelse motsvarar den som Deevya och Nischal har, FHNs övriga två sponsrade studenter från Thokarpa.

Idag mötte jag Samjhanas föräldrar i byn.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Ny utrustning

5 november

Det finns nu digital röntgen installerad med möjlighet att skicka bilder online för en second opinion i Kathmandu vid behov av detta. EEP har donerat sin tidigare ultraljudsmaskin till byn, vilket kommer att få stor betydelse och komma till stor användning i ett avlägset område som Thokarpa.

Det rum som utrustats för mindre kirurgiska ingrepp står nu klart och har börjat användas i mindre skala. Ögonutrustningen är på plats och färdiginstallerad.

Hissen är igång och numera finns det tre separata mottagningsrum.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Läkare och sjuksköterskor

5 november

Dr Binod Rana och sjuksköterska Deevya Karki med kollegor tog oss med på en rundtur i sjukhuset för att uppdatera oss om vad som hänt de senaste månaderna. Det har tillkommit en del utrustning och trots att den officiella invigningen inte ägt rum än har hittills runt 300 patienter besökt det nya sjukhuset. Under tiden före Dashain var såväl den kvinnliga som den manliga delen av avdelningen fullbelagd av patienter med slutenvårdsbehov, inklusive ett par denguefall.

Dr Rana är kontrakterad på två år med en kollega som backar upp när Dr Rana har någon dag ledigt, vilket innebär att det finns tillgång till läkare för akutfall dygnet runt alla dagar i veckan. Läkarmottagningen är öppen alla dagar i veckan utom lördagar. I nuläget arbetar här fyra sjuksköterskor, två laboratorieassistenter och två apotekare. Sjuksköterskorna täcker akuten och avdelningen dygnet runt och är alltid närvarande på sjukhuset.

En gång i månaden kommer Ek Ek Paila (EEP) att komma till byn för omfattande mottagningar, s.k. camps, med sina kathmandubaserade specialistläkare och tandläkare. Nästa planerade sådant camp kommer att äga rum nästa lördag och kommer att inkludera hud, internmedicin, ortopedi och tandvård.

 

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Besök i Thokarpa med gäster från Kathmandu

5 november

Idag har jag varit i Thokarpa med nära vänner från Kathmandu. Strålande fint väder och med utsikt över risfälten som står klara att skördas. Vi blev varmt välkomnade av sjukhuspersonalen.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Sjukhusstyrelsemöte

1 november

Thokarpas sjukhusstyrelse håller regelbundna styrelsemöten var femtonde dag. Varannan gång hålls dessa i Kathmandu, varannan gång i Thokarpa. Jag hade möjlighet att närvara vid styrelsemötet i Ek Ek Pailas lokaler i Kathmandu den 30 oktober.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Uppmärksammande av donatorer och sponsorer

3 september

Sjukhusets huvudsakliga donatorer och sponsorer har nu blivit uppmärksammade genom graverade mässingsplaketter på en av sjukhusets väggar.

 

  

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Välbesökt donor’s felicitation program

3 september

Idag hölls, på plats i byn, det “tack- och lyckönskningsprogram” som Sunkoshi Rural Municipality och Ek Ek Paila arrangerat tillsammans. Lokala politiker och nepalesiska donatorer var samtliga närvarande, liksom Ek Ek Pailas ordförande, styrelsemedlemmar och andra representanter samt personer med andra typer av central position i byn. Tack vare att det arrangerats för att sända programmet online hade intresserade från hela världen möjlighet att delta.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Inbjudan till Zoom länk Donation Felicitation Program

1 september

Ek EK Paila is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Ek EK Paila Thoparka Basic Hospital
Time: Sep 3, 2022 11:00 AM Kathmandu

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/9775545185?pwd=R0srK3ArdGlsTVhyL3FVVUswMGZJdz09

Meeting ID: 977 554 5185
Passcode: ekekpaila

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Donor Felicitation Program

30 augusti

I november kommer det att hållas såväl nationella som regionala val i Nepal. Det har därför beslutats om att invänta dessa innan sjukhusets officiella invigning, som därför kommer att ske först efter valen.

I väntan på invigningen har Sunkoshi Rural Municipality och Ek Ek Paila planerat att genomföra ett s.k. “Donor Felicitation Program”, närmast ett tack- och lyckönskningsprogram, för de sponsorer som bidragit till att sjukhuset kunnat uppföras och komma igång med sin verksamhet. Detta kommer att gå av stapeln i Thokarpa lördagen den 3 september kl. 11.00 (nepalesisk tid).

Det arbetas med att kunna sända delar av detta program direkt online. Om detta blir aktuellt kommer länkadressen att publiceras på den här bloggen.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpas sjukhus bedriver nu verksamhet dygnet runt

30 augusti

Såväl akutmottagningen som slutenvårdsavdelningar och mottagningar har nu sin verksamhet igång.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpas sjukhus öppnar

3 juli

Trots att den officiella invigningen planeras till först om en månad, har sjukhuset redan öppnat och har i mindre skala börjat ta emot patienter. Två läkare, tillsammans med ytterligare trettiofyra anställda, är nu på plats och redo att erbjuda professionell sjukvård till närmare 50 000 invånare.

Thokarpas sjukhus kommer från och med den här helgen hålla öppet och kunna erbjuda sjukvård dygnet runt, inkluderande slutenvård, akutsjukvård och förlossning. Den här helgen är starten för en ny era i den här regionen.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Alla officiella godkännanden klara

3 juli

Samtliga statliga formella tillstånd av det här 15 sängar stora sjukhuset är nu godkända och klara. Detta betyder att Thokarpas sjukhus nu är godkänt för att bedriva offentlig sjukvård.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Ögonkirurgi i Thokarpa

27 juni

25- 27 juni har Ek Ek Pailas ögonteam, med finansiellt stöd från sina donatorer, kunnat genomföra ett stort antal gratis starroperationer på Thokarpas sjukhus. Runt 65 män och kvinnor från byn har nu, tack vare denna satsning på ögonsjukdomar i allmänhet och starrkirurgi i synnerhet, fått möjlighet till en uppenbart förbättrad synförmåga. Parallellt med detta tredagars “Eye Camp” har Ek Ek Paila bedrivit även andra typer av läkarmottagningar i byn.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Netra Karki avgår som VDC chairman

23 april

Netra Karki har idag officiellt annonserat att han inte kommer att ställa upp för omval till VDC chairman. Det arbete han utfört under dessa fem år är ovärderligt och av enorm betydelse för regionen Sunkoshis framtid.

Med största respekt tackar vi Netra Karki för det fantastiska sociala arbete han utfört, för hans aldrig sinande energi och för hans oändliga lojalitet med sin hembygd. Vi önskar honom all lycka med sina framtida åtaganden.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Lokala val i närtid

14 april

Om ett par månader kommer det hållas lokala val i Sindhupalchowk. Netra Karki har sedan fem år innehaft positionen som Thokarpa VDCs ordförande, dvs byns högste ledare, med stort stöd från byborna. Det är ännu inte klart om Netra Karki kommer att ställa upp för omval. Vad som däremot är klart är att han under de kommande fem åren kommer att sitta som sjukhusstyrelsens ordförande. Detta kommer att vara av största vikt för vidmakthållande av kontrakt och för underhåll av utrustning och byggnader, likväl som för upprätthållande av kunskap, kontakter och engagemang.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Levnadsförhållanden i vardagen

14 april

Det stora projektet för ökad och förbättrad tillgång till vatten i Thokarpa är nu genomfört och invigt. Den nyrenoverade gymnasieskolan är i drift. Arbetet med att asfaltera och bredda vägen upp till byn är i sin slutfas. Numera finns internetkabel indragen till centrala delarna av byn för säkrare nätåtkomst. Sjukhuset står redo att invigas. I takt med att de allmänna livsvillkoren i byn förbättrats i sådan grad under de senaste åren, har till och med ett par familjer från Kathmandu valt att flytta till och bosätta sig permanent i Thokarpa.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


33 nyanställda till att arbeta på Thokarpas sjukhus

14 april

Rekryteringen av personal är nu klar. 33 nyanställda, varav de allra flesta kommer från byn med omgivningar, har fått kontrakt för arbete på Thokarpas sjukhus. Detta team består, utöver själva sjukvårdspersonalen och sk health assistants, av bl.a. väktare, städpersonal och administration.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Akutmottagning och förlossning dygnet runt

14 april

Redan från och med invigningen kommer sjukhuset att erbjuda akut- och förlossningsvård dygnet runt för befolkningen i det här området. Akutmottagningen kommer att vara ständigt öppen och vårdavdelningen är utrustad med 15 vårdplatser. Det finns ett vilrum på själva sjukhuset för den sjuksköterska som är i tjänst nattetid och läkarbostaden ligger bara några minuter bort. Ytterligare personalbostäder finns på sjukhusområdet.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Röntgen och behandling av ögonsjukdomar

14 april

Ek Ek Paila har, med hjälp av sina sponsorer, kunnat utrusta Thokarpas sjukhus med en röntgenapparat, ultraljud och med utrustning för ögonsjukvård, inklusive starroperationer. På sikt planeras en optiker arbeta heltid här.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Tandläkarutrustning

14 april

Thokarpas sjukhus är nu fullt utrustad för tandvård. Denna nyinköpta tandvårdsutrustning är i sin helhet finansierad av Sverige- Nepalföreningen. Vi är glada och stolta över att, tillsammans med tandläkare och tandsköterskor från Ek Ek Paila, kunna erbjuda tandvård till befolkningen i den här provinsen.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Syrgasproducerande växt

14 april

Under pandemin har det kunnat ses ett ökande intresse i Nepal att investera i vad som kallas för oxygen plants. En sådan växt kräver relativt avancerad teknisk utrustning för produktion och lagring av syrgas. Thokarpa VDC har anammat och investerat i detta.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Sindhupalchowks första hiss

14 april

Snart är distriktets första hiss färdigställd, hissen i Thokarpas sjukhus.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Matsal och apotek

14 april

Sjukhusområdets tredje byggnad (främst i bild) planeras inrymma en matsal och ett apotek. Bådadera kommer att läggas ut på entreprenad.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Sjukhusets exteriör och den omkringliggande muren

14 april

Arbetet med sjukhusets yttre är avslutat och sjukhuset består i sin slutgiltiga form av tre separata byggnader. Fyra, med den närliggande läkarbostaden inräknad. Den omgivande mur, som byggts i syfte att skydda mot jordskred och som varit ett tekniskt svårt och tidsödande arbete, är även den färdigställd och har blivit fint målad. Invid sjukhusets entré finns en nybyggd kur för patientregistrering.

 

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


De ursprungliga initiativtagarna till sjukhusprojektet

14 april

Idag träffades de tre av oss, Netra Karki, Sabina Bhattarai och jag, som för sju år sedan tog initiativet till och började arbeta med en sjukvårdsinrättning i det här svårt jordbävningsdrabbade området. Pandemin har satt stopp för oss att ses personligen, men vi har alla jobbat vidare på det projekt som nu utvecklats till något långt över våra förväntningar.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Besök i Thokarpa med Ek Ek Paila och svenska vänner

14 april

Lördagen 2 april åkte jag tillsammans med ett team från Ek Ek Paila (EEP), bestående av läkare, logistiker och IT-tekniker till Thokarpa i sällskap av mina svenska vänner Leif Bjellin och Marita Bergstrand. Till följd av pandemin har det inte varit möjligt för oss att besöka byn på över två år. Efter att under lång tid ha sett fram emot att komma tillbaka, blev dagens återseende av Thokarpa och våra medarbetare och vänner där fantastiskt hjärtevärmande.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möte med Nischal

1 april

Ytterligare en FHN- finansierad thokarpastudent, Nischal Shahi Thakuri, studerar till lab.tekniker på Yala Institute of Health and Science i Kathmandu. Han har just avslutat examen efter sitt andra studieår. Om ytterligare ett år kommer även Nischal att vara redo att börja arbeta på Thokarpas sjukhus.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möte med Deevya

1 april

Sjuksköterskestudenten Deevya Karki, en thokarpastudent vars studier finansierats av Foundation Human Nature (FHN), har nu tagit sin examen efter fyra års studier på sjuksköterskeutbildningen på Kathmandu Medical College. Hon gör sig nu redo att börja arbeta på sjukhuset i Thokarpa.

Sverige- Nepalföreningen och Foundation Human Nature gratulerar Deevya och önskar henne allt gott inför hennes kommande tjänst på Thokarpas sjukhus.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Netra Karki introducerar dig till Thokarpas sjukhus

5 februari

https://youtu.be/OXipB7Oyxf0

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Länk till fundraising auktionen

5 februari

https://bit.ly/3L73so8

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Från en lokal vårdcentral till ett sjukhus för 50 000 personer

28 januari

Under årens lopp har den här hälsovårdscentralen ändrat form flera gånger. Idag, när invigningen står för dörren, beräknas Thokarpas sjukhus kunna tillgodose vård för närmare 50 000 invånare.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Fundraising online auction

28 januari

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


 

Ansvar för löner

17 januari

Överenskommelsen mellan the local government och Ek Ek Paila om vem som ska betala lönerna till sjukhusets respektive personal är nu klar. Lön för en heltidsanställd läkare på plats i Thokarpa kommer Ek Ek Paila att finansiera. Ek Ek Paila planerar att kontraktera och avlöna två olika läkare, en erfaren distriktsläkare tillsammans med en yngre läkare med möjlighet att täcka sin seniora kollega vid behov.

Lön för resterande del av personalen, hittills bestående av en sjuksköterska, en lab.tekniker, administration, städ och tvätt, underhåll och en väktare, kommer att betalas med statliga medel. Det faktum att Netra Karki och hans medarbetare redan på det här stadiet fått staten att engagera sig i så hög grad är att betrakta som en stor framgång.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Ytterligare donationer

17 januari

Utöver insamlingen från online auktionen och sedan tidigare utlovade banklån, har en välgörare från Singapore lovat att i slutet av det här året donera en summa till sjukhuset i Thokarpa som motsvarar 60 000 USD.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Amerikansk nätauktion för insamling av pengar

17 januari

I mitten av februari kommer ett amerikanskt fund raising event att direktsändas online till förmån för sjukhuset i Thokarpa. Den insamlade summan kommer att användas till en röntgenapparat, medicinska instrument och annan utrustning. Dessa pengar kommer även att bidra till framtida lön till läkaren på plats i byn.

Initiativet till det här eventet har tagits av ett nepalesisk- amerikanskt läkarpar som tidigare stöttat Ek Ek Paila.

