Skip to content

Sverige-Nepalföreningens Barnfond

Syftet

Barnfonden startades för att hjälpa ungdomar som vuxit upp på barnhem med kostnader för både utbildning och sjukvård.

Vem bestämmer hur pengarna ska anvädas?

Hur de inkomna medlen ska användas fattar hela styrelsen beslut om, ofta på inrådan av Mr Madhur Sharma som är föreningens kontaktperson på plats i Nepal.

Hur stor procent av medlen når Nepal?

Alla pengar som sätts in på föreningen Barnfond går till 100% till Nepal. Föreningen har inga administrativa kostnader så som löner/arvoden, lokaler etc - alla i styrelsen arbetar ideellt. Kostnaden för överföringen av pengarna tas från medlemsavgifterna.

Hur har pengarna använts hittills?

Studiebegåvade ungdomar har fått hjälp med studier både på college- och högskolenivå. Andra har fått möjlighet till kortare yrkesutbildning, som t.ex inom IT eller sjukvård, samt kockutbildning, reparatör, baskettränare etc. Målsättningen har varit att ungdomarna ska kunna försörja sig själva och bli oberoende av ekonomisk hjälp utifrån.

Beträffande sjukvård har föreningen kunnat hjälpa ungdomar med kostnader i samband med operationer (ryggoperation, myom), rehabilitering, högre läkemedelskostnader (öroninflammation, eksem, hjärnhinneinflammation ).

Hur redovisas Barnfonden?

Medlen redovisas regelbundet genom både tidningsartiklar och i bokslut som publiceras i föreningens tidskrift Nepal Nytt. Föreningen har fått emotta många fina brev från ungdomar som berättat vad hjälpen betytt för dem. Utan hjälp hade de haft stora problem eller inga möjligheter att klara kostnaderna för behandlingen de behövt.

Vad är ett lämpligt belopp att sätta in?

Alla gåvor – oavsett storlek – är varmt välkomna och gör skillnad i Nepal. Gåvogivare som gett 500 kr eller mer får diplom från föreningen. Våra diplom har blivit uppskattade som födelsedagspresenter.

Föreningen vill passa på att rikta ett varmt tack till alla gåvogivare!

Plusgiro 649 52 42 – 7 (Ange ”Barnfonden” samt namn och adress av gåvogivare).

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Vilma M. Brandt e-post: vilma.m.brandt@sverigenepal.se