Skip to content

Tryggare flickor på skolbänken tack vare menskoppar

Runt en fjärdedel av flickorna i Nepal missar fortfarande upp till en fjärdedel av sin skolgång pga mensen. Orsakerna är inte bara kulturella och religiösa skäl utan även praktiska. Delar av Nepal har ett mycket strikt och traditionsbundet sätt att förhålla sig till en kvinnas menstruation med en stor mängd förbud och förhållningsregler för kvinnan att anpassa sig till. I sin striktaste form tillåts tex inte en menstruerande kvinna att sova inomhus, gå in i köket eller äta tillsammans med andra, inte äta salt, dricka vatten från samma brunn som någon annan eller röra vid någon man, då kvinnan anses som oren. Samma omfattande förhållningsregler gäller när en kvinna är nyförlöst.

Dessa typer av regler finns i många modifikationer, generellt i mildare form i städerna medan de är vanligare och striktare på landsbygden och i bergen. Flickor i delar av Nepal är inte tillåtna att gå till skolan när de har sin mens. Men även i de många regioner som inte praktiserar den mest strikta kulturen finns risk att flickorna inte tar sig till skolan under mensen av praktiska skäl.

På landsbygden används ofta hemgjorda mensskydd av gamla kläder, då tillgången till alternativ som bindor är mycket begränsad. Kostnaden för engångsbindor är hög och det kan vara svårt för en kvinna att hävda sitt behov av bra skydd när vardagsekonomin är knapp. Hemgjorda skydd är svåra att hålla på plats, klumpiga och läcker. Det behövs bra tillgång till vatten för att rengöra dem och infektioner är vanligt. För kvinnor som arbetar med fysiskt tunga arbeten ute på fältet hela dagarna kan mensen utgöra ett uppenbart praktiskt problem.

En femtedel av Nepals skolor saknar fortfarande toalett, det kan vara ont om vatten i skolan och utan fungerande sophantering. Otillräcklig kunskap om hygien förekommer och utebliven skolgång pga mens är därför vanligt, inte minst av praktiska skäl.

 

Varför behövs menskoppar i Nepal?

Sedan ett par år har det börjat anas ett ökat intresse för menskoppen som ett alternativt mensskydd i Nepal, inte minst utifrån användbarheten i avlägsna områden med mycket begränsad tillgång till alternativ. Ekonomiska och miljömässiga skäl lyfts också fram. Det skrivs om menskoppen i media och har lovprisats av bollywoodstjärnor på Youtube. Information har dock generellt svårt att nå ut till landsbygden där behovet kan vara än större än i städerna.

En menskopp är tillverkad av silikon och kan användas under 5-10 år, beroende på kvalitet och tillverkare. Menskoppen, som finns i olika storlekar, har inte visat sig ha någon ökad infektionsrisk, har få biverkningar och genererar inga sopor. Vanligen räcker det att man tar och ut och sköljer av den 2-3 gånger per dygn.

 

Studier om för- och nackdelar med menskoppar

2019 publicerades en stor litteraturstudie (1) men i övrigt finns förhållandevis få vetenskapliga artiklar skrivna om menskoppar. Vi valde att i samarbete mellan Karolinska Institutet och Kathmandu Medical College göra en egen mindre studie i ämnet, i ett område på landsbygden där problemen kring mensen till största delen är praktiska. Syftet var att se om det på ett relativt enkelt och billigt sätt går att förbättra skolflickors situation under mensen och att samtidigt öka kunskapsnivån.

 

Innan studiestart diskuterades ämnet ingående med byns manliga beslutsfattare, liksom med en grupp av kvinnor med tungt inflytande i byn. Efter att ha fått dessa båda gruppers godkännande och uppmuntran påbörjades studien. De svenskproducerade menskoppar som vi använder oss av sponsras av företaget MonthlyCup (www.menskopp.se) och av den svensk- tysk- engelska INGOn Foundation Human Nature (www.f-h-n.org), en vänorganisation till Sverige- Nepalföreningen. En annan svensk organisation som aktivt och framgångsrikt arbetar med menskoppar i Nepal är Care Mahila.

 

Studien omfattande trettio skolflickor från byn Thokarpa i Sindhupalchowk, etiskt tillstånd införskaffades liksom skriftligt medgivande från föräldrarna. Flickorna fick tillsammans med sin menskopp tre timmars utbildning och en nepalesisk manual i text och bild. Uppföljning skedde efter fyra månader genom gruppintervjuer genomförda av en nepalesisk läkarkollega.

Utbildning och informationsspridning har stor betydelse för projektet.

Studien publicerades 2021 (2) och kom även att refereras till i en betydande nepalesisk dagstidning. Resultaten var huvudsakligen positiva, vilka flickorna beskrev som: 1) inte missat en enda dag i skolan pga mensen 2) enkelt och praktiskt 3) ekonomiska och miljömässiga fördelar 4) lätt att tvätta, behövs inte så mycket vatten. Svårigheter och utmaningar bestod i 1) obehagligt till en början, viss inlärningstid 2) rädsla för att den ska fastna 3) familjemedlemmar (enstaka) oroat sig för oskuld och fruktbarhet.

 

Menskoppen har i det här området mottagits långt mer positivt än vi förväntat, inte minst av föräldrarna, och även männen har varit engagerade och motiverade till en bättre vardag för flickor och kvinnor. Även vuxna kvinnor i Thokarpa har provat och mer finns att läsa i bloggen www.sverigenepal.se/bygga-vardcentral. Vi planerar nästa uppföljning i Thokarpa i november.

 

Mer forskning behövs, men vår studie stödjer uppfattningen att menskoppen kan vara ett användbart alternativ i låg- och medelinkomstland och där det är ont om vatten. Vi kan också konstatera att det är viktigt med förberedelse, utbildning och stöd från kompisar och familj för bra resultat.

 

Styrkta av resultaten i den här studien har jag och studiens huvudförfattare dr Diksha Pokhrel, med stöd av FHN, valt att fortsätta att arbeta med information kring och introduktion av menskoppar. Vi inledde i våras ett samarbete med The Family Planning Association of Nepal (FPAN) i Palpa. FPAN, som finns representerat i 37 distrikt, är en statlig organisation och den största som arbetar med familjeplanering och sexuell och reproduktiv hälsa i Nepal. Ett samarbete med en riksomfattande organisation som FPAN har förutsättningar att på ett effektivt sätt kunna sprida information till flickor och kvinnor i avlägsna delar av landet och projektet är sanktionerat av FPANs huvudkontor i Kathmandu.

En kopp som förändrar mycket

Arbetet vi nu påbörjat avser att utbilda FPANs community- och healthworkers samt ungdomsgrupper, som i sin tur kommer att ansvara för utbildning och information till traktens flickor och kvinnor. Utbildning är fundamentet i det här arbetet. I samband med denna överlämnas menskoppar till intresserade. Vi planerar en uppföljning på plats i Palpa i november och enligt de preliminära uppgifter vi hittills fått har mottagandet varit positivt och efterfrågan redan stor. Förutom att fortsatt rikta sig till Palpas skolflickor, planerar FPAN att som nästa steg bidra med menskoppar till kvinnor som arbetar inom den lokala textilindustrin.

 

Hur kan jag bidra?

Sverige- Nepalföreningens visade intresse för detta arbete betyder mycket för fortsättningen. Vi köper våra menskoppar för 150 kr/st (sponsrat med halva priset av MonthlyCup). Finns intresse att bidra kan detta göras genom Swish till Sverige-Nepalföreningen 123 633 58 30 eller insättning på föreningens plusgiro 649 52 42–7. Märk bidraget med ”menskopp”.

 

Det är svårt att inse vidden av och betydelsen det har för flickor att inte behöva missa en fjärdedel av sin skolgång. Vikten av att vuxna kvinnor på ett anständigt vis kan arbeta och hantera sin vardag under mensen kan inte nog understrykas. Att bidra med en menskopp är att vara en del av att på sikt bygga upp och stärka kvinnors och flickors möjligheter och rättigheter i Nepal.

Referenser:
  1. Van Eijk et al. 2019: Menstrual cup use, leakage, acceptability, safety, and availability: a systematic review and meta-analysis. Lancet Publ. Health; 4(8):e376–93
  2. Pokhrel et al. 2021: Acceptability and feasibility of using vaginal menstrual cups among schoolgirls in rural Nepal: a qualitative pilot study, BMC Repr. Health vol.18, no.20

 

Text och foto: Malin Emgård

(Alla personer på bilderna har gett sitt medgivande till publicering)

====================================================================

Allt har ett slut

15 juni 2024

Efter åtta år är det nu dags att avsluta den här bloggen. Thokarpas sjukhus drivs sedan flera månader helt av offentliga medel som ett statligt landsortssjukhus med femton vårdplatser. Sverige-Nepalföreningens åtaganden är slutförda och så är även Foundation Human Natures och Ek Ek Pailas.