Målet är att insamlingen ska överstiga 20 000 USD. Detaljer kring det här eventet kommer att läggas ut på den här bloggen.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Bildande av sjukhusstyrelse

17 januari

Den nya sjukhusstyrelsen håller på att bildas. Denna kommer att bestå av fyra medlemmar från the local government, fyra medlemmar från Ek Ek Paila samt den opartiska läkaren med tjänst i byn. När styrelsen är fastställd kan läkartjänsten i Thokarpa officiellt utlysas och styrelsens gemensamma bankkonto användas för inköp av resterande utrustning. Netra Karki och Sabina Bhattarai kommer att sitta på centrala poster och kommer tillsammans vara ansvariga för all rekrytering.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Hiss

17 januari 2022

Det håller på att byggas en hiss till sjukhuset. Då mottagningsrum och avdelningar kommer att ligga på olika våningar och då alla tre våningarna kommer att användas av patienter, har the local government tagit beslut om att en hiss kommer att komma till stor nytta. Hissen finansieras helt av the local government och Thokarpas sjukhus kommer att bli den första sjukvårdsinrättningen i Sindhupalchowk med tillgång till hiss.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Hur kommer rummen och våningarna att användas?

17 januari

Sjukhusets bottenvåning kommer att innehålla en liten akutenhet, en övervakningsavdelning, ett förlossningsrum och ett mottagningsrum.

Mottagningsrum, inklusive sådana med mer specifik utrustning som tandvård och ögon kommer att inrymmas på andra våningen. Utrustningen för tandvård är helt finansierad av donationer från Sverige- Nepalföreningen.

På tredje våningen kommer avdelningarna att ligga, tillsammans med en sterilcentral och lokaler för förvaring, tvätt mm.

Laboratoriet tillsammans med röntgenavdelningen och administration/ kontor kommer att vara lokaliserat till den angränsande byggnaden, som även kommer att innehålla möjlighet till inkvartering för sjukhusets personal.

Apotek och matsal kommer, som planen ser ut nu, att utlokaliseras och läggas på entreprenad.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Nyöppnat apotek i byn

17 januari

Ett litet apotek öppnade nyligen i Thokarpas centrum Bhag Bhairab. Det är oklart om just detta apotek kommer kunna försörja hela sjukhuset framgent, eller om någon annan entreprenör kommer att ta över. Oavsett kommer det här apoteket att komma invånarna från trakten väl till gagn.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Syrgasproducerande växt

17 januari

På initiativ av Thokarpas local government/ kommunstyrelse har en s.k. oxygen plant inhandlats från Kina, tillsammans med nödvändig utrustning. En oxygen plant är en specifik syrgasproducerande växt som odlas i ett mindre utrymme, varifrån man kan extrahera syrgas som sedan överförs för förvaring i syrgascylindrar.

Denna syrgasproducerande växt med sin utrustning kommer att förvaras och skötas i sjukhusets lokaler. Mycket tid, pengar och engagemang har lagts på förverkligandet av denna idé, vilken har finansierats av the local government med visst stöd av donationer. Kapaciteten att producera syrgas med hjälp av den här växten planeras överstiga sjukhusets egna behov och förhoppning finns att kunna exportera ett överskott till andra byar.

Utöver den här växten finns det för närvarande 2-3 syrgaskoncentratorer på sjukhuset samt ett flertal stora syrgascylindrar från staten. Nödvändigheten med att säkra tillgång till syrgas har på alla sätt tydliggjorts under den pågående covidpandemin.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


El- och rörarbete klart och alla möbler beställda

17 januari 2022

Allt el- och rörläggningsarbete är nu klart. Beställning har lagts på alla möbler. Ek Ek Paila kommer att finansiera delar av elektriciteten och samtliga möbler.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Deevya och Nischal

8 november

Våra studenter Deevya och Nischal, vars utbildning sponsras av Foundation Human Nature (FHN), kommer efter de pågående helgledigheterna att återgå till sina studier i Kathmandu. Deevya till sjuksköterskeprogrammet på Kathmandu Medical College (KMC) respektive Nischal till studierna till laboratorieassistent på Yala Institute of Health and Science. Efter sin examen kommer båda två att börja sitt arbete på sjukhuset i Thokarpa.

Nischal är nu halvvägs in i sin utbildning med 1.5 år kvar. Deevya kommer att ta sin slutexamen i februari, efter 4 års studier med fina betyg. Deevya säger att hon känner sig stolt och glad över att få möjligheten att jobba med vård i den by där hon är född och uppvuxen. Hon ser fram emot att snart få börja jobba på sjukhuset i Thokarpa.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Förberedande för officiell slutinspektion

8 november

Före invigningen kommer en slutgiltig inspektion att ske av representanter från hälsoministeriet för bedömning och godkännande. Än finns förberedande arbete att göra.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Isoleringsenhet

8 november

Nu finns en färdigställd isoleringsenhet för patienter med covid och/ eller andra smittsamma sjukdomar. Pandemin har uppenbarligen tydliggjort behovet av sådana enheter.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Sängar, syrgas och annan utrustning

8 november

Nu mot slutet av den fortfarande pågående festivalperioden, har utrustning och möbler börjat anlända. Sängar, syrgascylindrar och en syrgaskoncentrator mm är på plats och mer är på ingång.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


EEP har tagit över ansvaret för läkemedel

8 november

Till det nya kontraktet skrevs har Maitreya Foundation varit ansvarig för att försörja Thokarpas sjukhus med läkemedel. Denna uppgift har nu övergått till Ek Ek Paila (EEP), som framöver kommer att ansvara för inköp och distribution av mediciner i byn. Maitreya Foundation kommer fortsatt att engagera sig i andra typer av arbete med sjukhuset.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Contract signing ceremony

23 september

I lördags undertecknades det nya avtalet mellan Ek Ek Paila och Thokarpa village development committee (VDC). Detta nya kontrakt signerades högtidligen och officiellt på plats i byn.

Sjukhusets officiella namn kommer från och med nu att vara Ek Ek Paila – Thokarpa Community Hospital.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En permanent generator levererad till byn

23 september

Förra veckan levererades en permanent sjukhusgenerator till byn.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Ultraljud och röntgenutrustning

23 september

EEP har donerat sin portabla ultraljudsmaskin till sjukhuset i Thokarpa. EEP har även budgeterat för en basal röntgenutrustning av bra kvalitet.

Thokarpas sjukhus börjar nu anta en riktigt fin form, tack vare de senaste två månadernas påtagligt progressiva, noggranna och ambitiösa utveckling.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


EEP och Thokarpa kommun kommer att driva sjukhuset tillsammans

23 september

Ek Ek Paila (EEP) kommer, till att börja med, att betala lönen för Thokarpas första läkare på plats. EEP och Thokarpas kommun (local government) kommer i övrigt att samarbeta vad gäller personal, förvaltning och drift.

EEP har nu fått beviljat banklån för att kunna säkra ansvaret för Thokarpas sjukhus under åtminstone de 3-4 första åren.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpas sjukhus har fått en läkare

23 september

En distriktsläkare med erfarenhet av akutsjukvård har kontrakterats för att börja jobba heltid som läkare i Thokarpa. Tillträdesdatum kommer att bli i samband med invigningen, som enligt aktuell plan ser ut att bli i januari 2022.

Denne läkare kommer att ha mottagning varje vardag och kommer att bo i byn under veckorna. Under helgerna kommer en erfaren health assistant att hålla ställningarna så att doktorn ska kunna åka till Kathmandu. Läkaren går för närvarande ett träningsprogram i att kunna utföra ultraljud.

Denne distriktsdoktor kommer att bli den förste läkare någonsin som kommer att bo och arbeta på plats i den här regionen. Att ha engagerat en husläkare till Thokarpa kommer naturligtvis att i högst väsentlig grad bidra till att förbättra hälsosituationen för invånarna i det här området.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Covidvaccinering

23 september

Enligt uppgift från Netra Karki har nu ca 40 % av thokarpaborna blivit fullvaccinerade mot covid -19. Det är ungefär dubbelt så hög vaccinationsgrad som i Nepal i övrigt, där motsvarande siffra (2 doser) i dagsläget ligger på knappt 20%.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Earth brick maskinerna är fortfarande igång

23 september

Efter det att sjukhusbygget blivit färdigt har earth brick maskinerna från Build Up Nepal fortsatt att användas flitigt och kontinuerligt. Byborna i Thokarpa och dess omgivningar använder de egentillverkade tegelstenarna till att bygga mindre förvaringsskjul, kök och till många andra ändamål.

Efter jordbävningen har nu ca 120 privathus färdigställts i byn med den här bricktekniken.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Träningsprogram för personal kan komma att erbjudas från Dhulikhel Hospital

14 juli

Inom det nya samarbetet har Ek Ek Paila (EEP) i dagarna tagit kontakt med och initierat diskussioner med Dhulikhels sjukhus. I Dhulikhel, ca 1.5 timmes bil- eller bussresa från Thokarpa, finns detta privata, non profit och samhällsbaserade (community based) universitetssjukhus beläget. Det här sjukhuset har sedan många år bedrivit mottagningar och kliniker, samt andra typer av åtaganden, i avlägsna och eftersatta regioner som Kavre, Sindhupalchowk, Sindhuli och Ramechhap m.fl. Dhulikhels sjukhus är det stora sjukhus som geografiskt ligger närmast Thokarpa och det som de flesta bybor vanligen väljer i första hand när de behöver mer avancerad typ av vård. Mer finns att läsa på www.dhulikhelhospital.org.

EEP har informerat oss om att de nyligen varit i kontakt med Dhulikhel för att berätta om det sjukhus som byggs i Thokarpa, hur arbetet där planerar att bedrivas och vilken typ av mer avancerad vård Thokarpas patienter kan komma att behöva framöver. Initiativ har tagits och diskussioner påbörjats gällande ett framtida tränings- och utbytesprogram för personal från Thokarpas och Dhulikhels respektive sjukhus, något som verkar vara av stort intresse för båda parter.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möte för introducerande av den nya medicinska samarbetspartnern Ek Ek Paila

14 juli

Söndagen 11 juli hölls ett zoom möte med närvaro av Katak Malla, Torbjörn Tingdal och undertecknad från Sverige- Nepalföreningen (SNF), Sabina Bhattarai och Suman Thapa från Ek Ek Paila (EEP) och med motsvarande borgmästaren Netra Karki, representerande Thokarpas kommunledning. Syftet med det här mötet var introducerande av Ek Ek Paila som ny officiell medicinsk samarbetspartner och för att höra dem berätta om sina framtida planer och visioner för övertagandet av ansvaret att bemanna Thokarpas sjukhus med läkare, sjuksköterskor och tandläkare.

De nya officiella samarbetsparterna kring Thokarpas sjukhus kommer nu att vara Thokarpa Kommun, Ek Ek Paila och den nepalesiska non profit organisationen Maitreya Foundation, som varit med från start.

EEP är en nepalesisk politiskt obunden non profit organisation. Denna består av läkare, sjuksköterskor, tandläkare, lab.assistenter, ekonomer och logistiker med mera, som samtliga arbetar volontärt med inriktning på hälso- och sjukvård i eftersatta områden i Nepal. Den här organisationen har redan blivit introducerat här på bloggen och mer att läsa finns på deras websida www.ekekpaila.org.

De läkare som jobbar med EEP är erfarna specialister som representerar stora delar av det medicinska fältet, såsom hudläkare, distriktsläkare, gynekologer, ortopeder, ögonläkare, internmedicinare, öronläkare mm mm. Planen för dessa specialister är att med jämna mellanrum åka till Thokarpa för specialistmottagningar, medan en yngre legitimerad läkarkollega och en sjuksköterska planeras finnas på plats i byn på heltid.

Denna yngre läkare och sköterska planeras bedriva en allmän läkarmottagning på dagarna, men med möjlighet att lägga in den patient som behöver på sjukhuset för tillsyn även nattetid. Detta kommer att vara möjligt då läkare och sjuksköterskor planeras bo i det nybyggda huset för personal på sjukhusområdet.

Inledningsvis är planen att driva en allmän läkarmottagning på kontorstid men med tillgång till slutenvård vid behov. Planen är sedan att över tid utöka såväl EEPs som statlig personals närvaro och arbete i byn, med målet att inom en tioårsperiod kunna driva ett dygnsöppet 15-bäddars och fullt bemannat sjukhus.

Det planeras ett nära samarbete mellan den statliga sjukvården och EEP och utgifter för löner och andra omkostnader kommer initialt att delas mellan EEP och staten. Målet är fortsatt, och enligt vårt tidigare MoU, att sjukhuset med tiden helt ska kunna övertas och drivas inom den statliga offentliga sjukvården. Patientkostnaden kommer att motsvara avgiften för nepalesisk statlig sjukvård.

Liknande former av samarbete, där den statliga sjukvården och oberoende organisationer under långa tidsperioder driver hälso- och sjukvårdsarbete tillsammans, finns redan etablerat i Nepal. Som ett exempel på detta har ett nepalesiskt framgångsrikt motsvarande koncept under en längre tid drivits både i öppen- och slutenvård med inriktning på ögonsjukvård.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Samarbetet går in i en ny fas

14 juli

Till följd av upplösandet av vårt tidigare Memorandum of Understanding (MoU), kommer nu det formella samarbetet mellan Sverige-Nepalföreningen (SNF) och Thokarpa Village Development Committee (VDC) att övergå i en mindre formell form. SNF har inte längre några kvarvarande skriftliga åtaganden gentemot våra tidigare samarbetspartners Thokarpa VDC, Kathmandu Medical College eller Maitreya Foundation.

SNF har officiellt redan levererat det vi lovat i vår ursprungliga överenskommelse kring stöttandet av att uppföra en hälsovårdscentral i Thokarpa. Detta genom att bidra med idéer, att sammanföra olika samarbetspartners, att uppmuntra och att bidra med finansiering. Introducerandet av byggtekniken med brick maskiner till det här området, genom Build Up Nepal, har varit ett associerat men separat initiativ och som kommer att fortgå som tidigare utan förändringar.

SNFs ambition och mål har, ända sedan starten och fortlöpande genom det här samarbetet, varit att denna vårdinrättning ska kunna utvecklas till att ägas, drivas, bemannas och underhållas av uteslutande nepaleser utan permanent inblandning av utländska intressenter. Samtliga samarbetspartners har varit eniga om målet att vårdcentralen, numera sjukhuset, på lång sikt ska drivas och bemannas helt i statlig regi.

Den statliga sjukvårdens tilltagande engagemang har, tack vare Netra Karkis och kommunledningens hårda arbete, under de första fem åren blivit alltmer stabilt och utvecklats snabbare än förväntat. Arbetet med ökande statligt engagemang pågår kontinuerligt och ett flertal diskussioner och planer finns redan för fortsatt utveckling i samma riktning.

SNF har stort förtroende för den nya medicinska samarbetspartner som nu kliver in. Vi kommer med stort intresse och med glädje att fortsätta följa utvecklingen av sjukhuset i Thokarpa och den nya fas som arbetet nu går in i. SNF kommer tveklöst att fortsätta vårt engagemang med att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården i byn, men framgent under mindre formella och mer flexibla former.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Förberedelser för en tredje covidvåg

8 juli

Netra Karkis mål är nu att i största möjliga grad organisera förberedelser inför att en eventuell tredje covidvåg kan nå och drabba byn. Netra påskyndar därför sjukhusbygget som ett led i detta. Målet är att kunna inviga och öppna sjukhuset innan en tredje våg, för möjligheten att kunna ta emot och behandla presumtivt nya covidpatienter.

Thokarpa har av staten fått en portabel lab.maskin för basala typer av analyser och fem stora syrgascylindrar har donerats till byn.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Samarbetet med Kathmandu Medical College rörande Thokarpas sjukhus är över

8 juli

På grund av nära ett år med omfattande förändringar på Kathmandu Medical College i Kathmandu, och som där utvecklats till en turbulent och oroväckande situation, har Thokarpa village development committee beslutat att gå vidare med en annan samarbetspartner vad gäller bemanningen av sjukhuset. Detta innebär att vårt ursprungliga tio år långa fyrpartsavtal, vårt Memorandum of Understanding, har upplösts. Thokarpas nya samarbetspartner förbereder sig för att inom en snar framtid kunna påbörja sitt åtagande med bemanning av sjuksköterskor och läkare, men en skriftlig överenskommelse är ännu inte upprättad och signerad. När en sådan finns kommer information om denna nya samarbetspartner att bekräftas och presenteras här i bloggen.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Byggandet återupptaget

8 juli

Den senaste pågående lockdownen är inte över än, men sedan ett par veckor tillbaka har undantag tillåtits vad gäller byggnadsarbeten. Målning och elektricitet är nu i det närmaste klart. Arbetet med att koordinera alla olika delar av byggnationen är i slutstadiet, liksom rörläggning, toaletter och badrum.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Paket med medicinsk hjälp sända till byn

4 juni

Efter en akut och hjärtevärmande lyckosam insamling jag drog igång privat bland familj och vänner för ett par veckor sedan, har vi nu kunnat skicka medicinsk hjälp till Thokarpa. Detta hade inte varit möjligt utan min nära vän dr Sabina Bhattarai, som har varit involverad i samarbetet kring Thokarpa ända sedan start. Hon finns på bild på flera ställen i bloggen.

Likväl som Sabina Bhattarai är involverad i Thokarpa, är hon engagerad i en grupp av volontärarbetande läkare, tandläkare och andra delaktiga yrkesgrupper som sedan åtskilliga år tillbaka på olika sätt arbetar aktivt med att stötta bybor i avlägsna delar av Nepal med medicinsk hjälp. Denna non-profit organisation heter Ek Ek Paila (Step By Step på nepalesiska) och det finns mer att läsa på deras hemsida www.ekekpaila.org.

Under den pågående kritiska andra vågen av covid i Nepal, har Ek Ek Paila arbetat fram ett akutmedicinskt stödpaket som riktar sig till de covidsmittade bybor i avlägsna delar av landet som inte har möjlighet att ta sig till något sjukhus. Ek Ek Paila organiserar, köper in, paketerar och har hittills distribuerat individuella paket med akut medicinsk hjälp till tusentals covidsmittade landsmän i avlägsna områden. Vår aktuella insamling har stöttat det här arbetet.

Varje paket innehåller en termometer, handsprit/ desinfektionsmedel, munskydd och 9 olika sorters basala mediciner (inklusive instruktion/ läkarordination), för att i hemmet i byn kunna hantera en covidinfektion, inklusive associerade och sekundära symtom.

150 + 150 sådana paket levererades, tack vare våra bidragsgivare och Ek Ek Paila, till covidsmittade bybor i Thokarpa den 16 maj respektive den 4 juni. Två thokarpakillar körde på MC från byn till Kathmandu (3.5 timmar enkel väg) för att hämta paketen. Om en motorcykel kör med en leverans innehållande ”immediate medical relief” till coviddrabbade, har dessa tillåtits vara ute på vägarna trots pågående strikt lockdown. Under överinseende av Thokarpas borgmästare, vår gode vän Netra Karki, har sedan paketen delats ut till coviddrabbade bybor.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Den andra covidvågen har nått Thokarpa

15 maj

Under den senaste månaden har covidsituationen i Nepal snabbt blivit mycket oroväckande. Gränserna mot Indien är öppna och sedan antalet covidsmittade personer i Indien ökat dramatiskt sedan några veckor tillbaka, gäller detta sorgligt nog även antalet covidsmittade i Nepal. Netra Karki beskriver nu situationen i såväl Nepal som i Thokarpa som kritisk.

Enligt Netra Karkis rapport från byn idag, förhindrar den nationella lockdownen sedan två veckor tillbaka all form av aktivitet i Thokarpa och alla skolor är stängda. Inga vaccinationer finns ännu tillgängliga och viruset sprids snabbt i byn. Alla håller sig isolerade hemma. Tack vare att flertalet bybor är självförsörjande bönder finns det fortfarande tillräckligt med mat, medan problemen med hälsan och sjukdomar ökar.

Vägen från byn till närmaste sjukhus i Dhulikhel drygt två timmar bort är nu i gott skick, om det mot förmodan skulle gå att hitta någon form av transport under pågående lockdown. Däremot har nu landets sjukhus, inklusive det i Dhulikhel, en massiv brist på såväl sängplatser som syrgas, vilket gör att ingen från byn ens överväger att ta sig dit för hjälp. Tyvärr gäller detta även andra typer av sjukdomar och olycksfall som byborna drabbas av.

Vi ser med förväntan och glädje fram emot den dag då covidsituationen lugnat sig och vi kan återuppta vårt gemensamma arbete med sjukhuset i Thokarpa. Vi hoppas av hela vårt hjärta att de förluster viruset för med sig till byn blir så få som möjligt. Netra Karki bad mig idag vidarebefordra det här meddelandet till alla medlemmar i Sverige- Nepalföreningen (SNF): “Please say hi to all SNF members from us. You are always in our hearts. We will meet soon again to continue our dream project together.”

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En sammanfattning av studien på Karolinska Institutets hemsida

2 februari

https://news.ki.se/pilot-of-the-use-of-menstrual-cups-among-schoolgirls-in-rural-nepal

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En intervju om studien

31 januari

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Den vetenskapliga artikeln om menskoppsprojektet är nu publicerad

26 januari 2021

Igår publicerades slutligen vår studie om menskoppsprojektet i Thokarpa i BMC Reproductive Health:

https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-01036-0

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Den omgivande muren nästan klar

23 december

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Välkomna på rundvandring

9 december

Välkomna på husesyn på plan ett och två och för en titt från takterrassen!

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Väntan på regionala medel

9 december

Utöver en del elektriska arbeten, färdigbyggande av den omkringliggande muren, innertak, målning och ”other minor finishing”, är det i stort inte mer än möbler och utrustning kvar. Sverige-Nepalföreningen kommer att sponsra den basala medicinska utrustningen samt tandläkarutrustning, medan resterande pengar inväntas från motsvarande regionledningens budget.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Skyddsmur

9 december

Som skydd för sjukhusområdet byggs det nu en omkringliggande mur.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpa har fått en bank

19 september

Sindhu Bikash Bank Ltd har nyligen etablerat sig i och öppnat ett bankkontor i Thokarpa. Banken, som ligger i biblioteksbyggnaden, kommer att vara verkligt betydelsefull för traktens utveckling.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Nära 90 kvinnor och tjejer från Thokarpa har nu provat menskoppen

16 augusti 2020

I slutet av juli meddelades vi att de menskoppar vi tagit med till byn, för att säljas till ett kraftigt reducerat och sponsrat pris (300 NRs = 22 SEK), nu är slutsålda. Redan nu betyder det att närmare 90 flickor och kvinnor från byn provat menskoppen. Den mindre vinst som kommer av försäljningen är ämnad att använda till lokala utbildningsprogram för kvinnor och flickor i byn. Det här är riktigt uppmuntrande nyheter som stärker oss i vårt fortsatta arbete inom det här viktiga området.

Vi planerar fortsätta att sponsra Thokarpa med menskoppar, likväl som att uppmuntra de pågående lokala utbildningsprogrammen för kvinnor och tjejer. Våra huvudsakliga sponsorer i arbetet med menskoppar är Foundation Human Nature (www.f-h-n.org) och den svenska tillverkaren MonhlyCup (www.menskopp.se).

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Rörläggning, trappor, elektricitet och golv

9 juli

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Arbetet fortskrider trots fortsatt ”partial lock down”

8 juli

Trots bistra tider i Nepal nu, med fortsatt ”partiellt utegångsförbud” pga coronan och mitt i den leriga monsunen, har byggnadsarbetet kunnat fortsätta framåt. Det är självklart riktigt goda nyheter. Fönster, dörrar och staket på takterrassen är nu på plats.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möjlighet till återupptagande av byggandet trots fortsatt corona lock down

6 juni

Det ”utegångsförbud”/ corona lock down som nu pågått i Nepal i många veckor fortsätter oförändrat och i samma strikta stil. Ett par veckor sedan tillkännagav dock den nepalesiska regeringen att vissa utvalda byggprojekt trots detta kommer att få tillåtelse att återuppta sitt arbete. Enligt besked från Netra Karki idag ser det ut som att sjukhusbygget i Thokarpa i dagarna kommer att få ett sådant tillstånd.

Detta positiva besked infaller tidsmässigt samtidigt som årets monsun anlänt. Med monsunens kraftiga regn kommer svårigheterna att använda vägarna till Thokarpa och med det problem att leverera byggmaterial etc. Även om byggandet snart kan komma att återupptas kommer arbetstakten därför sannolikt fortsätta att vara långsam.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Corona lock down

28 mars

Sedan några dagar har Nepals regering utlyst en nationell total lock down, dvs närmast att jämföra med utegångsförbud, i försök att hindra spridningen av coronaviruset. Skolorna i Thokarpa är nu stängda och all typ av daglig handel och alla former av arbete utanför hemmet har upphört. Alla invånare är strängt uppmanade att hålla sig hemma och inomhus. Denna första lock down är planerad till en vecka men förväntas förlängas.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Ny sjuksköterska

28 mars

En ny sjuksköterska har av staten tilldelats en tjänst i Thokarpas bycentrum Bhag Bhairab. Hon kommer, utöver sina övriga arbetsuppgifter, att vara ansvarig för utbildningar om hälso- och sjukvård i byns skolor. Närvaron av den här fina kompetensen kommer att vara ett viktigt nästa steg för förbättrandet av folkhälsan i Thokarpa.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Lokal upphandling och corona                                                                         

15 mars

För närvarande pågår lokala upphandlingar vad gäller rörläggning, fönster/ dörrar och elektricitet. Det kan komma att ta ytterligare ett tag. Dessutom har vi meddelats att beställda varor från Indien för närvarande inte kan levereras pga handelsrestriktioner under coronasmittan.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Klart för fönster, elektricitet och rörläggning

28 januari 2020

”The civil work” på sjukhusbygget är nu avslutat, vilket betyder att allt arbete med själva byggnaden som grund, pelare, väggar, golv och tak är slutfört. Nu kan arbetet med elektricitet, rörläggning, fönster, dörrar och måleri påbörjas.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpabor tar en ledande roll i utbildning kring menskoppar

4 december

Från och med nu kommer Thokarpas sjuksköterska Saraswati och en av testtjejerna, Ajita från klass 12, som vid uppstarten tilldelats en ledande roll i menskoppsstudien, att ansvara för den lokala utbildningen om menstruell hälsa och om menskoppar för intresserade tjejer och kvinnor i byn.

På den andra bilden ses vår kärntrupp av engagerade medarbetare vad gäller det här projektet i Thokarpa. Från vänster är det lärarinnan Laxmi, sjuksköterskan Saraswati, Shankar KC som är ansvarig för hälsoutvecklande projekt i byn och längst till vänster doktor Diksha från KMC.

Tjejerna på bilderna är delar av testgruppen tillsammans med intresserade kompisar och klasskamrater. Alla tjejer har gett sitt medgivande till att jag får använda bilderna på webben för ”reklam” och för att informera om menskoppsprojektet i Thokarpa.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Fler menskoppar levererade från Sverige för att säljas i Thokarpa

4 december

Foundation Human Nature (FHN) beslutade tidigare i år att sponsra ytterligare 50 menskoppar till Thokarpa. Halmstadföretaget MonthlyCup (www.monthlycup.com) har även de fortsatt att generöst reducera priset för de menskoppar vi distribuerar till tjejer och kvinnor i byn. Eftersom jag själv inte hade möjlighet att åka till Nepal den här hösten transporterade istället Kerstin Björlin menskopparna till Kathmandu, varifrån Diksha Pokhrel tog dem vidare till byn.

De nya menskopparna kommer att säljas i byn till ett kraftigt reducerat, och överkomligt pris till tjejer och kvinnor i Thokarpa. De här kopparna kommer, som tidigare, att delas ut tillsammans med ett instruktionsblad på nepalesiska och med illustrationer till. Alla tjejer och kvinnor som är intresserade kommer dessutom att erbjudas delta i ett utbildningsprogram i ämnet. Enligt beslut från FHN kommer den lilla ekonomiska vinsten att avsättas till lokala kostnader för fortsatt undervisning och utbildningsprogram för byns tjejer och kvinnor.

Tjejerna på bilderna är delar av testgruppen tillsammans med intresserade kompisar och klasskamrater. Alla tjejer har gett sitt medgivande till att jag får använda bilderna på webben för ”reklam” och för att informera om menskoppsprojektet i Thokarpa.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Några av testtjejernas kommentarer om menskopparna

4 december

Här nedan följer en rad kommentarer från tjejerna i testgruppen och som rör deras syn på menskopparna. Kommentarerna är direktöversatta från nepalesiska och har registrerats i samband med intervjuer.

”I used to cut any kind of cloth to make it a pad.”