Övergången från Ek Ek Paila till regionvården är genomförd. Personalen utgörs uteslutande av nepaleser och sjukhuset är öppet dygnet runt. Sjukhuset ägs, drivs, bemannas och underhålls nu av Thokarpas kommun och av den statliga regionvården, med ett upptagningsområde på närmare 50 000 invånare i denna bergstrakt i Himalaya.

Jag vill från djupet av mitt hjärta tacka alla och envar som, på det ena sättet eller andra, bidragit till den här unika resan. Alla kan göra skillnad.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Möte med Samjhana

28 november

Samjhana Rokka, den FHN- finansierade thokarpastudent som studerar till lab.tekniker på Yala Institute of Health and Science i Kathmandu, förbereder sig för den examen som avslutar hennes första studieår. Idag sågs vi i Kathmandu.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Första bäbisen född på Thokarpas sjukhus

1 juli

För några dagar sedan föddes den första bäbisen tryggt och säkert på Thokarpas sjukhus. Lyckönskningar från oss alla!

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Officiell invigning

 19 maj

Igår invigdes officiellt Ek Ek Paila Thokarpa Adharbhut (Basic) Hospital av Nepals hälsominister Mohan Bahadur Basnet, som personligen var på plats för att “klippa bandet”.

Detta kommer att bli en viktig dag att minnas för invånarna i och runt Thokarpa. De försiktiga steg vi inledningsvis tog tillsammans i syfte att försöka förstärka tillgången till medicinsk hjälp och vård för människorna i det här området har under åren utvecklats till något långt större än vad vi kunnat tro och hoppas på.

Åtta år efter den katastrofala jordbävningen, och utan tidigare tillgång till medicinskt utbildad personal eller annan typ av vård i den här regionen, finns det nu ett dygnet-runt-öppet sjukhus med femton vårdplatser och med ett upptagningsområde på närmare 50 000 invånare.

Thokarpa village development committee och Nagar Palika med Netra Karki, Ek Ek Paila med Sabina Bhattarai, jag och Sverige-Nepalföreningen, Foundation Human Nature och åtskilliga andra intressenter och sponsorer tillsammans med invånarna i Thokarpa med omnejd är alla otroligt glada och stolta idag.

 

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Thokarpas första egna laboratiorieassistent har tagit examen

2 mars 2023

För några dagar sedan tog Nischal Shahi Thakuri examen från Yala Institute of Health and Science i Kathmandu. Foundation Human Nature (FHN), som sponsrat hans studier, är stolt över att gratulera Nischal till avlagd examen som biomedicnisk analytiker. Nischal förbereder sig nu för att börja arbeta på sjukhuset i Thokarpa. FHN och Sverige- Nepalföreningen önskar Nischal all lycka med sitt framtida arbete.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Mottagande av officiell tacksamhetssymbol

18 december

För en månad sedan fick jag i Kathmandu, som representant för såväl Sverige-Nepalföreningen som för Foundation Human Nature, motta ett officiellt tack från Ek Ek Paila.

Dessa bronsplaketter symboliserar tacksamheten för våra föreningars långvariga intresse och stöd till sjukhuset i Thokarpa och inskriptionen säger: "Out of respect, Ek Ek Paila gives you this symbol of love for contributing to Thokarpa Hospital".

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


FHN sponsrar ytterligare en laboratorieassistent

18 december

Dipika Bhujel är en thokarpastudent som snart kommer att ta sin examen som laboratorieassistent från Yala Institute of Health and Science i Kathmandu. Foundation Human Nature (FHN) kommer att sponsra hennes sista terminer. Dipika kommer, på samma villkor som de övriga FHN- sponsrade studenterna, att arbeta på sjukhuset i Thokarpa efter sin examen.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Tandvård in action

14 november

För två dagar sedan höll Ek Ek Paila (EEP) sin planerade camp i byn med EEPs specialistkompetenta läkare och tandläkare. Kön för att träffa tandvårdsteamet var lång. Vi är naturligtvis stolta över att Thokarpas sjukhus numera kan erbjuda tandvård.

 

 

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Utdelande av menskoppar

5 november

Under pandemin har vi inte haft möjlighet att dela ut några menskoppar till Thokarpa men detta kunde vi återuppta idag. Menskopparna togs emot av Laxmi Marahata, en av lärarna på Bhag Bhairab Secondary School och en person som hade en central roll i vår thokarpabaserade menskoppsstudie som presenterats tidigare i bloggen. En nyligen anställd skolsköterska kommer att assistera Laxmi i hennes arbete med undervisning om och utdelande av menskoppar i byn.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


En ny student antagen till högre studier

5 november

Samjhana Rokka, en student från Thokarpa, har nyligen blivit antigen till Yala Institute of Health and Science i Kathmandu. Foundation Human Nature (FHN) kommer att sponsra hennes tre år långa apotekarutbildning och hon kommer efter avslutad utbildning att arbeta på Thokarpas sjukhus. Denna överenskommelse motsvarar den som Deevya och Nischal har, FHNs övriga två sponsrade studenter från Thokarpa.

Idag mötte jag Samjhanas föräldrar i byn.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Ny utrustning

5 november

Det finns nu digital röntgen installerad med möjlighet att skicka bilder online för en second opinion i Kathmandu vid behov av detta. EEP har donerat sin tidigare ultraljudsmaskin till byn, vilket kommer att få stor betydelse och komma till stor användning i ett avlägset område som Thokarpa.

Det rum som utrustats för mindre kirurgiska ingrepp står nu klart och har börjat användas i mindre skala. Ögonutrustningen är på plats och färdiginstallerad.

Hissen är igång och numera finns det tre separata mottagningsrum.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Läkare och sjuksköterskor

5 november

Dr Binod Rana och sjuksköterska Deevya Karki med kollegor tog oss med på en rundtur i sjukhuset för att uppdatera oss om vad som hänt de senaste månaderna. Det har tillkommit en del utrustning och trots att den officiella invigningen inte ägt rum än har hittills runt 300 patienter besökt det nya sjukhuset. Under tiden före Dashain var såväl den kvinnliga som den manliga delen av avdelningen fullbelagd av patienter med slutenvårdsbehov, inklusive ett par denguefall.

Dr Rana är kontrakterad på två år med en kollega som backar upp när Dr Rana har någon dag ledigt, vilket innebär att det finns tillgång till läkare för akutfall dygnet runt alla dagar i veckan. Läkarmottagningen är öppen alla dagar i veckan utom lördagar. I nuläget arbetar här fyra sjuksköterskor, två laboratorieassistenter och två apotekare. Sjuksköterskorna täcker akuten och avdelningen dygnet runt och är alltid närvarande på sjukhuset.

En gång i månaden kommer Ek Ek Paila (EEP) att komma till byn för omfattande mottagningar, s.k. camps, med sina kathmandubaserade specialistläkare och tandläkare. Nästa planerade sådant camp kommer att äga rum nästa lördag och kommer att inkludera hud, internmedicin, ortopedi och tandvård.

 

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Besök i Thokarpa med gäster från Kathmandu

5 november

Idag har jag varit i Thokarpa med nära vänner från Kathmandu. Strålande fint väder och med utsikt över risfälten som står klara att skördas. Vi blev varmt välkomnade av sjukhuspersonalen.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Sjukhusstyrelsemöte

1 november

Thokarpas sjukhusstyrelse håller regelbundna styrelsemöten var femtonde dag. Varannan gång hålls dessa i Kathmandu, varannan gång i Thokarpa. Jag hade möjlighet att närvara vid styrelsemötet i Ek Ek Pailas lokaler i Kathmandu den 30 oktober.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se


Uppmärksammande av donatorer och sponsorer

3 september

Sjukhusets huvudsakliga donatorer och sponsorer har nu blivit uppmärksammade genom graverade mässingsplaketter på en av sjukhusets väggar.