”We used homemade pads which used to be badly soaked very soon. So, it was very difficult to sit or walk.”

”Washing and drying of the homemade pad was another difficulty we had. The people believe that we should not dry the pads in the sun and its also believed to be shameful.”

”Before using the cup, I didn't feel like going to school. I used to always panic about how I was going to survive the whole day. The fear of going to school during periods isn't a problem anymore.”

”The menstrual cup needs very little water to be washed. It can be washed by taking a small bottle of water with yourself (to school) too. But, the homemade pads need so much of water and soap to be washed.”

”Everybody were very supportive, including our parents.”

”After start using the menstrual cup, the daily activities got so much better. I even forget that I'm on my periods. So, for me at least, the cup has been very very helpful.”

”We're not going to give up on the cup. We're going to use this for forever, we're not going to swap it for anything else. In fact, we feel like everybody should be using this.”

”We would advice everybody to use this, our friends, mothers, sister-in laws, everybody. We wished it would be easily available in our local markets so that interested ones could buy it and use it. It's good for the environment also.”

”We all want to use it so badly.”

”We don't miss our classes now, that's the main benefit of this cup. I have never missed a class due to periods after I started using the cup.”

"The advantages of using the cup were the periods got very easy, so easy that we sometimes forgot that we're having our periods. It's so easy to walk, sit, do our daily activities. It's easy to dance as well!"

Tjejerna på bilderna är delar av testgruppen tillsammans med intresserade kompisar och klasskamrater. Alla tjejer har gett sitt medgivande till att jag får använda bilderna på webben för ”reklam” och för att informera om menskoppsprojektet i Thokarpa.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


1- årsuppföljning av menskoppsprojektet

4 december

Nyligen åkte doktor Diksha från Kathmandu Medical College (KMC) till Thokarpa för 1- årsuppföljning av vår menskoppsstudie där. Menskopparna till de trettio tjejerna i testgruppen har donerats av Sverige- Nepalföreningens samarbetsorganisation Foundation Human Nature (FHN). FHNs ordförande Olivia Biermann, representerande Karolinska Institutet, kommer tillsammans med Diksha Pokhrel och Sabina Bhattarai från KMC att vara huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln om projektet.

MonthlyCup, det Halmstadbaserade företag som tillhandahåller de svensktillverkade menskopparna, har även de haft en betydande roll i det här projektet genom sina generösa bidrag och goda samarbete. Mer information om dem finns på www.monthlycup.com.

Menskopparna har tagits emot betydligt mer positivt i byn än vad vi kunnat föreställa oss. Viss inlärningstid har behövts för att öva sig på att få dem att sitta rätt, men utöver det har kopparna generellt fått väldigt positiv respons. Flera av de flaskhalsar och problemområden som vi själva haft farhågor kring, som tex möjligheten att koka kopparna, reaktionen från föräldrar och om det funnits tillräcklig tillgång till vatten i skolan, har visat sig inte vara något problem alls.

Tjejerna på bilderna är delar av testgruppen tillsammans med intresserade kompisar och klasskamrater. Alla tjejer har gett sitt medgivande till att jag får använda bilderna på webben för ”reklam” och för att informera om menskoppsprojektet i Thokarpa.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Invigning av sjukhuset planeras till innan monsunen

28 november

Tidsschemat vad gäller sjukhusbygget ser ut att fortgå enligt tidigare plan. Till början av sommaren, före nästa monsun, planeras det nya sjukhuset stå klart för invigning.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Byns nya Bhag Bhairab Secondary School har invigts

28 november

I samband med jordbävningen i april 2015 förstördes delvis den stora skolan Bhag Bhairab Secondary School i Thokarpa, en skola för ca 600 elever i klass 1-12. Nu har skolan blivit återuppbyggd och invigdes nyligen.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En svensk gäst i Thokarpa

28 november

För ett par veckor sedan fick Thokarpa besök av Birger Forsberg, docent på Karolinska Institutet och handledare i den menskoppsstudie som för närvarande pågår i byn. Här ses han tillsammans med Shankar KC.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Väggarna till sjukhuset snart klara

8 september

Alla i byn kallar numera vår vårdcentral för ”sjukhuset”, så då gör jag också det. Till följd av att det nu planeras för 15 slutenvårdsplatser ser det ut som att det framgent officiellt kommer att inneha någon form av sjukhusstatus. Denna typ av 15-sängars sjukhus i avlägsna delar av Nepal, ett beslut som nyligen genomdrivits av staten, kommer att få ett specificerat namn. Jag har fortfarande inte lyckats få klart för mig vad detta egennamn kommer att bli, så jag gör tills vidare som vännerna i byn och kallar det för ”sjukhuset”.

Nu är sjukhusets väggar, som är ”hemmagjorda” av earth bricks, snart klara.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Privathusen i Dadha Gaun går in i slutfasen

8 september

Av de 130 hus i Thokarpa som byggs upp med earth brick tekniken efter jordbävningen, ligger 20 hus i den mycket fattiga dalit (kastlösa) community Dadha Gaun. Varje hus byggs med två rum, kök, veranda, toalett och ett förvaringsrum på övervåningen att använda till lagring av mat och annat. Bygget av earth brick husen i Dadha Gaun går nu in i sin slutfas.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En kille utvald till sponsrad utbildning till labb-tekniker

18 augusti

Jag är glad och stolt över att kunna berätta att Foundation Human Nature (FHN) inom det här samarbetsprojektet har åtagit sig att finansiera utbildningen av en kille från Thokarpa till att bli labb-tekniker. Urvalsprocessen är klar och Nischal Shahi från Thokarpa klarade för några dagar sedan intagningsprovet till Yala Institute of Health and Science i Kathmandu.

Genom att acceptera platsen har Nischal Shahi och hans föräldrar kontrakterat sig till att han, efter avslutad utbildning, kommer att stanna och arbeta som labb-tekniker på Thokarpas vårdcentral under två år.

Tillsammans med den FHN-sponsrade sjuksköterskestudenten Deevya Karki, kommer dessa två Thokarpastudenter utgöra basen för kontinuiteten av medicinsk personal på Thokarpas vårdcentral.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Statligt finansierad personalbostad

18 augusti

Den nepalesiska staten har beslutat att bidra genom att finansiera en separat personalbostad till vårdcentralen i Thokarpa och byggandet har redan påbörjats. För er som varit i byn kommer denna personalbostad att ligga intill vårdcentralen och biblioteket, en liten bit uppför backen mot polishuset till.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möjligt att fortsätta arbetet trots monsunen

29 juni

Nu regnar det tunga monsunregn och den leriga vägen upp till Thokarpa gör det omöjligt för motorfordon att nå byn med byggnadsmaterial och andra nödvändigheter. Trots detta pågår byggandet, om än i stillsam hastighet. Nu byggs väggarna upp.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möte med FHN och Netra Karki

11 april

Idag träffades Olivia Biermann och Antonio Beltran från Foundation Human Nature (FHN), Netra Karki och jag i Kathmandu för att diskutera vårt fortsatta samarbete, för att bli uppdaterade om den aktuella situationen och för att planera för framtiden.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Sista dagen med gruppdiskussioner inom menskoppsprojektet för tonårstjejer

21 mars

Idag gjorde dr Diksha Pokhrel från Kathmandu Medical College oss sällskap till byn för att genomföra den första uppföljningens sista fokusgruppdiskussion med tjejerna i menskoppsstudien. Så här långt har vi fått väldigt positiv respons och vi börjar nu planera för nästa steg inom det här projektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


De första vuxna kvinnorna i Thokarpa provar menskoppar

21 mars

Idag har jag delat ut de första tio menskopparna till vuxna kvinnor i byn. Samtliga dessa kvinnor har ingått i en grupp av “leading ladys” som jag fått mycket stöd och kloka idéer från under arbetet med menskoppsprojektet till Thokarpas tonårstjejer. Dessa kvinnor har själva velat prova för att sedan veta om menskopparna kan rekommenderas vidare till andra kvinnor och tjejer i byn. De här kvinnorna kommer inte att ingå i själva studien utan istället följas upp av mig mer informellt när vi återkommande ses i byn.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Byggandet av privathus med earth brickteknik i Dahda Gaun fortsätter

21 mars

Av de 130 hus i Thokarpa som byggs upp med earth brick tekniken efter jordbävningen, ligger 20 hus i den mycket fattiga dalit (kastlösa) community Dadha Gaun som vi besökte idag. Vi har återkommande besökt samma plats under återuppbyggnaden och det är roligt att se hur fint arbetet fortskrider.

Varje hus byggs med två rum, kök, veranda, toalett och ett förvaringsrum på övervåningen att använda till lagring av mat och annat. Lila Ram Nepali och hans 85-åriga pappa visade oss stolta runt idag.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Vattenledningsprojekt

 21 mars

Efter jordbävningen försämrades Thokarpas vattenförsörjning dramatiskt till det sämre. Flera tidigare använda vattenkällor sprack, blev kontaminerade eller torkade ut. Sedan drygt ett år pågår nu ett lokalt vattenledningsprojekt som stöttas av statliga medel. Planen är att denna ledning ska försörja såväl vårdcentralen som resten av byns centrum med vatten året runt.

Vattnet kommer från en naturlig vattenkälla en bit ner för bergssidan och planeras ledas därifrån till Thokarpas centrum som ligger ett par kilometer därifrån. Vattnet pumpas uppför bergssidan uteslutande med hjälp av solcellsdriven teknik, för att sedan ledas via nedgrävda ledningar till byns centrum Bhag Bhairab. Idag var vi på besök på en av de platser i byn där detta fina projekt går att se på nära håll.

 

 

 

 

 

 


 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


 

 

Vårdcentral med tre våningar

21 mars

Vårdcentralsbyggnaden är nu imponerande stor med sina tre våningar. Denna byggnad kommer nu ha möjlighet att inrymma 15 vårdplatser och personalbostad, inklusive kök, till långtidsboende personal från KMC. Den planeras kunna innehålla tandläkarverksamhet, konferensrum, labb, apotek, två mottagningsrum, ett sk procedure room, toaletter, rum för registrering och väntrum mm.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Brickproducerande till vårdcentralen

21 mars

Det beräknas behövas ca 15 000 earth bricks till vårdcentralen och arbete med detta pågår kontinuerligt. Alla byns fyra brickmaskiner är nu i full produktion i olika delar av byn.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Svenska gäster i Thokarpa

21 mars

Idag har jag varit i Thokarpa med två kära vänner till mig, Marie Schön och Leif Bjellin som båda varit engagerade i Nepal i årtionden. Marie och Leif besökte båda Thokarpa under förra året och hängde med mig tillbaka till byn idag för uppföljning. Idag hade vi sällskap även av doktor Diksha Pokhrel från KMC. Vi togs hjärtligen emot av Netra Karki och Shankar KC som båda gjorde oss sällskap under resten av dagen.

  

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Sverige-Nepalföreningen planerar bidra till möjlig tandläkarverksamhet i byn

20 mars

Sverige-Nepalföreningens styrelse har beslutat att fortsätta samla in medel till Thokarpas vårdcentral, även om det första ekonomiska åtagandet nu är fullbordat. Nästa steg att bidra till medicinsk utrustning, men därutöver finns planer på att bistå Thokarpa med utrustning till tandläkarverksamhet. I den nu tre våningar höga byggnaden finns ett rum med möjlighet för detta.

Kathmandu Medical College (KMC) driver utöver läkar- och sköterskeutbildning även en egen tandläkarutbildning. KMC har, när vi diskuterat detta, varit mycket positiva till att bistå med tandläkare och studenter till Thokarpa.

Fortsatta diskussioner kring detta planeras och några beslut är inte tagna. I det fall det skulle vara möjligt att även bidra med tandläkarverksamhet till Thokarpa i framtiden, skulle detta utgöra en ännu milstolpe vad gäller hälsa och välmående för de runt 25 000 människor som har sitt hem i denna eftersatta del av låglandshimalaya.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


 

Första uppföljningen av menskoppsprojektet hos tonårstjejer i Thokarpa

12 mars

Det program gällande menskoppar till tonårstjejer i Thokarpa som Foundation Human Nature (FHN) sponsrar, har nu kommit att ingå i ett akademiskt samarbetsprojekt mellan Kathmandu Medical College och Karolinska Institutet i Stockholm.

Igår och idag har den första uppföljningen av de trettio testtjejernas snart fyra månader långa provperiod gjorts på plats i Thokarpa. Ansvarig för dessa första så kallade fokusgruppdiskussioner med tjejerna från testgruppen har varit Diksha Pokhrel, en ung läkare från KMC. Dessa första resultat kommer nu att sammanställas och analyseras.

Vårt mål är att publicera den här studien och processen kring detta är igång. Vårt första intryck är att menskopparna tagits emot och använts över våra förväntningar.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


 

Kathmandu Medical College genomför inventerande fältarbete i Thokarpa

8 mars

Under de senaste sex månaderna har Kathmandu Medical College (KMC), en av det här samarbetets huvudaktörer, utfört återkommande fältarbeten i Thokarpa. KMC har vid hittills tre tillfällen åkt till byn med trettio medicinarstudenter, läkare och handledare och stannat för några dagars fältarbete. KMCs sektion för primärvård, The Department of Community Medicine, har arrangerat detta som en del av studenternas basinlärning kring nepalesisk primärvård under enkla förhållanden.

Detta pågående fältarbete utgör en omfattande kartläggning av såväl status kring bybornas hälsa som kring socioekonomiskt läge, inventering av utbildningsnivå, traditioner och många andra aspekter med betydelse för folkhälsan. Utöver att varje student utför djupintervjuer med två familjer vardera, har studenterna även bidragit med hälsovårdsutbildning och annat hälsoarbete i byn.

Detta hälsointerventionsarbete är pågående och kommer att utgöra en viktigt grund för det framtida arbetet med hälsa och sjukvård i området. KMC planerar nästa motsvarande fältarbetesresa till Thokarpa i början av april.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Femton vårdplatser

8 mars

Det finns ett starkt och gemensamt engagemang från lokal nivå som känns stabilt och långsiktigt. Med den extra statliga finansiering som Thokarpa VDC äskat om och fått, har det inte bara blivit möjligt att expandera med ytterligare en våning på vårdcentralsbyggnaden. Möjligheten har nu även öppnats för att erbjuda femton slutenvårdsplatser, till skillnad från våra initialt planerade två.

Detta starka engagemang från VDCn och ytterligare lokala aktörer sprider självklart ljus och optimism över möjligheterna att denna vårdcentral ska kunna drivas på ett stabilt och välfungerande sätt under många år framöver.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En tredje våning

9 februari 2019

De statliga pengar som beviljats vårdcentralsbygget, via det så kallade Ward Office, har av administrativa skäl varit låsta under en tid. Dessa pengar, som Thokarpa VDC själv äskat om och fått, börjar nu sakta kunna komma loss och har räckt till utbyggnad av en tredje våning.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Renhållningsprojekt, rökfritt centrum och tillstånd för att sälja alkohol

5 december

I takt med det senaste årets omfattande och pågående hälsovårdsarbete i Thokarpa har byns village development committee (VDC) beslutat om att rökning och intag av alkohol på offentlig plats i byns centrum Bhag Bhairab inte längre är tillåten. Om någon vill kunna sälja alkohol måste denne från och med nu ansöka om utskänkningstillstånd hos VDCn.

Sedan några månader pågår även ett renhållningsprojekt, där eleverna i Bhag Bhairab Secondary School fått i uppgift att ansvara för att plocka skräp och hålla rent i bycentrum var femtonde dag. När jag senast var i Thokarpa var eleverna i full gång med detta.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Brickproduktionen till vårdcentralen är igång igen

5 december

Sedan starten av Tihar har maskinen som används för tillverkning av bricks till vårdcentralen varit på service i Kathmandu. Maskinen är nu tillbaka och i bruk i Thokarpa.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Överlämnande av första hjälpen-lådor till alla skolor i Thokarpa

30 november

För ett halvår sedan arrangerade jag en första hjälpen låda till Bhag Bhairab Secondary School med sina 600 elever. Innan dess hade ingen av byns fem skolor haft tillgång till någon första hjälpen-låda, enkelt sårrengöringsmaterial eller någon basal skriftlig information om första hjälpen vid olycksfall.

Idag fick resterande fyra skolor, Thokarpa Mabi Secondary School med 400 elever, Daktakali Primary School 86, Kalidevi Primary School 75 och Bhalchichha Primary School med 100 elever sina respektive första hjälpen lådor. Alla skolor tilldelades därutöver en basal manual i ABC och olycksfall. Jag kommer personligen att ansvara för uppföljning och påfyllning av lådorna eftersom.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Uppstart menskoppsprojekt med tonårstjejer i Thokarpa

30 november

Idag har vi haft en framgångsrik uppstart av det FHN-stödda projekt som gäller menskoppar till tonårstjejer i Thokarpa. Testgruppen består av trettio tonårstjejer, förberedandet har från byns sida planerats noggrant och samarbetet med Shankar KC, Netra Karki, byns health workers och lärare har flutit på fantastiskt fint.

Dagens program startade med ett grundligt health worker lett utbildningsprogram för de flickor som valts ut till testgruppen och fortsatte med ytterligare information från min sida följt av överlämnande av menskopparna. Utöver dessa delades till varje tjej i gruppen ut en tvål och en instruktionsmanual översatt till nepalesiska. FHN och jag planerar göra vår första noggranna uppföljning på plats i byn om fyra månader och utifrån resultatet av testgruppens utvärdering ta ställning till att gå vidare med utdelande av menskoppar till resten av Thokarpas tonårstjejer. Vi hoppas även framöver kunna erbjuda byns vuxna kvinnor menskoppar till ett så reducerat pris som möjligt.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Menskoppsprogram

21 november

I samarbete med Foundation Human Nature (FHN) har jag varit i Thokarpa idag för att diskutera och möjligen introducera ett förslag om menskoppar. Detta planeras bli ett projekt som fokuserar på tonårstjejers hälsosituation under mensen. Det kommer därutöver att bli en del av en ökad medvetenhetssatsning rörande att många tjejer, av praktiska skäl snarare än traditionella, ofta behöver stanna hemma från skolan under den här perioden.

Idén att prova menskoppar i byn togs emot överraskande väl av den grupp av kvinnor i ledande positioner som kallats till introduktionsmötet idag. Den här gruppen av ledande kvinnor har givit sitt fulla stöd till detta, liksom Thokarpas VDC chairman, övergripande ansvarige för pågående hälsoprojekt samt skolans rektor. Nästa steg kommer att bli en fyra månader lång testperiod för tjugo tonårstjejer, som underlag till FHNs beslut om de ska gå vidare med att erbjuda alla skoltjejer i Thokarpa varsin.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Besök från Linköpings Universitet

5 november

Idag har vi haft besök i byn av tre linköpingsprofessorer; Inger Rosdahl, Sivert Lindström och Karin Öllinger. Shankar Khatri, som numera är huvudansvarig för samordnandet av de olika hälsoutbildningsprojekten i byn, introducerade tillsammans med Netra Karki gruppen för pågående hälsoprojekt, byggstenstillverkning, arbetet med de olika sektionerna i biblioteket samt den pågående skolrenoveringen.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Health camp för hudpatienter

5 november

Under vårt besök i Thokarpa idag hade vi glädjen att få sällskap av två mycket erfarna hudläkare som tillsammans höll ett mindre så kallat health camp i byns centrum. Ett fyrtiotal patienter med varierande typer av hudproblem träffade våra överläkare prof Sabina Bhattarai från KMC, Kathmandu och prof Inger Rosdahl från Linköpings universitet. Gratis mediciner delades ut till campens patienter.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Långdragen monsoon har fördröjt byggandet

5 november

Det här årets långdragna monsun, som varat nästan ända till starten av den månadslånga storhelgen Dashain och Tihar, har fördröjt byggandet. Under monsunen är vägarna till byn fortfarande inte körbara, så under tre månader har det inte funnits tillgång till något material som behövt fraktas dit på lastbil. Nu under festivalledigheten har det torkat upp och arbetet är redo att snart återupptas.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En andra våning

27 juli

Härliga nyheter! Thokarpa VDC har lyckats skaffa fram tillräckligt med pengar för att kunna bekosta en hel övervåning till vårdcentralen! Stommen till övervåningen är redan klar och har varit möjlig att bygga trots det tunga regnet. Andra våningen kommer att innehålla bostad för den medicinska personalen, ett konferensrum mm, och sammanlagt kommer byggnaden att bestå av 14 rum.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Tunga regn

19 juni

Monsunen har kommit med omfattande och tunga regn. Bygget har fått slå av på takten.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Taket är gjutet

16 maj

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Fortsatt arbete med taket

4 maj

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Konstruktion av innertak

28 april

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Utbildningstillfälle med health-, social- and ayurvedic workers

1 april

Dagens session genomfördes tillsammans med de tre olika grupper som arbetar med basal hälso- och sjukvård i byn. Dessa omfattar sk health workers, social workers och auyrvedic workers. De olika erfarenheter och kunskaper som respektive grupp besitter är av stort värde för det här samarbetet. Dagens utbildningstillfälle fokuserade på respirationssjukdomar och –prevention liksom på första hjälpen. Vi diskuterade de svårigheter som finns över hela världen vad gäller att jobba med preventivt arbete, vad vi planerar för program till höstens utbildning jämte flera övriga ämnen.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Mahila program

31 mars

I Bhag Bhairab, bycentrum, stod idag jag och Aastha för en nästan fyra timmar lång session med traktens kvinnor (mahila). Jämfört med senaste gångens kanske 15 deltagare, kom idag 40 kvinnor för att vara med. Dagens session utvecklades till ett diskussionsforum med mycket aktiva deltagare i alla åldrar och med livliga diskussioner om möjligheterna att hantera olika kvinnoproblem här i trakten.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Utbildningstillfälle i Pahari Community

31 mars

Den här vårens health education program nedför backen i Pahari Community genomfördes av prof Marieann och dr Anna. Ämnena var respirationssjukdomar och –prevention, jämte allmän hygien och basal kännedom om hälsa och sjukdomar. Idag deltog närmare 100 personer, dubbelt så många som senast.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Utbildningstillfälle med lärare från Thokarpas skolor

30 mars

På önskemål var ämnet för dagens session med lärare representerande Thokarpas fem skolor första hjälpen. Dagens utbildning omfattade basal kunskap om livräddning, sårskötsel, frakturhantering och live demonstrationer mm. Vi presenterade och gick även igenom den första hjälpen-låda vi lovat att ta med oss för att ställa i Thokarpas största skola. En sådan har inte funnits i någon av skolorna här tidigare.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpa Health Education Program våren 2018

30 mars

Vi är i Thokarpa för ett tre dagar långt health education program. Den här vårens team består av de svenska deltagarna Brian Högman, prof Marieann Högman, min läkarkollega Anna Gunnarsson och jag. Utöver dessa ingår i teamet våra tolkar Kabita Lama, Aastha Palilchey Rai och Yunesh Subedi. Vårens utbildningsprogram kommer att fokusera på sessioner med lärarna på Thokarpas skolor, på traktens health-, social- och ayurvedic workers, på en session för byns kvinnor och på en dag i Pahari Communuity.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Nu finns det internet i Thokarpa

8 mars

Under dagens besök i byn har vi sett internet användas. Mottagaren, “the Internet tower” och som gör detta möjligt, är placerad på en kulle i skogen tio minuters gångväg från byns centrum Bhag Bhairab.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Rekonstruktion av privathus i Dalit Community

8 mars

Två av brickmaskinerna är placerade i de fattigaste områdena av Thokarpa, hos Pahari och Dalit. Dagens bilder är från två av platserna i Dalit Community där rekonstruktion av privata hus efter jordbävningen pågår.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Tillfällig statlig basal hälsorådgivningsstation öppnad

8 mars

Inom arbetet med att förbättra folkhälsan i Thokarpa, har VDCn fått godkännande att driva en tillfällig statlig hälsorådgivningsstation i byn. Denna service kommer att finnas på plats i byns centrum under 6 månader och planeras överlappa uppstarten av den permanenta vårdcentralen. Om möjligt kommer denna mindre filial härefter att flyttas till Pahari Community. Två health workers bemannar den här tillfälliga hälsoservicen och har sedan de öppnade för några veckor sedan tillhandahållit runt 25 patienter per dag såväl information om hälso- och sjukvård som basala mediciner.

  

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


I Thokarpa med gäster från FHN och SNS

8 mars

Idag har jag haft glädjen att introducera mina vänner Olivia Biermann, representerande Foundation Human Nature och Leif Bjellin, Sverige-Nepalföreningen, för vårt projekt i Thokarpa. Utöver att ha blivit visade vårdcentralens aktuella status har vi haft givande diskussioner med Netra Karki och Shankar KC. Vi har hälsat på Deevyas föräldrar, uppdaterats om brick-produktionen och om återuppbyggnaden av privathus i byn.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Grunden klar

18 februari

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Build Up Nepals statusrapport jan -18

2 februari

Thokarpa health post progress report jan -18

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


150 privathus på gång

28 januari

Ett stort antal privata hushåll i Thokarpa står i kö för att återuppbygga de hem som förstörts under jordbävningen. Hittills har 150 hushåll valt att använda earth brick tekniken för att börja bygga upp sina hem på nytt. Fyra maskiner är nu igång kontinuerligt i byn och arbete med återuppbyggnad av privathus pågår.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Fortsatt arbete med grunden

28 januari

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Pelarbyggande

11 januari

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Grund och pelare

2 januari

Nu anläggs vårdcentralens grund och pelare.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Internetanslutning!

2 januari 2018

Sedan några dagar tillbaka är äntligen Bagh Bhairab, Thokarpas centrum, anslutet till Internet. En stor dag och ett viktigt steg för framtiden.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Invigningspuja

30 november

För att hedra marken och de bricks som kommer att användas för bygget av vårdcentralen innan det huvudsakliga utgrävningsarbetet startar, hölls idag en invigningspuja på just den platsen. En puja är en specifik högtidsceremoni inom den hinduiska kulturen.

Dagens puja hölls i närvaro av alla lokala politiska ledare, styrelsen för Thokarpa VDC, representanter för Kathmandu Medical College, Maitreya Foundation och många övriga.

Efter avslutande av pujans första del påbörjade grävmaskinisterna sitt arbete. Härefter firades delar av pujan genom att lägga en välsignad byggsten i grunden för ett av byggnadens hörnfundament.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


FHN och KMC skriver kontrakt

16 november

Idag har Foundation Human Nature, FHN, och Kathmandu Medical College, KMC, skrivit under en överenskommelse gällande förutsättningarna för Deevya Karkis stipendium på KMCs fyraåriga sjuksköterskeutbildning.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Slutgiltiga ritningen klar

14 november

Efter att Netra Karki valts till Thokarpas VDC Chairman, har han nu mandat att distribuera statliga bidrag och andra lokala finanser. Tack vare detta har Thokarpa VDC beslutat att bidra med en större summa pengar till vårdcentralen än tidigare förväntat. Detta innebär att Sverige-Nepalföreningen och Thokarpa VDC betalar ungefär lika stor summa pengar vardera till hälsocentralen. Med den här möjligheten innehåller nu slutritningen en större byggnad med ramper och förbättrade arbetsytor mm, inklusive en bättre plan för eventuell tillbyggnad av en andra våning i framtiden.

Slutgiltig ritning 13 nov

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Brickproduktion

13 november

Så här långt har 110 familjer från Thokarpa kontrakterat sig till att återuppbygga sina jordbävningsdrabbade privathus med earth brick tekniken. Fyra maskiner ingår för närvarande i byns produktion, varav den första donerats av Sverige-Nepalföreningen. Två av maskinerna är placerade i Pahari Community där det pågår intensivt arbete.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


I Thokarpa med svenska gäster

13 november

Idag har jag varit tillbaka till Thokarpa för att introducera fler svenska gäster, ett kärt nöje. Dagens gäster representerade Sverige-Nepalföreningen, Vilma Minkkinen Brandt och Föreningen Nepals Vänner, Torsten Åhs. Från Linköpings Universitet medicinstudenterna Ida Kallur och Petter Thorell.

Vi har blivit rundvisade en tur i det allaktivitetshus som byggts av earth bricks och vi har diskuterat den grävstart som planeras till om några dagar. Vi har medverkat vid ett möte tillsammans med Netra Karki, andra kommunstyrelsemedlemmar och social workers, och vi har haft möjligheten att åka till Pahari Community för ett studiebesök vid den pågående brick produktionen där.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möte med Deevya Karki

11 november

Idag har Netra Karki, jag, Sandra Isaksson och Michael von Schickfus, representerande FHN, träffat Deevya Karki i Kathmandu.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Personalbostad

10 november

Eftersom Caritas, en annan INGO som arbetar i området, har lovat att bistå med rum till KMCs personal i en byggnad intill vårdcentralen, kan SNS donation nu helt gå till själva vårdcentralen. Kostnad för personalbostaden var tidigare inräknad i SNS totalsumma.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Kvällsmöte hos Build Up Nepal i Kathmandu

10 november

Ikväll efter att vi kommit tillbaka från byn till Kathmandu åkte jag och Netra vidare till ett möte med Björn Söderberg på Build Up Nepal för att diskutera en ny ritning med tillhörande budget. Eftersom Netra Karki har kunnat omdistribuera VDCns finanser till en tyngdpunkt på vårdcentralen, ser förutsättningarna nu lite annorlunda och mer optimistiska ut för framtiden.