 

  

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Välbesökt donor’s felicitation program

3 september

Idag hölls, på plats i byn, det “tack- och lyckönskningsprogram” som Sunkoshi Rural Municipality och Ek Ek Paila arrangerat tillsammans. Lokala politiker och nepalesiska donatorer var samtliga närvarande, liksom Ek Ek Pailas ordförande, styrelsemedlemmar och andra representanter samt personer med andra typer av central position i byn. Tack vare att det arrangerats för att sända programmet online hade intresserade från hela världen möjlighet att delta.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Inbjudan till Zoom länk Donation Felicitation Program

1 september

Ek EK Paila is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Ek EK Paila Thoparka Basic Hospital
Time: Sep 3, 2022 11:00 AM Kathmandu

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/9775545185?pwd=R0srK3ArdGlsTVhyL3FVVUswMGZJdz09

Meeting ID: 977 554 5185
Passcode: ekekpaila

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Donor Felicitation Program

30 augusti

I november kommer det att hållas såväl nationella som regionala val i Nepal. Det har därför beslutats om att invänta dessa innan sjukhusets officiella invigning, som därför kommer att ske först efter valen.

I väntan på invigningen har Sunkoshi Rural Municipality och Ek Ek Paila planerat att genomföra ett s.k. “Donor Felicitation Program”, närmast ett tack- och lyckönskningsprogram, för de sponsorer som bidragit till att sjukhuset kunnat uppföras och komma igång med sin verksamhet. Detta kommer att gå av stapeln i Thokarpa lördagen den 3 september kl. 11.00 (nepalesisk tid).

Det arbetas med att kunna sända delar av detta program direkt online. Om detta blir aktuellt kommer länkadressen att publiceras på den här bloggen.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpas sjukhus bedriver nu verksamhet dygnet runt

30 augusti

Såväl akutmottagningen som slutenvårdsavdelningar och mottagningar har nu sin verksamhet igång.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpas sjukhus öppnar

3 juli

Trots att den officiella invigningen planeras till först om en månad, har sjukhuset redan öppnat och har i mindre skala börjat ta emot patienter. Två läkare, tillsammans med ytterligare trettiofyra anställda, är nu på plats och redo att erbjuda professionell sjukvård till närmare 50 000 invånare.

Thokarpas sjukhus kommer från och med den här helgen hålla öppet och kunna erbjuda sjukvård dygnet runt, inkluderande slutenvård, akutsjukvård och förlossning. Den här helgen är starten för en ny era i den här regionen.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Alla officiella godkännanden klara

3 juli

Samtliga statliga formella tillstånd av det här 15 sängar stora sjukhuset är nu godkända och klara. Detta betyder att Thokarpas sjukhus nu är godkänt för att bedriva offentlig sjukvård.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Ögonkirurgi i Thokarpa

27 juni

25- 27 juni har Ek Ek Pailas ögonteam, med finansiellt stöd från sina donatorer, kunnat genomföra ett stort antal gratis starroperationer på Thokarpas sjukhus. Runt 65 män och kvinnor från byn har nu, tack vare denna satsning på ögonsjukdomar i allmänhet och starrkirurgi i synnerhet, fått möjlighet till en uppenbart förbättrad synförmåga. Parallellt med detta tredagars “Eye Camp” har Ek Ek Paila bedrivit även andra typer av läkarmottagningar i byn.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Netra Karki avgår som VDC chairman

23 april

Netra Karki har idag officiellt annonserat att han inte kommer att ställa upp för omval till VDC chairman. Det arbete han utfört under dessa fem år är ovärderligt och av enorm betydelse för regionen Sunkoshis framtid.

Med största respekt tackar vi Netra Karki för det fantastiska sociala arbete han utfört, för hans aldrig sinande energi och för hans oändliga lojalitet med sin hembygd. Vi önskar honom all lycka med sina framtida åtaganden.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Lokala val i närtid

14 april

Om ett par månader kommer det hållas lokala val i Sindhupalchowk. Netra Karki har sedan fem år innehaft positionen som Thokarpa VDCs ordförande, dvs byns högste ledare, med stort stöd från byborna. Det är ännu inte klart om Netra Karki kommer att ställa upp för omval. Vad som däremot är klart är att han under de kommande fem åren kommer att sitta som sjukhusstyrelsens ordförande. Detta kommer att vara av största vikt för vidmakthållande av kontrakt och för underhåll av utrustning och byggnader, likväl som för upprätthållande av kunskap, kontakter och engagemang.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Levnadsförhållanden i vardagen

14 april

Det stora projektet för ökad och förbättrad tillgång till vatten i Thokarpa är nu genomfört och invigt. Den nyrenoverade gymnasieskolan är i drift. Arbetet med att asfaltera och bredda vägen upp till byn är i sin slutfas. Numera finns internetkabel indragen till centrala delarna av byn för säkrare nätåtkomst. Sjukhuset står redo att invigas. I takt med att de allmänna livsvillkoren i byn förbättrats i sådan grad under de senaste åren, har till och med ett par familjer från Kathmandu valt att flytta till och bosätta sig permanent i Thokarpa.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


33 nyanställda till att arbeta på Thokarpas sjukhus

14 april

Rekryteringen av personal är nu klar. 33 nyanställda, varav de allra flesta kommer från byn med omgivningar, har fått kontrakt för arbete på Thokarpas sjukhus. Detta team består, utöver själva sjukvårdspersonalen och sk health assistants, av bl.a. väktare, städpersonal och administration.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Akutmottagning och förlossning dygnet runt

14 april

Redan från och med invigningen kommer sjukhuset att erbjuda akut- och förlossningsvård dygnet runt för befolkningen i det här området. Akutmottagningen kommer att vara ständigt öppen och vårdavdelningen är utrustad med 15 vårdplatser. Det finns ett vilrum på själva sjukhuset för den sjuksköterska som är i tjänst nattetid och läkarbostaden ligger bara några minuter bort. Ytterligare personalbostäder finns på sjukhusområdet.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Röntgen och behandling av ögonsjukdomar

14 april

Ek Ek Paila har, med hjälp av sina sponsorer, kunnat utrusta Thokarpas sjukhus med en röntgenapparat, ultraljud och med utrustning för ögonsjukvård, inklusive starroperationer. På sikt planeras en optiker arbeta heltid här.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Tandläkarutrustning

14 april

Thokarpas sjukhus är nu fullt utrustad för tandvård. Denna nyinköpta tandvårdsutrustning är i sin helhet finansierad av Sverige- Nepalföreningen. Vi är glada och stolta över att, tillsammans med tandläkare och tandsköterskor från Ek Ek Paila, kunna erbjuda tandvård till befolkningen i den här provinsen.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Syrgasproducerande växt

14 april

Under pandemin har det kunnat ses ett ökande intresse i Nepal att investera i vad som kallas för oxygen plants. En sådan växt kräver relativt avancerad teknisk utrustning för produktion och lagring av syrgas. Thokarpa VDC har anammat och investerat i detta.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Sindhupalchowks första hiss

14 april

Snart är distriktets första hiss färdigställd, hissen i Thokarpas sjukhus.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Matsal och apotek

14 april

Sjukhusområdets tredje byggnad (främst i bild) planeras inrymma en matsal och ett apotek. Bådadera kommer att läggas ut på entreprenad.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Sjukhusets exteriör och den omkringliggande muren

14 april

Arbetet med sjukhusets yttre är avslutat och sjukhuset består i sin slutgiltiga form av tre separata byggnader. Fyra, med den närliggande läkarbostaden inräknad. Den omgivande mur, som byggts i syfte att skydda mot jordskred och som varit ett tekniskt svårt och tidsödande arbete, är även den färdigställd och har blivit fint målad. Invid sjukhusets entré finns en nybyggd kur för patientregistrering.

 

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


De ursprungliga initiativtagarna till sjukhusprojektet

14 april

Idag träffades de tre av oss, Netra Karki, Sabina Bhattarai och jag, som för sju år sedan tog initiativet till och började arbeta med en sjukvårdsinrättning i det här svårt jordbävningsdrabbade området. Pandemin har satt stopp för oss att ses personligen, men vi har alla jobbat vidare på det projekt som nu utvecklats till något långt över våra förväntningar.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Besök i Thokarpa med Ek Ek Paila och svenska vänner

14 april

Lördagen 2 april åkte jag tillsammans med ett team från Ek Ek Paila (EEP), bestående av läkare, logistiker och IT-tekniker till Thokarpa i sällskap av mina svenska vänner Leif Bjellin och Marita Bergstrand. Till följd av pandemin har det inte varit möjligt för oss att besöka byn på över två år. Efter att under lång tid ha sett fram emot att komma tillbaka, blev dagens återseende av Thokarpa och våra medarbetare och vänner där fantastiskt hjärtevärmande.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möte med Nischal

1 april

Ytterligare en FHN- finansierad thokarpastudent, Nischal Shahi Thakuri, studerar till lab.tekniker på Yala Institute of Health and Science i Kathmandu. Han har just avslutat examen efter sitt andra studieår. Om ytterligare ett år kommer även Nischal att vara redo att börja arbeta på Thokarpas sjukhus.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möte med Deevya

1 april

Sjuksköterskestudenten Deevya Karki, en thokarpastudent vars studier finansierats av Foundation Human Nature (FHN), har nu tagit sin examen efter fyra års studier på sjuksköterskeutbildningen på Kathmandu Medical College. Hon gör sig nu redo att börja arbeta på sjukhuset i Thokarpa.