Starten för att börja gräva grunden är nu planerad till den 15 november.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Besök i Deevya Karkis hem i Thokarpa

10 november

Den första Thokarpatjej som valts ut som stipendiat i det här programmet är Deevya Karki, som för ett par månader sedan påbörjade sin fyraåriga sjuksköterskeutbildning på Kathmandu Medical College i Kathmandu. Deevyas föräldrar närvarade under signeringen mellan FHN och Thokarpa VDC idag och bjöd oss efteråt på en kopp te i deras hem.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Signerande av kontrakt mellan FHN och Thokarpa VDC

10 november

Idag har Thokarpa VDC och Foundation Human Nature (FHN) signerat en överenskommelse som innebär upprättande mellan parterna av ett långsiktigt samarbete med mål att förbättra hälsovården och utbildningsnivån rörande folkhälsa i Thokarpa med omgivningar.

FHN kommer att ge regelbundet finansiellt stöd till utvalda studenter från byn som påbörjar en hälso- sjukvårdsutbildning på ett nepalesiskt universitet. Thokarpa VDC kommer att ansvara för urvalsprocessen och ska prioritera studenter med svår socioekonomisk bakgrund eller från en minoritetsgrupp. I kontraktet ingår att studenten efter avslutad utbildning ska arbeta på vårdcentralen i Thokarpa under minst två år.

'

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Program för och om kvinnor

9 november

Kvinnors hälsa och sjukdomar är ämnen som det generellt talas mycket om och som angår och bekymrar många nepaleser. Under våra dagar i byn har vi varit inblandade i många diskussioner rörande bla preventivmedel, kvinnors hygienvanor, livmoderframfall och mensskydd. Genom detta och efter vårt möte med traktens health workers, har vi allt mer börjar komma till insikt om de förutsättningar och behov som gäller kvinnorna i just det här området.

Idag hade vi ett eftermiddagsprogram med diskussioner tillsammans med kvinnor i olika åldrar från trakten. Ämnen vi diskuterade var bla preventivmetoder, graviditeter, livmoderframfall och andra problem efter förlossningar, sjukdomar som bröstcancer, infektioner, sexuellt överförbara sjukdomar, mens och blödningsrubbningar. Pga att det just nu är mitt i tiden för risskörd kunde inte så många kvinnor komma till mötet, men de som var där uttryckte ett tydligt önskemål om fortsatt och återkommande information och diskussioner av det här slaget. Vi har därför planerat in ett motsvarande program till våren.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Program om tonårshälsa för pojkar i klass 8-12

9 november

Diskussions- och undervisningstillfällena vad gäller tonårshälsa valde vi att dela upp mellan tjejer och killar och motsvarande program genomfördes idag för ett trettiotal pojkar i klass 8-12.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Diskussioner med lärarna

8 november

Med det stora inflytande som skolornas lärare har på en bygds allmänbildning gällande såväl hälsa och sjukdomar som en mängd andra ämnen, hade vi idag planerat en träff med Thokarpas lärargrupp. Detta i syfte att diskutera om det finns intresse av fortbildning för skolornas lärare gällande kunskaper inom det medicinska fältet.

För att själva få oss en bättre uppfattning om hur grundkunskaperna hos eleverna ser ut har vi fått låna och läsa igenom det utbildningsmaterial och de böcker som de lokala skolornas lärare arbetar utifrån. Tillsammans med lärargruppen kom vi överens om ett första tillfälle för vidareutbildning under våren som kommer, inkluderande lärare från de fem intilliggande skolorna.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Program om tonårshälsa för flickor i klass 8-12

8 november

Enligt önskemål har de här dagarnas program innehållit diskussions- och utbildningstillfällen om tonårshälsa för ett femtiotal flickor i klass 8-12. De här sessionerna har hållits i allaktivitetshuset (byggt av earth bricks) istället för i skolans lokaler. Tack vare aktiva och frispråkiga tjejer och ett utmärkt jobb av våra tolkar, har vi tillsammans haft bra och innehållsrika möten med mycket nya insikter och många goda skratt.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Program om basal hälsovård i Pahari Community

8 november

Ca en tredjedel av Thokarpas hushåll räknas till sk Pahari Community, en del av befolkningen som är känd för att leva under mycket fattiga och svåra förhållanden. Många problem som har med hälsa och sjukdom att göra är utbredda i den här delen av trakten och utgör en stor utmaningar att hantera. Netra Karki har som ett av sina huvudmål att under sin mandatperiod förbättra hälsovillkoren i Pahari Community. I linje med detta har vi ombetts lägga extra utbildningsengagemang här, såväl under de här dagarna som framöver. Ett viktigt arbete som påbörjades idag.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möte med health workers, social workers och ayurvedic workers

7 november

För att lära oss mer om lokala förutsättningar och utmaningar anordnade vi idag ett första möte med de som har ansvar för hälso- och sjukvårdsarbete i trakten. Dessa inkluderar sk health workers (ungefär motsvarande en undersköterska), frivilliga socialarbetare och de som arbetar med auyrveda, motsvarande indisk naturmedicin. Baserat på de här diskussionerna har vi fått ett bra underlag för fortsatt planerande av hur en långsiktig utbildningssatsning på den här målgruppen skulle kunna se ut.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Utbildningsprogram om hälsa tillsammans med FHN i Thokarpa

7 november 

Jag har under 4 dagar varit i Thokarpa för ett hälsoutbildningsprogram tillsammans med mina svenska läkarkollegor Michael von Schickfus (representerande Foundation Human Nature, FHN) och Sandra Isaksson. Programmet, som kommer att beskrivas mer i detalj, har översiktligt omfattat diskussioner med lokala hälsovårdsarbetare och lärare på skolorna, basal hälsovårdsutbildning i Pahari Community, program om tonårshälsa för elever i klass 8-12 och ett program för och om kvinnor.

Den här gången har vi arbetat tillsammans med tre tolkar, Kabita Lama, Aastha Palilchey Rai and Yunesh Subedi. Tack vare detta har vi nu kunnat ta ett stort steg framåt i vår förståelse av vilken typ av svårigheter och utmaningar inom hälsa och sjukvård som just den här trakten har att hantera. Det har varit ett utmärkt tillfälle för oss och byborna att lära oss av varandra och för att planera för fortsatta utbildningsprogram och vidareutbildningar.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Stödjeväggen är klar

2 november

För att förhindra jordskred i närheten av vårdcentralen under monsuntid har ett omfattande arbete lagts ner på att konstruera en stödjevägg bakom byggnaden. Det har varit en stor utmaning men som nu är klar och godkänd, inklusive ett inbyggt vattendräneringssystem.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En tjej utvald till sponsrad sjuksköterskeutbildning

11 september

Inom det här samarbetsprojektet har Foundation Human Nature (FHN) åtagit sig att finansiera sjuksköterskeutbildningen till en tjej från Thokarpa. Processen med att välja ut den här tjejen är nu avslutad och Deevya Karki från Thokarpa kommer i dagarna att påbörja sin 4 år långa BSC (Basic Science) Nursing Program på Kathmandu Medical College (KMC).

Deevya Karki (som inte är släkt med Netra Karki) lyckades få riktigt höga poäng vid intagningsprovet BSC Nursing Entrance Exam, topp tre av alla inom Kathmandu University det här året, och har erbjudits en plats på KMCs sjuksköterskeutbildning. Genom att acceptera platsen har Deevya och hennes föräldrar kontrakterat sig till att hon, efter avslutad utbildning, kommer att stanna och arbeta som sjuksköterska på Thokarpas vårdcentral under tre år.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Ytterligare tre earth brick maskiner på väg

10 september

Efter det slutgiltiga godkännandet av staten att kunna använda earth brick teknik för återuppbyggande även av privathus, har efterfrågan på dessa byggstenar skjutit i höjden i trakten. Thokarpaborna är mycket entusiastiska över att återuppbygga sin by med den här tekniken.

Det slutgiltiga statliga godkännandet innebär att byggandet av privathus med den här tekniken kommer att omfattas av det lilla men viktiga statliga bidrag som Nepal Reconstruction Authority distribuerar till jordbävningsdrabbade hushåll.

En annan INGO som arbetar i området har beslutat att stötta Thokarpa med ytterligare tre earth brick maskiner, vilka är på väg till byn och som kommer att vara på plats från och med veckan som kommer. Genom att maskinerna kommer att kunna producera byggstenar till runt 40 privathus per maskin och år, får nu den här trakten äntligen en chans att få fart på sin återuppbyggnad. Det kommer även att generera ett antal nya lokala jobbtillfällen.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Äntligen avtar regnet

9 september

Äntligen börjar årets tunga och kraftfulla monsunregn minska. Vägarna börjar långsamt torka upp tillräckligt för att kunna användas och arbetet med anläggandet av grunden till vårdcentralen börjar bli en realitet. Build up Nepals ingenjör besökte för några dagar sedan Thokarpa för att initiera arbetet och markera ut grunden.

Utgrävningen av grunden påbörjas nu, liksom konstruerandet av en stödjande stenvägg bakom huset för att förhindra ras och rörelser från sluttningen på vårdcentralens baksida.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Nya samarbetspartners

23 juli

Efter många månaders diskussioner och bollande av idéer är Sverige-Nepalföreningen stolt över att kunna presentera en ny samarbetspartner inom det här projektet. Namnet på den här tysk-engelsk registrerade välgörenhetsorganisationen är Foundation Human Nature (FHN) och är en organisation som i alla avseenden delar våra värderingar. I mer än 15 år har FHN drivit hälsovårdscentraler liknande vår i Ghana och i Ecuador och deras gedigna erfarenhet kommer att bli lika uppskattad som användbar i Thokarpa. FHNs roll i Thokarpa kommer huvudsakligen att omfatta hälso- och sjukvårdsutbildning. Mer finns att läsa om denna erfarna och ambitiösa organisation på deras websida www.f-h-n.org.

Foto: Per Erik Dufwenberg, Östgotamedia

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Statligt stöd

17 juli

Idag har vi informerats om att hälso- sjukvården i Thokarpa har beviljats ett årligt återkommande statligt ekonomiskt bidrag. Även om detta är mycket litet i förhållande till behovet är detta ett viktigt nästa steg i processen. Detta betyder att regeringen räknar med att Thokarpa fragment kommer att erbjuda offentlig sjukvård. Därutöver finns förutsättningar för att övergången till egen drift i den statliga sjukvården inom några år kommer att gå smidigare.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Privathus har börjat byggas i byn

13 juli

Efter olika typer av tidskrävande byråkratiska processer angående återuppbyggnad av jordbävningsdrabbade privathus har dessa tillstånd nu blivit godkända. Byggande av privathus med earth brick teknik är nu igång i Thokarpa.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Monsun

10 juni

Avvaktar att det pågående kraftiga monsunregnet ska dämpas något för att kunna starta med att gräva grunden till vår vårdcentral.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Netra Karki vald till Thokarpa VDC Chairman

18 maj

I samband med landets lokalval valdes Netra Karki för några dagar sedan till Thokarpa Village Development Committee Chairman, vilket ungefär motsvarar en borgmästare. Från svenskt håll är vi mycket glada för det. Netra Karki är precis rätt person för en sådan utmaning, och vi är övertygade om att han kommer att genomföra detta nya arbete på bästa tänkbara vis.

Netra Karki har officiellt sagt att han i första hand kommer att prioritera att utveckla och förbättra thokarpabornas hälsosituation.

Vi är från svensk sida stolta och glada över Netra Karkis nya position och önskar honom all lycka med de utmaningar som väntar honom under de kommande fem åren.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Markförberedandet klart

15 april

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Grävandet igång

9 april

Idag har grävmaskin och lastbil på allvar börjat gräva ut marken som ska ligga till grund för vårdcentralen. Det nya arbetet initierades traditionsenligt med en worship tikka.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Tillstånd för byggstart klart

6 april

Sedan några dagar tillbaka har vi äntligen fått det slutgiltiga tillstånd vi väntat på för att kunna påbörja själva byggnationen. Den bit land avsedd för vår vårdcentral i Thokarpas centrum håller nu på att grävas ut och förberedas, för att inom en vecka eller två vara klar för anläggande av grunden.

Det slutgiltiga godkännandet kommer sedan att göras av Chautara DPHO (District Public Health Office) när byggnaden är färdigställd, möblerad och utrustad.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Vidgande av vägen

6 april

Det pågår arbete med att vidga vägen upp till Thokarpa från Sukute och regeringen har gett sitt godkännande till att denna väg asfalteras inom ett par år. Detta kommer ha stor betydelse för trakten då vägen med större säkerhet kommer kunna användas även under monsunen.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


I Thokarpa med svenska gäster

6 april

Idag har jag varit i Thokarpa tillsammans med Netra Karki och mina svenska gäster Maria Lindeberg och Elisabet Carlgren. Dessutom hade Marie Schön, samordnaren för de olika svenska organisationernas arbete i Nepal möjlighet att följa med, vilket vi var jätteglada för.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Stormöte i Thokarpa

23 mars

Detta icke formella möte hölls i Thokarpas e-bibliotek med deltagare från alla inblandade Kathmandu baserade parter såväl som med representanter från alla ansvariga grupper på lokal nivå.

I mötet deltog representanter från Maitreya Foundation, Sverige-Nepalföreningen och Kathmandu Medical College, liksom från den nepalesiska NGOn Survivors Nepal och från hälsoministeriet. Från lokal sida deltog VDC-sekreteraren företrädande local government, liksom representanter från områdets tre största politiska partier, företrädare för lokalkooperativet, skolan samt kvinnoorganisationens ordförande.

Samtliga deltagare uttryckte sin stora optimism inför denna kommande hälso- och sjukvårdsinrättning. Representanten från byns stora skola uttryckte särskild förhoppning med bakgrund av att barnen fram till nu inte haft tillgång till någon form av vård eller stöd i frågor kring sin hälsa. Samtliga mötesdeltagare representerande lokala grupper gav sitt fulla stöd till, och utlovade sitt fulla engagemang i detta projekt.

Sabina Bhattarai och Sunil Joshi uppdaterade mötet om vilket utbud av hälso- sjukvård som initialt kommer att erbjudas på Thokarpas health post. Sabina Bhattarai informerade därutöver om KMCs 120 sängplatser för kostnadsfri vård som även kommer att erbjudas de patienter från Thokarpa som inte har råd att betala för slutenvårdskrävande sjukdom eller olycksfall.

Vissa farhågor kring långsiktighet och personalrekrytering lyftes, men generellt var samtliga mötesdeltagare mycket optimistiska rörande det här samarbetet.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


KMC i byn

23 mars

Igår åkte jag och Netra Karki till Thokarpa tillsammans med vice rektor Dr Sabina Bhattarai och chefen för avdelningen för Community Medicine Prof Sunil Joshi, båda representanter för Kathmandu Medical College (KMC). Detta KMC-besök i Thokarpa var lika väl förberett som det var givande.

Efter ett inledande stormöte visades vi runt i det nyligen invigda allaktivitetshuset, det sk e-biblioteket, som byggts av earth bricks och som gav ett imponerande intryck på oss allihop. Vi visades även den nya permanenta plats upprättad för den fortsatta brick-tillverkningen, lokaliserad nära Thokarpas centrum och alldeles intill ett stort område med jord av bra kvalitet att använda som brick-material.

Sedan jag först stiftade bekantskap med Thokarpa för 1.5 år sedan har en alldeles enorm positiv utveckling skett. Det stimulerar definitivt till fortsatt jobb här med ambitionen att Thokarpa framgent ska kunna agera förebild för andra byar i såväl Sindhupalchowk som i övriga delar av Nepal.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Byggmöte hos Build Up Nepal

9 mars

Jag är i Nepal och har idag träffat Björn Söderberg och Netra Karki på Build up Nepals kontor i Jhamsikel, Kathmandu, för att diskutera slutgiltiga ritningar och fortsatta byggplaner. Inväntar slutgiltigt tillstånd som via Sindhupalchowks DPHOs (District Public Health Office) förmodade godkännande kommande vecka via hälsoministeriet och ytterligare ett departement är ”in progress”.

En huvudanledning till att tillstånden dröjer ut på tiden bedömer vi vara att vi fortsatt, och kommer att fortsätta, att driva den här processen utan att använda oss av mutor eller inflytelserika kontakter. Det tar tid och med den strategin hamnar vi inte först i kön. Och detta i en tid då hundratals- eller kanske tusentals motsvarande byggprojekt pågår i landet efter jordbävningarna. Björn Söderberg bedömer ändå att vi kan fastslå en byggstart innan monsunen.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


E-biblioteket invigt

1 februari 2017

För två veckor sedan invigdes Thokarpas nya stora samlingsplats, det trevånings så kallade e-biblioteket. Av Netras Karkis berättelser och bilder att döma var alla från byn där. Dans, musikframträdanden, flaggor, tal, diplom, mer sång, fler tal och mer dans under hela dagen.

Själva byggnaden är den första i trakten att från grunden ha blivit byggt och färdigställt av de earth bricks som byborna själva konstruerat med hjälp av SNS donerade earth brick maskin. Övrig finansiering har en annan INGO ansvarat för, medan allt praktiskt arbete med markförberedelse, byggnation, måleri, inredning och inköp av möbler, böcker och datorer mm helt har utförts av thokarpaborna.

Hur stort detta är för den så hårt jordbävningsdrabbade bygden är svårt att beskriva. Det här är början till en framtid här, och det är byborna tillsammans som gjort den möjlig.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


IT-team på plats

30 december

I dagarna har representanter från ett internationellt IT-team (Holland och USA) varit på plats för arbete med internetuppkoppling till Thokarpa. Netra Karki hälsar att arbetet flutit på över förväntan och att en uppkoppling kanske kan bli möjlig redan inom några månader.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Invigning av nya kommunhuset

28 december

Thokarpas sk VDC-building, det nya kommunhuset som en japansk INGO hjälpt till att sponsra, är nu färdigbyggt och invigt. Färdigställandet av detta är en förutsättning för att vårdcentralsbygget ska komma igång, eftersom det efter jordbävningen temporära kommunhuset i korrugerad plåt stått på den bit land som är planerad till health posten. I och med att det nya kommunhuset nu är klart är det temporära rivet och marken klar att börja beredas för vårdcentralen.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Julhälsningar från Thokarpa

22 december

Netra Karki och Thokarpa hälsar och önskar alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Besök i byn

26 november

Jag har varit i Thokarpa tillsammans med Netra Karki och Kerstin Björlin. Saker och ting känns inte verkliga förrän man kan se dem och ta på dem. Har nu kunnat se och ta på hundratals earth bricks, själv kunnat se vilken aktivitet det är i byn och hur många som jobbat med e-biblioteket trots att det är högsäsong för risskörden som är inne på sin sista vecka.

Minst tio-tolv killar igång den dagen med byggande och monterande av e-biblioteket, inkluderande ingenjörer, tekniker, byggjobbare, instruktörer, platschefen Shangkar, brick-ansvarige Ram Chandra och Build Up Nepals ingenjörer Indra och Madu.

Tre nya byggnader mitt i bycentrum sedan jag senast var här i april och en fjärde, vårdcentralen, på gång. Det har byggts ett nytt café och flera nya små försäljningsställen planeras både inuti och utanför e-biblioteket. E-biblioteket, som kommer att ligga vägg i vägg med vårdcentralen, kommer att innehålla ett vanligt litet bibliotek, datorsal, tv-rum, läsrum och en jordbrukssektion. Vidare en barnsektion, ett rum för kvinnor att prata ostört i, en större möteslokal och fyra små butiker, vars lokalhyra framöver kommer att bekosta underhållet av byggnaden. Det blir en liten tebod, en sömmerska, en bokaffär och en liten affär som säljer småbarnssaker.

De 7000 bricksen till e-biblioteket är klara och de som produceras nu är till vår vårdcentral. I nästa vecka börjar de jämna till marken så att det är klart till det sista kvarstående tillståndet från Hälsoministeriet godkänts.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Full aktivitet

24 november

Jag är på plats i Kathmandu och har haft flera möten med Netra Karki. Full aktivitet råder i Thokarpa. Bricksen till e-biblioteket är snart klara och människor från byar i hela området kommer för att titta på maskinen, lära sig om den, titta på de pågående byggkonstruktionerna, prata ekonomi och framtid.

Enligt Netra Karki kommer kostnaden för ett privathus, eller annan typ av bygge, med den här tekniken ner till sammanlagt 1/3 av vad det skulle kostat att bygga med tegelsten på vanligt vis även utan armering. Merparten av byggnadsmaterialet är lokalt och dessutom kommer husägarna kunna montera sina earth brick hus själva, vilket ytterligare minskar kostnaden.

Intresset är enormt och byn planerar på olika vis kunna köpa in två eller kanske t.o.m. tre maskiner till. Åtminstone ett par företagare har anmält sitt intresse för entreprenad och många är intresserade av att jobba med tillverkningen av själva bricksen. Bygget av e-biblioteket har så här långt gått över förväntan. Många i Thokarpa är pigga, optimistiska och planerar för framtiden på ett sätt som inte hade gått att tro för ett år sedan i förödelsen, ruinerna och tragedierna efter jordbävningarna.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Earth brick produktionen

23 november

Sju män har lärts upp till själva brick-produktionen. ”Soil”, lokal jord som utgör 60% av byggmaterialet, tas från områden nära den yta som valts ut som produktionsplats. 10% cement behöver köpas in från Kathmandu och 30% sand transporteras upp från Sukute, en by i närmsta dalgången och som producerar egen sand av bra kvalitet.

Redan efter ett par veckor var de uppe i en produktionshastighet på 300 bricks per dag, vilket är fantastiskt bra jobbat. Till e-biblioteket som är först ut i byn att använda sig av dessa beräknas ca 7000 bricks. Översiktligt räknat kommer denna produktionshastighet kunna räcka till 40 nya bostadshus i byn per år. Produktionen för privata bostäder kommer att påbörjas när jobbet med health posten är klart.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Earth brick maskinen på plats i byn

23 november

Förberedelserna på plats i Thokarpa har sedan ett par månader pågått för att kunna ta emot den earth brick maskin som SNS donerat. Material samlas in, sand transporteras dit från Sukute och en plats för tillverkningen av byggstenarna har organiserats på en större öppen yta centralt i byn. Den nytillverkade maskinen anlände från Thailand till Thokarpa i mitten av september och är nu i drift på plats i byn.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Hur kommer bevakningen av projektet se ut på plats?

23 november

Jag planerar min nästa resa till Nepal till mars-april nu i vår och kommer kontinuerligt halvårsvis själv kunna vara på plats i Thokarpa. Jag, SNS, KMC och MF kommer även kunna bevaka byggprojektet genom tät uppdatering via bland andra Netra Karki och Björn Söderberg.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


När kan själva byggandet komma igång? Behövs fler tillstånd?

23 november

Just nu ansvarar Netra Karki för processerna med tillståndsansökan hos Sindhupalchowk DPHO (District Public Health Office), Sindhupalchowk DDC (District Development Committee), Health Service Department (ministry level) och Building Department.

Uppskattningsvis tar dessa tillstånd ytterligare ett par månader att processa. Datum för byggstart är inte klart, men vi hoppas kunna komma igång med byggandet runt mitten av januari, om möjligt något tidigare med uppförandet av personalbostaden. Build Up Nepal beräknar kunna avsluta byggnationen inom 9 månader från byggstart.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Fortsatt hälsovårdsutbildning i Thokarpa

23 november

Ytterligare typer av utbildningsprogram inom hälso- sjukvård planeras i Thokarpa med bland annat min medverkan framöver.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Utbildningsprogram i Thokarpa våren 2016

23 november

I våras var jag tillsammans med två erfarna nepalesiska hälsoarbetare i Thokarpa för ett tre dagars ”Health Education Program” i skolan och för kvinnogrupper. Mina nepalesiska kollegor ansvarade under våra utbildningsdagar för undervisning kring bla kvinnokroppen, graviditet, hygien, könssjukdomar, kvinnligt sjukdomspanorama inklusive gyncancer och framfall, förlossningar, barnhälsovård och förebyggande av graviditet.

Jag ansvarade för ett program i skolans äldre årskurser kring basal akutsjukvård som ABC, om man satt något i halsen, hur man hanterar frakturer, skadeprevention, basal hygien, infektioner mm.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Health camp i Thokarpa hösten 2015 – med fler svenskar

23 november

I samarbete med KMC genomförde en grupp av svenska läkare och sköterskor, huvudsakligen från Linköping, ett health camp på plats i Thokarpa, Kalika och Nawalpur i september 2015. Detta var den första vård som varit tillgänglig för befolkningen där sedan jordbävningarnas akutskede och under fyra dagar i dessa tre byar handlade vi tillsammans ca 2200 patienter. Med hjälp av camp-journaler som sedan registrerats och bearbetats har vi på så vis även fått ett bra underlag för hur de aktuella folkhälsoproblemen ser ut i regionen.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Vad är ett health camp?

23 november

Health camps är en form av mobila läkarstationer vanligt förekommande i Nepal och som bemannas av volontärarbetande läkare och sjuksköterskor. Dessa health camps koncentrerar sig ofta på en eller ett par dagars arbete i avlägsna områden i syfte att erbjuda bedömning och behandling till de patienter som annars inte skulle ha tillgång till någon vård av praktiska eller ekonomiska skäl. Konsultationer, vård och läkemedel vid sådana health camps är kostnadsfria för patienterna och ofta rör det sig om hundratals patienter per dag.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Elektricitet och vatten

22 november

Vatten och elektricitet är grundläggande förutsättningar för att kunna bedriva en säker vård och det kommer på Thokarpas health post att finnas tillgång till elektricitet och vatten året runt. Det kommer att installeras solpaneler att använda i mesta möjliga mån och det kommer även finnas en generator som back up.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Hur kommer vårdcentralen att se ut?

22 november

Bifogat är den senaste ritningen, vilken är omarbetad flera gånger. Build Up Nepal har valt att göra en symmetrisk konstruktion för att göra byggnaden än mer jordbävningssäker.

g

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Var kommer vårdcentralen att ligga?

22 november

Den byägda mark där health posten kommer att vara lokaliserad ligger helt centralt i Thokarpa. Det finns tillgång till väg ända fram till health posten och med en busshållplats på bara några meters avstånd. Trots vinterväder och monsunregn är vägen vanligen åtkomlig för bil-, MC- och busstrafik året om.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Lokala arbetstillfällen

22 november

Om finansiell möjlighet blir realistisk finns förhoppning om att kunna bekosta sjuksköterskeutbildning till 1-2 utvalda tjejer från Thokarpa, under förutsättning att de kontrakterar sig till att arbeta på Thokarpas health post under några år efter avslutad utbildning.

Då earth brick maskinen, tillsammans med kunskapen om hur denna används, kommer att doneras till byn efter avslutat vårdcentralsbygge finns goda förutsättningar för fortsatt lokal entreprenad och arbetstillfällen genom denna press- och byggteknik. Vår förhoppning är att denna nya kunskap och maskin ska kunna ge ringar på vattnet för fortsatt återuppbyggnad av permanenta hus och privata bostäder i trakten.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Fortsatt byggnation efter avslutat vårdcentralsbygge

22 november

Regionen kring Thokarpa har visat stort intresse för denna byggteknik och flera privatpersoner står redan i kö för återuppbyggnad av sina privata bostäder efter att uppförandet av vårdcentralen är avslutad. Företagets VD Björn Söderberg är medlem av Sverige-Nepalföreningen och arbetar personligen utan arvode i projektet med Thokarpas health post. SNS donerar, efter avslutat vårdcentralsbygge, den earth brick maskin som använts till byn för möjligheten att kunna fortsätta bygga upp andra delar av samhället. Björn Söderberg med medarbetare ansvarar för att utbilda lokal arbetskraft i denna press- och byggteknik och ett centralt område i byn är planerat som bas för tillverkningen av earth bricks.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Internet och e-bibliotek

22 november

Åtkomst till internet framöver kommer, liksom i övriga sammanhang, naturligtvis att ha mycket stor positiv kvalitetseffekt på den vård som ges på vårdcentralen, bla genom möjlighet till informationssökande och genom att kunna sända bilder på hud- eller andra sjukdomar till specialisterna på KMC för bedömning. E-biblioteket är den byggnad i byn som kommer att vara först ut att konstrueras med hjälp av Build Up Nepals earth brick teknik.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Om Netra Karki

22 november

Byns företrädare och huvudansvarig för health post projektet heter Netra Karki och är född och uppvuxen i byn. Netra Karki har en unik initiativkraft och en genuin ambition att förbättra levnadsvillkoren i sin hemtrakt, han är klok, ödmjuk och realistisk. I byn driver han tillsammans med byrådet parallellt ett projekt med införande av internet och är även huvudansvarig för uppförandet av ett så kallat e-bibliotek i direkt anslutning till health posten centralt i byn.