Sverige- Nepalföreningen och Foundation Human Nature gratulerar Deevya och önskar henne allt gott inför hennes kommande tjänst på Thokarpas sjukhus.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Netra Karki introducerar dig till Thokarpas sjukhus

5 februari

https://youtu.be/OXipB7Oyxf0

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Länk till fundraising auktionen

5 februari

https://bit.ly/3L73so8

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Från en lokal vårdcentral till ett sjukhus för 50 000 personer

28 januari

Under årens lopp har den här hälsovårdscentralen ändrat form flera gånger. Idag, när invigningen står för dörren, beräknas Thokarpas sjukhus kunna tillgodose vård för närmare 50 000 invånare.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Fundraising online auction

28 januari

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


 

Ansvar för löner

17 januari

Överenskommelsen mellan the local government och Ek Ek Paila om vem som ska betala lönerna till sjukhusets respektive personal är nu klar. Lön för en heltidsanställd läkare på plats i Thokarpa kommer Ek Ek Paila att finansiera. Ek Ek Paila planerar att kontraktera och avlöna två olika läkare, en erfaren distriktsläkare tillsammans med en yngre läkare med möjlighet att täcka sin seniora kollega vid behov.

Lön för resterande del av personalen, hittills bestående av en sjuksköterska, en lab.tekniker, administration, städ och tvätt, underhåll och en väktare, kommer att betalas med statliga medel. Det faktum att Netra Karki och hans medarbetare redan på det här stadiet fått staten att engagera sig i så hög grad är att betrakta som en stor framgång.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Ytterligare donationer

17 januari

Utöver insamlingen från online auktionen och sedan tidigare utlovade banklån, har en välgörare från Singapore lovat att i slutet av det här året donera en summa till sjukhuset i Thokarpa som motsvarar 60 000 USD.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Amerikansk nätauktion för insamling av pengar

17 januari

I mitten av februari kommer ett amerikanskt fund raising event att direktsändas online till förmån för sjukhuset i Thokarpa. Den insamlade summan kommer att användas till en röntgenapparat, medicinska instrument och annan utrustning. Dessa pengar kommer även att bidra till framtida lön till läkaren på plats i byn.

Initiativet till det här eventet har tagits av ett nepalesisk- amerikanskt läkarpar som tidigare stöttat Ek Ek Paila.

Målet är att insamlingen ska överstiga 20 000 USD. Detaljer kring det här eventet kommer att läggas ut på den här bloggen.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Bildande av sjukhusstyrelse

17 januari

Den nya sjukhusstyrelsen håller på att bildas. Denna kommer att bestå av fyra medlemmar från the local government, fyra medlemmar från Ek Ek Paila samt den opartiska läkaren med tjänst i byn. När styrelsen är fastställd kan läkartjänsten i Thokarpa officiellt utlysas och styrelsens gemensamma bankkonto användas för inköp av resterande utrustning. Netra Karki och Sabina Bhattarai kommer att sitta på centrala poster och kommer tillsammans vara ansvariga för all rekrytering.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Hiss

17 januari 2022

Det håller på att byggas en hiss till sjukhuset. Då mottagningsrum och avdelningar kommer att ligga på olika våningar och då alla tre våningarna kommer att användas av patienter, har the local government tagit beslut om att en hiss kommer att komma till stor nytta. Hissen finansieras helt av the local government och Thokarpas sjukhus kommer att bli den första sjukvårdsinrättningen i Sindhupalchowk med tillgång till hiss.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Hur kommer rummen och våningarna att användas?

17 januari

Sjukhusets bottenvåning kommer att innehålla en liten akutenhet, en övervakningsavdelning, ett förlossningsrum och ett mottagningsrum.

Mottagningsrum, inklusive sådana med mer specifik utrustning som tandvård och ögon kommer att inrymmas på andra våningen. Utrustningen för tandvård är helt finansierad av donationer från Sverige- Nepalföreningen.

På tredje våningen kommer avdelningarna att ligga, tillsammans med en sterilcentral och lokaler för förvaring, tvätt mm.

Laboratoriet tillsammans med röntgenavdelningen och administration/ kontor kommer att vara lokaliserat till den angränsande byggnaden, som även kommer att innehålla möjlighet till inkvartering för sjukhusets personal.

Apotek och matsal kommer, som planen ser ut nu, att utlokaliseras och läggas på entreprenad.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Nyöppnat apotek i byn

17 januari

Ett litet apotek öppnade nyligen i Thokarpas centrum Bhag Bhairab. Det är oklart om just detta apotek kommer kunna försörja hela sjukhuset framgent, eller om någon annan entreprenör kommer att ta över. Oavsett kommer det här apoteket att komma invånarna från trakten väl till gagn.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Syrgasproducerande växt

17 januari

På initiativ av Thokarpas local government/ kommunstyrelse har en s.k. oxygen plant inhandlats från Kina, tillsammans med nödvändig utrustning. En oxygen plant är en specifik syrgasproducerande växt som odlas i ett mindre utrymme, varifrån man kan extrahera syrgas som sedan överförs för förvaring i syrgascylindrar.

Denna syrgasproducerande växt med sin utrustning kommer att förvaras och skötas i sjukhusets lokaler. Mycket tid, pengar och engagemang har lagts på förverkligandet av denna idé, vilken har finansierats av the local government med visst stöd av donationer. Kapaciteten att producera syrgas med hjälp av den här växten planeras överstiga sjukhusets egna behov och förhoppning finns att kunna exportera ett överskott till andra byar.

Utöver den här växten finns det för närvarande 2-3 syrgaskoncentratorer på sjukhuset samt ett flertal stora syrgascylindrar från staten. Nödvändigheten med att säkra tillgång till syrgas har på alla sätt tydliggjorts under den pågående covidpandemin.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


El- och rörarbete klart och alla möbler beställda

17 januari 2022

Allt el- och rörläggningsarbete är nu klart. Beställning har lagts på alla möbler. Ek Ek Paila kommer att finansiera delar av elektriciteten och samtliga möbler.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Deevya och Nischal

8 november

Våra studenter Deevya och Nischal, vars utbildning sponsras av Foundation Human Nature (FHN), kommer efter de pågående helgledigheterna att återgå till sina studier i Kathmandu. Deevya till sjuksköterskeprogrammet på Kathmandu Medical College (KMC) respektive Nischal till studierna till laboratorieassistent på Yala Institute of Health and Science. Efter sin examen kommer båda två att börja sitt arbete på sjukhuset i Thokarpa.

Nischal är nu halvvägs in i sin utbildning med 1.5 år kvar. Deevya kommer att ta sin slutexamen i februari, efter 4 års studier med fina betyg. Deevya säger att hon känner sig stolt och glad över att få möjligheten att jobba med vård i den by där hon är född och uppvuxen. Hon ser fram emot att snart få börja jobba på sjukhuset i Thokarpa.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Förberedande för officiell slutinspektion

8 november

Före invigningen kommer en slutgiltig inspektion att ske av representanter från hälsoministeriet för bedömning och godkännande. Än finns förberedande arbete att göra.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Isoleringsenhet

8 november

Nu finns en färdigställd isoleringsenhet för patienter med covid och/ eller andra smittsamma sjukdomar. Pandemin har uppenbarligen tydliggjort behovet av sådana enheter.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Sängar, syrgas och annan utrustning

8 november

Nu mot slutet av den fortfarande pågående festivalperioden, har utrustning och möbler börjat anlända. Sängar, syrgascylindrar och en syrgaskoncentrator mm är på plats och mer är på ingång.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


EEP har tagit över ansvaret för läkemedel

8 november

Till det nya kontraktet skrevs har Maitreya Foundation varit ansvarig för att försörja Thokarpas sjukhus med läkemedel. Denna uppgift har nu övergått till Ek Ek Paila (EEP), som framöver kommer att ansvara för inköp och distribution av mediciner i byn. Maitreya Foundation kommer fortsatt att engagera sig i andra typer av arbete med sjukhuset.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Contract signing ceremony

23 september

I lördags undertecknades det nya avtalet mellan Ek Ek Paila och Thokarpa village development committee (VDC). Detta nya kontrakt signerades högtidligen och officiellt på plats i byn.

Sjukhusets officiella namn kommer från och med nu att vara Ek Ek Paila – Thokarpa Community Hospital.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En permanent generator levererad till byn

23 september

Förra veckan levererades en permanent sjukhusgenerator till byn.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Ultraljud och röntgenutrustning

23 september

EEP har donerat sin portabla ultraljudsmaskin till sjukhuset i Thokarpa. EEP har även budgeterat för en basal röntgenutrustning av bra kvalitet.

Thokarpas sjukhus börjar nu anta en riktigt fin form, tack vare de senaste två månadernas påtagligt progressiva, noggranna och ambitiösa utveckling.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


EEP och Thokarpa kommun kommer att driva sjukhuset tillsammans

23 september

Ek Ek Paila (EEP) kommer, till att börja med, att betala lönen för Thokarpas första läkare på plats. EEP och Thokarpas kommun (local government) kommer i övrigt att samarbeta vad gäller personal, förvaltning och drift.

EEP har nu fått beviljat banklån för att kunna säkra ansvaret för Thokarpas sjukhus under åtminstone de 3-4 första åren.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpas sjukhus har fått en läkare

23 september

En distriktsläkare med erfarenhet av akutsjukvård har kontrakterats för att börja jobba heltid som läkare i Thokarpa. Tillträdesdatum kommer att bli i samband med invigningen, som enligt aktuell plan ser ut att bli i januari 2022.

Denne läkare kommer att ha mottagning varje vardag och kommer att bo i byn under veckorna. Under helgerna kommer en erfaren health assistant att hålla ställningarna så att doktorn ska kunna åka till Kathmandu. Läkaren går för närvarande ett träningsprogram i att kunna utföra ultraljud.

Denne distriktsdoktor kommer att bli den förste läkare någonsin som kommer att bo och arbeta på plats i den här regionen. Att ha engagerat en husläkare till Thokarpa kommer naturligtvis att i högst väsentlig grad bidra till att förbättra hälsosituationen för invånarna i det här området.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Covidvaccinering

23 september

Enligt uppgift från Netra Karki har nu ca 40 % av thokarpaborna blivit fullvaccinerade mot covid -19. Det är ungefär dubbelt så hög vaccinationsgrad som i Nepal i övrigt, där motsvarande siffra (2 doser) i dagsläget ligger på knappt 20%.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Earth brick maskinerna är fortfarande igång

23 september

Efter det att sjukhusbygget blivit färdigt har earth brick maskinerna från Build Up Nepal fortsatt att användas flitigt och kontinuerligt. Byborna i Thokarpa och dess omgivningar använder de egentillverkade tegelstenarna till att bygga mindre förvaringsskjul, kök och till många andra ändamål.

Efter jordbävningen har nu ca 120 privathus färdigställts i byn med den här bricktekniken.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Träningsprogram för personal kan komma att erbjudas från Dhulikhel Hospital

14 juli

Inom det nya samarbetet har Ek Ek Paila (EEP) i dagarna tagit kontakt med och initierat diskussioner med Dhulikhels sjukhus. I Dhulikhel, ca 1.5 timmes bil- eller bussresa från Thokarpa, finns detta privata, non profit och samhällsbaserade (community based) universitetssjukhus beläget. Det här sjukhuset har sedan många år bedrivit mottagningar och kliniker, samt andra typer av åtaganden, i avlägsna och eftersatta regioner som Kavre, Sindhupalchowk, Sindhuli och Ramechhap m.fl. Dhulikhels sjukhus är det stora sjukhus som geografiskt ligger närmast Thokarpa och det som de flesta bybor vanligen väljer i första hand när de behöver mer avancerad typ av vård. Mer finns att läsa på www.dhulikhelhospital.org.

EEP har informerat oss om att de nyligen varit i kontakt med Dhulikhel för att berätta om det sjukhus som byggs i Thokarpa, hur arbetet där planerar att bedrivas och vilken typ av mer avancerad vård Thokarpas patienter kan komma att behöva framöver. Initiativ har tagits och diskussioner påbörjats gällande ett framtida tränings- och utbytesprogram för personal från Thokarpas och Dhulikhels respektive sjukhus, något som verkar vara av stort intresse för båda parter.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möte för introducerande av den nya medicinska samarbetspartnern Ek Ek Paila

14 juli

Söndagen 11 juli hölls ett zoom möte med närvaro av Katak Malla, Torbjörn Tingdal och undertecknad från Sverige- Nepalföreningen (SNF), Sabina Bhattarai och Suman Thapa från Ek Ek Paila (EEP) och med motsvarande borgmästaren Netra Karki, representerande Thokarpas kommunledning. Syftet med det här mötet var introducerande av Ek Ek Paila som ny officiell medicinsk samarbetspartner och för att höra dem berätta om sina framtida planer och visioner för övertagandet av ansvaret att bemanna Thokarpas sjukhus med läkare, sjuksköterskor och tandläkare.

De nya officiella samarbetsparterna kring Thokarpas sjukhus kommer nu att vara Thokarpa Kommun, Ek Ek Paila och den nepalesiska non profit organisationen Maitreya Foundation, som varit med från start.

EEP är en nepalesisk politiskt obunden non profit organisation. Denna består av läkare, sjuksköterskor, tandläkare, lab.assistenter, ekonomer och logistiker med mera, som samtliga arbetar volontärt med inriktning på hälso- och sjukvård i eftersatta områden i Nepal. Den här organisationen har redan blivit introducerat här på bloggen och mer att läsa finns på deras websida www.ekekpaila.org.

De läkare som jobbar med EEP är erfarna specialister som representerar stora delar av det medicinska fältet, såsom hudläkare, distriktsläkare, gynekologer, ortopeder, ögonläkare, internmedicinare, öronläkare mm mm. Planen för dessa specialister är att med jämna mellanrum åka till Thokarpa för specialistmottagningar, medan en yngre legitimerad läkarkollega och en sjuksköterska planeras finnas på plats i byn på heltid.

Denna yngre läkare och sköterska planeras bedriva en allmän läkarmottagning på dagarna, men med möjlighet att lägga in den patient som behöver på sjukhuset för tillsyn även nattetid. Detta kommer att vara möjligt då läkare och sjuksköterskor planeras bo i det nybyggda huset för personal på sjukhusområdet.

Inledningsvis är planen att driva en allmän läkarmottagning på kontorstid men med tillgång till slutenvård vid behov. Planen är sedan att över tid utöka såväl EEPs som statlig personals närvaro och arbete i byn, med målet att inom en tioårsperiod kunna driva ett dygnsöppet 15-bäddars och fullt bemannat sjukhus.

Det planeras ett nära samarbete mellan den statliga sjukvården och EEP och utgifter för löner och andra omkostnader kommer initialt att delas mellan EEP och staten. Målet är fortsatt, och enligt vårt tidigare MoU, att sjukhuset med tiden helt ska kunna övertas och drivas inom den statliga offentliga sjukvården. Patientkostnaden kommer att motsvara avgiften för nepalesisk statlig sjukvård.

Liknande former av samarbete, där den statliga sjukvården och oberoende organisationer under långa tidsperioder driver hälso- och sjukvårdsarbete tillsammans, finns redan etablerat i Nepal. Som ett exempel på detta har ett nepalesiskt framgångsrikt motsvarande koncept under en längre tid drivits både i öppen- och slutenvård med inriktning på ögonsjukvård.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Samarbetet går in i en ny fas

14 juli

Till följd av upplösandet av vårt tidigare Memorandum of Understanding (MoU), kommer nu det formella samarbetet mellan Sverige-Nepalföreningen (SNF) och Thokarpa Village Development Committee (VDC) att övergå i en mindre formell form. SNF har inte längre några kvarvarande skriftliga åtaganden gentemot våra tidigare samarbetspartners Thokarpa VDC, Kathmandu Medical College eller Maitreya Foundation.

SNF har officiellt redan levererat det vi lovat i vår ursprungliga överenskommelse kring stöttandet av att uppföra en hälsovårdscentral i Thokarpa. Detta genom att bidra med idéer, att sammanföra olika samarbetspartners, att uppmuntra och att bidra med finansiering. Introducerandet av byggtekniken med brick maskiner till det här området, genom Build Up Nepal, har varit ett associerat men separat initiativ och som kommer att fortgå som tidigare utan förändringar.