Netra Karki har deltagit i införandet av solpaneler till alla hushåll i Thokarpa, han har varit engagerad i konstruerande av toaletter och har ansvarat för att dela ut filtar och andra nödvändigheter till byborna under den gångna hårda vintern.

Till vardags bor Netra Karki i Kathmandu där han producerar och ansvarar för ett eget nationellt TV-program rörande alternativa energikällor. Programmet ”Mission Urja” sänds varje vecka i News24 som är landets största nyhetskanal.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Om Malin Emgård

22 november

Jag har en 20-årig relation med Nepal och arbetar till vardags som läkare på akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping, specialiserad inom akutsjukvård och ortopedi. Sedan 6 år har jag regelbundet vistats runt 3 månader per år i Nepal, bland annat genom SIDA- och andra typer av projekt inom hälso- sjukvårdssektorn. Under 2015 fanns jag på plats i Nepal under närmare 5 månader för att delvis arbeta med Thokarpaprojektet, delvis delta vid ett flertal så kallade health camps och delvis fortsätta att stötta tidigare projekt med ökade behov av hjälp efter skalven.

Jag arbetar parallellt med uppbyggnad av ytterligare ett nepalesiskt samarbetsprojekt genom Linköpings Universitets internationella medicinska program, föreläser och stöttar en by i Kokhana inriktad på långtidsrehabilitering för spetälskesjuka. Jag stöttar en skola i anslutning till tempelområdet Pashupathinath i Kathmandu, inriktat för barn utan tillgängliga föräldrar, och planer finns även på ett framtida vårdprojekt i Bajhang i nordvästra Nepal.

p1010860-version-2

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Om Katak Malla

22 november

Katak Malla är jurist, disputerad inom internationell lag vid Juridiska Fakulteten Stockholms Universitet, och som huvudsakligen fokuserar på mänskliga rättigheter, miljöjuridik och social ansvar bland annat inom näringslivet. Han har en omfattande erfarenhet av internationella mänskliga rättigheter liksom internationell politik och miljövetenskap. Katak Malla, som har en global kulturkompetens och som föddes i Bajhang i nordvästra Nepal, har aktivt arbetat för demokratins utveckling i landet. Katak Malla är ordförande i Sverige-Nepalföreningen.

Utan Katak Mallas medverkan hade det här projektet aldrig kunnat genomföras. Hans ödmjukhet, uthållighet och speciella kännedom om utmaningar i avlägsna områden i Nepal har varit en förutsättning för det här projektet. Det har även Katak Mallas unika kännedom om såväl nepalesisk juridik som att hantera korruption varit, tillsammans med en uttalad fingertoppskänsla för nepalesisk förhandlingsteknik i det officiella rummet.

img_3933-version-2

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Om Maitreya Foundation

22 november

Maitreya Foundation (MF) är en liten nepalesisk icke vinstdrivande organisation bildad efter jordbävningarna med mål att bistå med stöd till jordbävningsdrabbade. Det är en religiöst och politiskt obunden organisation som är registrerat under nepalesiska staten. Utöver projektet i Thokarpa har organisationen ansvarat för uppförandet av 1200 akuta bostäder i Gorkha, Sindhupalchowk och Dolakha och arbetar även med uppförandet av en internatskola för barn i Sindhupalchowk som blivit hemlösa efter skalven.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Maitreya Foundations roll

22 november

Maitreya Foundation (MF) har tagit på sig ansvaret att tillgodose vårdcentralen med läkemedel och har även som beskrivits ovan kontrakterat sig för ett minst tioårigt samarbete kring det här projektet inkluderande praktisk stöttning gentemot Thokarpa VDC. Målet är att Thokarpa framöver med hjälp av statligt stöd ska vara kapabel att såväl rekrytera som finansiera permanent läkare och sjuksköterska.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpa VDCs roll

22 november

Thokarpa Village Development Committee (VDC) kommer fortsättningsvis själv att ansvara för drift och underhåll av sin health post, för administrativ personal, för arvode till minst en health worker i tjänst samt, med Maitryas hjälp, för erforderliga läkemedel. Den mark som byn upplåtit för denna health post ägs av byborna, och centralt i förhandlingarna har varit att health posten ska vara ägd och ansvaras för av Thokarpaborna själva. Som hjälp i sitt arbete kommer Thokarpa stöttas av den lokalt förankrade nepalesiska hjälporganisationen, Maitreya Foundation.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Om KMC

22 november

Kathmandu Medical College Public Limited, (KMC) är ett privat universitetssjukhus och ett av landets mest etablerade. Genom KMCs utbildningsprogram för läkare och sjuksköterskor har ett nu 12-årigt SIDA-finansierat samarbete pågått tillsammans med Linköpings Universitet med huvudsyfte att introducera en typ av pedagogisk inlärningsmetod på dessa respektive utbildningar. Det är genom detta program jag personligen haft en flerårig relation till KMC. KMC stöder och arbetar med ytterligare en health post, Sipaghad i sydvästra Sindhupalchowk.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Kathmandu Medical Colleges roll

22 november

Kathmandu Medical College (KMC) Public Limited har, som del av detta universitetssjukhus sociala ansvar, åtagit sig att initialt bemanna denna health post med en läkare och en sjuksköterska till det att byn med hjälp av Maitreya Foundation och med statligt stöd kunnat ta över såväl bemanning som drift själv. Den sjukvårdande personalen på vårdcentralen kommer fullt ut att vara nepalesisk. Ambitionen att bemanning av läkare och sjuksköterskor snarast kommer att hanteras lokalt kommer att få stöd av det nationella nyligen upprättade programmet ”one village, one doctor”. KMC och Thokarpa VDC i samarbete med Maitreya Foundation upprättar en separat plan för detta omfattande ett minst tioårigt samarbete.

KMC har här kontrakterat sig till att inte ta ut större patientavgift än motsvarande avgift på en statligt ägd sjukvårdsinstans och kommer genom detta att arbeta icke vinstdrivande i byn. KMC kommer även att erbjuda patienter tillhörande Thokarpa Health Post 25% rabatt på slutenvård och samtliga undersökningar och behandlingar som kräver handläggning på KMC i Sinamangal, Kathmandu, alternativt det närmare belägna KMC-drivna sjukhuset i Duwakot.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Om Build Up Nepal

21 november

Build up Nepal är ett icke vinstdrivande företag inriktat på återuppbyggnad av avlägsna byar i Nepal. Build Up Nepal har som ambition att lära byborna bättre teknik för konstruktion och entreprenörskap och genom detta förbättra de ekonomiska förutsättningarna för människor i avlägsna områden. Detta sker genom utbildning av lokal arbetskraft och genom användande av lokalt byggnadsmaterial.

Till uppförandet av Thokarpas health post planeras ca 60% av byggnadsmaterialet kunna tas från trakten kring själva byn. För detaljer kring byggtekniken, för tekniken med pressande av egna så kallade ”earth quake resistant earth bricks” och för hållbarheten i förhållande till fler jordbävningar hänvisas till Build Up Nepals hemsida www.buildupnepal.com.

Företagets VD Björn Söderberg är medlem av Sverige-Nepalföreningen och arbetar personligen utan arvode i projektet med Thokarpas health post.

img_2486-version-2build-up-nepal-logga

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Sverige-Nepalföreningens roll

21 november

Sverige-Nepalföreningen (SNS) kommer att finansiera själva vårdcentralsbyggnaden, för vilket vi kontrakterat Björn Söderberg och hans företag Build Up Nepal på plats i Nepal. SNS kommer även att finansiera en intilliggande personalbyggnad för tjänstgörande personal från KMC i Thokarpa. Ambitionen är även att SNS ska kunna bidra med finansiering för basal medicinsk utrustning.

SNS donerar efter avslutat vårdcentralsbyggnation den earth brick maskin som använts till Thokarpas health post för möjligheten att kunna fortsätta att bygga upp andra delar av byn.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Vem kommer att göra vad?

21 november

Huvuddragen i detta samarbete innebär att SNS finansierar byggnationen, KMC bemannar med en läkare och en sjuksköterska till det att health posten kunnat gå i egen statlig drift, samt att Thokarpa VDC äger och driver vårdcentralen med stöttning av Maitreya Foundation.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Signering av MoU, Memorandum of Understanding

21 november

Under året som gått sedan projektets början i juni 2015 har många och långa diskussioner förts med våra samarbetspartners och med ett stort antal idéer och ambitioner rörande såväl praktiska frågor som större samarbetsvisioner. Efter ett års förhandlingar, huvudsakligen på plats i Kathmandu, upprättades och signerades slutligen den 28 juni 2016 det kontrakt, ett sk Four Party Agreement, som kommer att ligga till grund för vårt samarbetsprojekt.

img_3936-version-2

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Projektets samarbetspartners

21 november

I samarbetet kring byggande, ägande, bemanning och drift av vår health post i Thokarpa ingår Sverige-Nepalföreningen (SNS som separat kontrakterat Build Up Nepal), Kathmandu Medical College (KMC), Maitreya Foundation (MF) och Thokarpa Village Development Committee (Thokarpa VDC).

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Var ligger Thokarpa?

21 november

GPS: lat 27.684286, long 85.763476

1300 möh

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Varför Thokarpa?

21 november

Valet av byn Thokarpa har gjorts i samarbete med KMC med informationsunderlag även från bland annat The District Public Health Office och Röda Korset i Sindhupalchowk. Thokarpa har identifierats som en del av regionen som ”hamnat utanför” de stora hjälporganisationernas återuppbyggnadsprojekt.

Thokarpa har en tidigare historia av känd framåtanda och var framgångsrikt landets första pilotby i det omfattande skogsplanteringsprojektet ”Nepal Community Forestry” för drygt 40 år sedan. Bybornas fortsatta samarbetsintresse och driv har varit uppenbart för såväl mig och Katak Malla (SNS) som för KMC. Thokarpa har som by en befolkning på ca 6 000 personer, varav en övervägande majoritet har valt att stanna kvar i byn efter skalven. Detta skiljer sig från många andra hårt jordbävningsdrabbade områden, varifrån majoriteten av den vuxna befolkningen tvingats flytta i sökandet på en ny framtid. Viljan att bygga upp och bygga nytt i Thokarpa är stor.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Vårdcentral för 25 000 personer

2o november

Tillsammans med de omkringliggande byarna Kalika, Sunkhani, Lisankghu och Simthali är det sammanlagda upptagningsområdet för den health post vi nu börjar bygga i Thokarpa runt 25 000 personer. Thokarpa har tidigare haft en liten och mycket dåligt fungerande health post som av och till tillfälligt bemannats av en ensam health worker och som ofta arbetat utan tillgång till elektricitet och endast sporadisk tillgång till vatten. Befolkningen i det här distriktet har aldrig tidigare haft tillgång till någon läkare, någon sjuksköterska eller någon form av läkemedel, inkluderande det mest basala som ens en enda tablett Panodil.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Mål och ambitioner med projektet

20 november

Med målet att jobba på en långsiktig hjälpinsats i Nepals katastrofområden har jag tillsammans med Sverige-Nepalföreningen (SNS), Kathmandu Medical Collage (KMC), Maitreya Foundation (MF) och ledningen för byn Thokarpa i södra Sindhupalchowk sedan i juni 2015 arbetat på ett samarbetsprojekt gällande upprättande och drift av en health post.

Ambitionen med detta samarbetsprojekt är att:

20 november

Etablera permanent och god hälso- och sjukvård i glesbygd med stort behov av sådan

Bemanna permanent med nepalesiska läkare och sköterskor

Byn framöver ska ansvara för ägande och drift

Bidra med återkommande utbildningar i hälso- sjukvård, tandvård, mödra- och  barnhälsovårdsprogram, utbildningar i skolan mm

Bygga med och för nepaleser

Använda arbetskraft och byggnadsmaterial från byns omgivningar

Ge ringar på vattnet gällande områdets återuppbyggnad

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Döda och skadade efter skalven

20 november

Uppskattningsvis var tredje dödsfall i anslutning till jordbävningarna kom från Sindhupalchowk (3000/ 9800). Även personskadeutfallet var stort men ur ett västerländskt perspektiv valde förhållandevis få, bland annat på grund av ekonomiska och praktiskt/ geografiska förhållanden att söka vård. Många drabbade valde istället att hantera sina frakturer och andra typer av trauman, såväl fysiska som psykiska, på egen hand hemma i byarna. Berättelserna jag fått ta del av från de här områdena efter jordbävningarna är unika.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Förödelsen i Sindhupalchowk

20 november

Sindhupalchowk är ett av de distrikt som drabbats mycket hårt av jordbävningarna. Mindre än 1 promille av husen står oskadda efter skalven. Befolkningen lever under hårda förhållanden med endast plåtskjul och enklare tillfälliga byggnadslösningar som skydd mot snö, vindar, sol och monsunregn. 62 av 68 av Sindhupalchowks så kallade health posts är förstörda till den grad att byggnaderna inte kan användas. Health posts är den nepalesiska glesbygdens motsvarighet till Sveriges vårdcentraler, en hälsovårdsstation bemannad av health workers och i bästa fall även av en sjuksköterska och/ eller en läkare.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Att bygga vårdcentral i katastrofområde

20 november

Den 25 april 2015 förändrades Nepal. Den stora jordbävningen med påföljande efterskalv ödelade stora delar av låglandshimalaya i ett tiotal distrikt, huvudsakligen i mellersta delen av landet. Förödelsen efter skalven är omfattande och tillsammans med bilden av en inrikes oförmåga att samordna hjälpinsatserna kommer det ta landet mycket lång tid att återhämta sig. Ett och ett halvt år efter jordbävningen har återuppbyggnaden ännu knappt påbörjats och behoven av hjälp är fortsatt mycket stora.

Följ med oss när vi bygger en vårdcentral i Thokarpa, en svårt jordbävningsdrabbad by i Sindhupalchowk, Nepal.