SNFs ambition och mål har, ända sedan starten och fortlöpande genom det här samarbetet, varit att denna vårdinrättning ska kunna utvecklas till att ägas, drivas, bemannas och underhållas av uteslutande nepaleser utan permanent inblandning av utländska intressenter. Samtliga samarbetspartners har varit eniga om målet att vårdcentralen, numera sjukhuset, på lång sikt ska drivas och bemannas helt i statlig regi.

Den statliga sjukvårdens tilltagande engagemang har, tack vare Netra Karkis och kommunledningens hårda arbete, under de första fem åren blivit alltmer stabilt och utvecklats snabbare än förväntat. Arbetet med ökande statligt engagemang pågår kontinuerligt och ett flertal diskussioner och planer finns redan för fortsatt utveckling i samma riktning.

SNF har stort förtroende för den nya medicinska samarbetspartner som nu kliver in. Vi kommer med stort intresse och med glädje att fortsätta följa utvecklingen av sjukhuset i Thokarpa och den nya fas som arbetet nu går in i. SNF kommer tveklöst att fortsätta vårt engagemang med att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården i byn, men framgent under mindre formella och mer flexibla former.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Förberedelser för en tredje covidvåg

8 juli

Netra Karkis mål är nu att i största möjliga grad organisera förberedelser inför att en eventuell tredje covidvåg kan nå och drabba byn. Netra påskyndar därför sjukhusbygget som ett led i detta. Målet är att kunna inviga och öppna sjukhuset innan en tredje våg, för möjligheten att kunna ta emot och behandla presumtivt nya covidpatienter.

Thokarpa har av staten fått en portabel lab.maskin för basala typer av analyser och fem stora syrgascylindrar har donerats till byn.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Samarbetet med Kathmandu Medical College rörande Thokarpas sjukhus är över

8 juli

På grund av nära ett år med omfattande förändringar på Kathmandu Medical College i Kathmandu, och som där utvecklats till en turbulent och oroväckande situation, har Thokarpa village development committee beslutat att gå vidare med en annan samarbetspartner vad gäller bemanningen av sjukhuset. Detta innebär att vårt ursprungliga tio år långa fyrpartsavtal, vårt Memorandum of Understanding, har upplösts. Thokarpas nya samarbetspartner förbereder sig för att inom en snar framtid kunna påbörja sitt åtagande med bemanning av sjuksköterskor och läkare, men en skriftlig överenskommelse är ännu inte upprättad och signerad. När en sådan finns kommer information om denna nya samarbetspartner att bekräftas och presenteras här i bloggen.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Byggandet återupptaget

8 juli

Den senaste pågående lockdownen är inte över än, men sedan ett par veckor tillbaka har undantag tillåtits vad gäller byggnadsarbeten. Målning och elektricitet är nu i det närmaste klart. Arbetet med att koordinera alla olika delar av byggnationen är i slutstadiet, liksom rörläggning, toaletter och badrum.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Paket med medicinsk hjälp sända till byn

4 juni

Efter en akut och hjärtevärmande lyckosam insamling jag drog igång privat bland familj och vänner för ett par veckor sedan, har vi nu kunnat skicka medicinsk hjälp till Thokarpa. Detta hade inte varit möjligt utan min nära vän dr Sabina Bhattarai, som har varit involverad i samarbetet kring Thokarpa ända sedan start. Hon finns på bild på flera ställen i bloggen.

Likväl som Sabina Bhattarai är involverad i Thokarpa, är hon engagerad i en grupp av volontärarbetande läkare, tandläkare och andra delaktiga yrkesgrupper som sedan åtskilliga år tillbaka på olika sätt arbetar aktivt med att stötta bybor i avlägsna delar av Nepal med medicinsk hjälp. Denna non-profit organisation heter Ek Ek Paila (Step By Step på nepalesiska) och det finns mer att läsa på deras hemsida www.ekekpaila.org.

Under den pågående kritiska andra vågen av covid i Nepal, har Ek Ek Paila arbetat fram ett akutmedicinskt stödpaket som riktar sig till de covidsmittade bybor i avlägsna delar av landet som inte har möjlighet att ta sig till något sjukhus. Ek Ek Paila organiserar, köper in, paketerar och har hittills distribuerat individuella paket med akut medicinsk hjälp till tusentals covidsmittade landsmän i avlägsna områden. Vår aktuella insamling har stöttat det här arbetet.

Varje paket innehåller en termometer, handsprit/ desinfektionsmedel, munskydd och 9 olika sorters basala mediciner (inklusive instruktion/ läkarordination), för att i hemmet i byn kunna hantera en covidinfektion, inklusive associerade och sekundära symtom.

150 + 150 sådana paket levererades, tack vare våra bidragsgivare och Ek Ek Paila, till covidsmittade bybor i Thokarpa den 16 maj respektive den 4 juni. Två thokarpakillar körde på MC från byn till Kathmandu (3.5 timmar enkel väg) för att hämta paketen. Om en motorcykel kör med en leverans innehållande ”immediate medical relief” till coviddrabbade, har dessa tillåtits vara ute på vägarna trots pågående strikt lockdown. Under överinseende av Thokarpas borgmästare, vår gode vän Netra Karki, har sedan paketen delats ut till coviddrabbade bybor.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Den andra covidvågen har nått Thokarpa

15 maj

Under den senaste månaden har covidsituationen i Nepal snabbt blivit mycket oroväckande. Gränserna mot Indien är öppna och sedan antalet covidsmittade personer i Indien ökat dramatiskt sedan några veckor tillbaka, gäller detta sorgligt nog även antalet covidsmittade i Nepal. Netra Karki beskriver nu situationen i såväl Nepal som i Thokarpa som kritisk.

Enligt Netra Karkis rapport från byn idag, förhindrar den nationella lockdownen sedan två veckor tillbaka all form av aktivitet i Thokarpa och alla skolor är stängda. Inga vaccinationer finns ännu tillgängliga och viruset sprids snabbt i byn. Alla håller sig isolerade hemma. Tack vare att flertalet bybor är självförsörjande bönder finns det fortfarande tillräckligt med mat, medan problemen med hälsan och sjukdomar ökar.

Vägen från byn till närmaste sjukhus i Dhulikhel drygt två timmar bort är nu i gott skick, om det mot förmodan skulle gå att hitta någon form av transport under pågående lockdown. Däremot har nu landets sjukhus, inklusive det i Dhulikhel, en massiv brist på såväl sängplatser som syrgas, vilket gör att ingen från byn ens överväger att ta sig dit för hjälp. Tyvärr gäller detta även andra typer av sjukdomar och olycksfall som byborna drabbas av.

Vi ser med förväntan och glädje fram emot den dag då covidsituationen lugnat sig och vi kan återuppta vårt gemensamma arbete med sjukhuset i Thokarpa. Vi hoppas av hela vårt hjärta att de förluster viruset för med sig till byn blir så få som möjligt. Netra Karki bad mig idag vidarebefordra det här meddelandet till alla medlemmar i Sverige- Nepalföreningen (SNF): “Please say hi to all SNF members from us. You are always in our hearts. We will meet soon again to continue our dream project together.”

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En sammanfattning av studien på Karolinska Institutets hemsida

2 februari

https://news.ki.se/pilot-of-the-use-of-menstrual-cups-among-schoolgirls-in-rural-nepal

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En intervju om studien

31 januari

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Den vetenskapliga artikeln om menskoppsprojektet är nu publicerad

26 januari 2021

Igår publicerades slutligen vår studie om menskoppsprojektet i Thokarpa i BMC Reproductive Health:

https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-01036-0

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Den omgivande muren nästan klar

23 december

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Välkomna på rundvandring

9 december

Välkomna på husesyn på plan ett och två och för en titt från takterrassen!

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Väntan på regionala medel

9 december

Utöver en del elektriska arbeten, färdigbyggande av den omkringliggande muren, innertak, målning och ”other minor finishing”, är det i stort inte mer än möbler och utrustning kvar. Sverige-Nepalföreningen kommer att sponsra den basala medicinska utrustningen samt tandläkarutrustning, medan resterande pengar inväntas från motsvarande regionledningens budget.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Skyddsmur

9 december

Som skydd för sjukhusområdet byggs det nu en omkringliggande mur.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpa har fått en bank

19 september

Sindhu Bikash Bank Ltd har nyligen etablerat sig i och öppnat ett bankkontor i Thokarpa. Banken, som ligger i biblioteksbyggnaden, kommer att vara verkligt betydelsefull för traktens utveckling.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Nära 90 kvinnor och tjejer från Thokarpa har nu provat menskoppen

16 augusti 2020

I slutet av juli meddelades vi att de menskoppar vi tagit med till byn, för att säljas till ett kraftigt reducerat och sponsrat pris (300 NRs = 22 SEK), nu är slutsålda. Redan nu betyder det att närmare 90 flickor och kvinnor från byn provat menskoppen. Den mindre vinst som kommer av försäljningen är ämnad att använda till lokala utbildningsprogram för kvinnor och flickor i byn. Det här är riktigt uppmuntrande nyheter som stärker oss i vårt fortsatta arbete inom det här viktiga området.

Vi planerar fortsätta att sponsra Thokarpa med menskoppar, likväl som att uppmuntra de pågående lokala utbildningsprogrammen för kvinnor och tjejer. Våra huvudsakliga sponsorer i arbetet med menskoppar är Foundation Human Nature (www.f-h-n.org) och den svenska tillverkaren MonhlyCup (www.menskopp.se).

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Rörläggning, trappor, elektricitet och golv

9 juli

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Arbetet fortskrider trots fortsatt ”partial lock down”

8 juli

Trots bistra tider i Nepal nu, med fortsatt ”partiellt utegångsförbud” pga coronan och mitt i den leriga monsunen, har byggnadsarbetet kunnat fortsätta framåt. Det är självklart riktigt goda nyheter. Fönster, dörrar och staket på takterrassen är nu på plats.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möjlighet till återupptagande av byggandet trots fortsatt corona lock down

6 juni

Det ”utegångsförbud”/ corona lock down som nu pågått i Nepal i många veckor fortsätter oförändrat och i samma strikta stil. Ett par veckor sedan tillkännagav dock den nepalesiska regeringen att vissa utvalda byggprojekt trots detta kommer att få tillåtelse att återuppta sitt arbete. Enligt besked från Netra Karki idag ser det ut som att sjukhusbygget i Thokarpa i dagarna kommer att få ett sådant tillstånd.

Detta positiva besked infaller tidsmässigt samtidigt som årets monsun anlänt. Med monsunens kraftiga regn kommer svårigheterna att använda vägarna till Thokarpa och med det problem att leverera byggmaterial etc. Även om byggandet snart kan komma att återupptas kommer arbetstakten därför sannolikt fortsätta att vara långsam.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Corona lock down

28 mars

Sedan några dagar har Nepals regering utlyst en nationell total lock down, dvs närmast att jämföra med utegångsförbud, i försök att hindra spridningen av coronaviruset. Skolorna i Thokarpa är nu stängda och all typ av daglig handel och alla former av arbete utanför hemmet har upphört. Alla invånare är strängt uppmanade att hålla sig hemma och inomhus. Denna första lock down är planerad till en vecka men förväntas förlängas.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Ny sjuksköterska

28 mars

En ny sjuksköterska har av staten tilldelats en tjänst i Thokarpas bycentrum Bhag Bhairab. Hon kommer, utöver sina övriga arbetsuppgifter, att vara ansvarig för utbildningar om hälso- och sjukvård i byns skolor. Närvaron av den här fina kompetensen kommer att vara ett viktigt nästa steg för förbättrandet av folkhälsan i Thokarpa.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Lokal upphandling och corona                                                                         

15 mars

För närvarande pågår lokala upphandlingar vad gäller rörläggning, fönster/ dörrar och elektricitet. Det kan komma att ta ytterligare ett tag. Dessutom har vi meddelats att beställda varor från Indien för närvarande inte kan levereras pga handelsrestriktioner under coronasmittan.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Klart för fönster, elektricitet och rörläggning

28 januari 2020

”The civil work” på sjukhusbygget är nu avslutat, vilket betyder att allt arbete med själva byggnaden som grund, pelare, väggar, golv och tak är slutfört. Nu kan arbetet med elektricitet, rörläggning, fönster, dörrar och måleri påbörjas.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpabor tar en ledande roll i utbildning kring menskoppar

4 december

Från och med nu kommer Thokarpas sjuksköterska Saraswati och en av testtjejerna, Ajita från klass 12, som vid uppstarten tilldelats en ledande roll i menskoppsstudien, att ansvara för den lokala utbildningen om menstruell hälsa och om menskoppar för intresserade tjejer och kvinnor i byn.

På den andra bilden ses vår kärntrupp av engagerade medarbetare vad gäller det här projektet i Thokarpa. Från vänster är det lärarinnan Laxmi, sjuksköterskan Saraswati, Shankar KC som är ansvarig för hälsoutvecklande projekt i byn och längst till vänster doktor Diksha från KMC.

Tjejerna på bilderna är delar av testgruppen tillsammans med intresserade kompisar och klasskamrater. Alla tjejer har gett sitt medgivande till att jag får använda bilderna på webben för ”reklam” och för att informera om menskoppsprojektet i Thokarpa.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Fler menskoppar levererade från Sverige för att säljas i Thokarpa

4 december

Foundation Human Nature (FHN) beslutade tidigare i år att sponsra ytterligare 50 menskoppar till Thokarpa. Halmstadföretaget MonthlyCup (www.monthlycup.com) har även de fortsatt att generöst reducera priset för de menskoppar vi distribuerar till tjejer och kvinnor i byn. Eftersom jag själv inte hade möjlighet att åka till Nepal den här hösten transporterade istället Kerstin Björlin menskopparna till Kathmandu, varifrån Diksha Pokhrel tog dem vidare till byn.

De nya menskopparna kommer att säljas i byn till ett kraftigt reducerat, och överkomligt pris till tjejer och kvinnor i Thokarpa. De här kopparna kommer, som tidigare, att delas ut tillsammans med ett instruktionsblad på nepalesiska och med illustrationer till. Alla tjejer och kvinnor som är intresserade kommer dessutom att erbjudas delta i ett utbildningsprogram i ämnet. Enligt beslut från FHN kommer den lilla ekonomiska vinsten att avsättas till lokala kostnader för fortsatt undervisning och utbildningsprogram för byns tjejer och kvinnor.

Tjejerna på bilderna är delar av testgruppen tillsammans med intresserade kompisar och klasskamrater. Alla tjejer har gett sitt medgivande till att jag får använda bilderna på webben för ”reklam” och för att informera om menskoppsprojektet i Thokarpa.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Några av testtjejernas kommentarer om menskopparna

4 december

Här nedan följer en rad kommentarer från tjejerna i testgruppen och som rör deras syn på menskopparna. Kommentarerna är direktöversatta från nepalesiska och har registrerats i samband med intervjuer.

”I used to cut any kind of cloth to make it a pad.”

”We used homemade pads which used to be badly soaked very soon. So, it was very difficult to sit or walk.”

”Washing and drying of the homemade pad was another difficulty we had. The people believe that we should not dry the pads in the sun and its also believed to be shameful.”

”Before using the cup, I didn't feel like going to school. I used to always panic about how I was going to survive the whole day. The fear of going to school during periods isn't a problem anymore.”

”The menstrual cup needs very little water to be washed. It can be washed by taking a small bottle of water with yourself (to school) too. But, the homemade pads need so much of water and soap to be washed.”

”Everybody were very supportive, including our parents.”

”After start using the menstrual cup, the daily activities got so much better. I even forget that I'm on my periods. So, for me at least, the cup has been very very helpful.”

”We're not going to give up on the cup. We're going to use this for forever, we're not going to swap it for anything else. In fact, we feel like everybody should be using this.”

”We would advice everybody to use this, our friends, mothers, sister-in laws, everybody. We wished it would be easily available in our local markets so that interested ones could buy it and use it. It's good for the environment also.”

”We all want to use it so badly.”

”We don't miss our classes now, that's the main benefit of this cup. I have never missed a class due to periods after I started using the cup.”

"The advantages of using the cup were the periods got very easy, so easy that we sometimes forgot that we're having our periods. It's so easy to walk, sit, do our daily activities. It's easy to dance as well!"

Tjejerna på bilderna är delar av testgruppen tillsammans med intresserade kompisar och klasskamrater. Alla tjejer har gett sitt medgivande till att jag får använda bilderna på webben för ”reklam” och för att informera om menskoppsprojektet i Thokarpa.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


1- årsuppföljning av menskoppsprojektet

4 december

Nyligen åkte doktor Diksha från Kathmandu Medical College (KMC) till Thokarpa för 1- årsuppföljning av vår menskoppsstudie där. Menskopparna till de trettio tjejerna i testgruppen har donerats av Sverige- Nepalföreningens samarbetsorganisation Foundation Human Nature (FHN). FHNs ordförande Olivia Biermann, representerande Karolinska Institutet, kommer tillsammans med Diksha Pokhrel och Sabina Bhattarai från KMC att vara huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln om projektet.

MonthlyCup, det Halmstadbaserade företag som tillhandahåller de svensktillverkade menskopparna, har även de haft en betydande roll i det här projektet genom sina generösa bidrag och goda samarbete. Mer information om dem finns på www.monthlycup.com.

Menskopparna har tagits emot betydligt mer positivt i byn än vad vi kunnat föreställa oss. Viss inlärningstid har behövts för att öva sig på att få dem att sitta rätt, men utöver det har kopparna generellt fått väldigt positiv respons. Flera av de flaskhalsar och problemområden som vi själva haft farhågor kring, som tex möjligheten att koka kopparna, reaktionen från föräldrar och om det funnits tillräcklig tillgång till vatten i skolan, har visat sig inte vara något problem alls.

Tjejerna på bilderna är delar av testgruppen tillsammans med intresserade kompisar och klasskamrater. Alla tjejer har gett sitt medgivande till att jag får använda bilderna på webben för ”reklam” och för att informera om menskoppsprojektet i Thokarpa.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Invigning av sjukhuset planeras till innan monsunen

28 november

Tidsschemat vad gäller sjukhusbygget ser ut att fortgå enligt tidigare plan. Till början av sommaren, före nästa monsun, planeras det nya sjukhuset stå klart för invigning.

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Byns nya Bhag Bhairab Secondary School har invigts

28 november

I samband med jordbävningen i april 2015 förstördes delvis den stora skolan Bhag Bhairab Secondary School i Thokarpa, en skola för ca 600 elever i klass 1-12. Nu har skolan blivit återuppbyggd och invigdes nyligen.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En svensk gäst i Thokarpa

28 november

För ett par veckor sedan fick Thokarpa besök av Birger Forsberg, docent på Karolinska Institutet och handledare i den menskoppsstudie som för närvarande pågår i byn. Här ses han tillsammans med Shankar KC.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Väggarna till sjukhuset snart klara

8 september

Alla i byn kallar numera vår vårdcentral för ”sjukhuset”, så då gör jag också det. Till följd av att det nu planeras för 15 slutenvårdsplatser ser det ut som att det framgent officiellt kommer att inneha någon form av sjukhusstatus. Denna typ av 15-sängars sjukhus i avlägsna delar av Nepal, ett beslut som nyligen genomdrivits av staten, kommer att få ett specificerat namn. Jag har fortfarande inte lyckats få klart för mig vad detta egennamn kommer att bli, så jag gör tills vidare som vännerna i byn och kallar det för ”sjukhuset”.

Nu är sjukhusets väggar, som är ”hemmagjorda” av earth bricks, snart klara.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Privathusen i Dadha Gaun går in i slutfasen

8 september

Av de 130 hus i Thokarpa som byggs upp med earth brick tekniken efter jordbävningen, ligger 20 hus i den mycket fattiga dalit (kastlösa) community Dadha Gaun. Varje hus byggs med två rum, kök, veranda, toalett och ett förvaringsrum på övervåningen att använda till lagring av mat och annat. Bygget av earth brick husen i Dadha Gaun går nu in i sin slutfas.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En kille utvald till sponsrad utbildning till labb-tekniker

18 augusti

Jag är glad och stolt över att kunna berätta att Foundation Human Nature (FHN) inom det här samarbetsprojektet har åtagit sig att finansiera utbildningen av en kille från Thokarpa till att bli labb-tekniker. Urvalsprocessen är klar och Nischal Shahi från Thokarpa klarade för några dagar sedan intagningsprovet till Yala Institute of Health and Science i Kathmandu.

Genom att acceptera platsen har Nischal Shahi och hans föräldrar kontrakterat sig till att han, efter avslutad utbildning, kommer att stanna och arbeta som labb-tekniker på Thokarpas vårdcentral under två år.

Tillsammans med den FHN-sponsrade sjuksköterskestudenten Deevya Karki, kommer dessa två Thokarpastudenter utgöra basen för kontinuiteten av medicinsk personal på Thokarpas vårdcentral.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Statligt finansierad personalbostad

18 augusti

Den nepalesiska staten har beslutat att bidra genom att finansiera en separat personalbostad till vårdcentralen i Thokarpa och byggandet har redan påbörjats. För er som varit i byn kommer denna personalbostad att ligga intill vårdcentralen och biblioteket, en liten bit uppför backen mot polishuset till.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möjligt att fortsätta arbetet trots monsunen

29 juni

Nu regnar det tunga monsunregn och den leriga vägen upp till Thokarpa gör det omöjligt för motorfordon att nå byn med byggnadsmaterial och andra nödvändigheter. Trots detta pågår byggandet, om än i stillsam hastighet. Nu byggs väggarna upp.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möte med FHN och Netra Karki

11 april

Idag träffades Olivia Biermann och Antonio Beltran från Foundation Human Nature (FHN), Netra Karki och jag i Kathmandu för att diskutera vårt fortsatta samarbete, för att bli uppdaterade om den aktuella situationen och för att planera för framtiden.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Sista dagen med gruppdiskussioner inom menskoppsprojektet för tonårstjejer

21 mars

Idag gjorde dr Diksha Pokhrel från Kathmandu Medical College oss sällskap till byn för att genomföra den första uppföljningens sista fokusgruppdiskussion med tjejerna i menskoppsstudien. Så här långt har vi fått väldigt positiv respons och vi börjar nu planera för nästa steg inom det här projektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


De första vuxna kvinnorna i Thokarpa provar menskoppar

21 mars

Idag har jag delat ut de första tio menskopparna till vuxna kvinnor i byn. Samtliga dessa kvinnor har ingått i en grupp av “leading ladys” som jag fått mycket stöd och kloka idéer från under arbetet med menskoppsprojektet till Thokarpas tonårstjejer. Dessa kvinnor har själva velat prova för att sedan veta om menskopparna kan rekommenderas vidare till andra kvinnor och tjejer i byn. De här kvinnorna kommer inte att ingå i själva studien utan istället följas upp av mig mer informellt när vi återkommande ses i byn.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Byggandet av privathus med earth brickteknik i Dahda Gaun fortsätter

21 mars

Av de 130 hus i Thokarpa som byggs upp med earth brick tekniken efter jordbävningen, ligger 20 hus i den mycket fattiga dalit (kastlösa) community Dadha Gaun som vi besökte idag. Vi har återkommande besökt samma plats under återuppbyggnaden och det är roligt att se hur fint arbetet fortskrider.

Varje hus byggs med två rum, kök, veranda, toalett och ett förvaringsrum på övervåningen att använda till lagring av mat och annat. Lila Ram Nepali och hans 85-åriga pappa visade oss stolta runt idag.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Vattenledningsprojekt

 21 mars

Efter jordbävningen försämrades Thokarpas vattenförsörjning dramatiskt till det sämre. Flera tidigare använda vattenkällor sprack, blev kontaminerade eller torkade ut. Sedan drygt ett år pågår nu ett lokalt vattenledningsprojekt som stöttas av statliga medel. Planen är att denna ledning ska försörja såväl vårdcentralen som resten av byns centrum med vatten året runt.

Vattnet kommer från en naturlig vattenkälla en bit ner för bergssidan och planeras ledas därifrån till Thokarpas centrum som ligger ett par kilometer därifrån. Vattnet pumpas uppför bergssidan uteslutande med hjälp av solcellsdriven teknik, för att sedan ledas via nedgrävda ledningar till byns centrum Bhag Bhairab. Idag var vi på besök på en av de platser i byn där detta fina projekt går att se på nära håll.

 

 

 

 

 

 


 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


 

 

Vårdcentral med tre våningar

21 mars

Vårdcentralsbyggnaden är nu imponerande stor med sina tre våningar. Denna byggnad kommer nu ha möjlighet att inrymma 15 vårdplatser och personalbostad, inklusive kök, till långtidsboende personal från KMC. Den planeras kunna innehålla tandläkarverksamhet, konferensrum, labb, apotek, två mottagningsrum, ett sk procedure room, toaletter, rum för registrering och väntrum mm.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Brickproducerande till vårdcentralen

21 mars

Det beräknas behövas ca 15 000 earth bricks till vårdcentralen och arbete med detta pågår kontinuerligt. Alla byns fyra brickmaskiner är nu i full produktion i olika delar av byn.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Svenska gäster i Thokarpa

21 mars

Idag har jag varit i Thokarpa med två kära vänner till mig, Marie Schön och Leif Bjellin som båda varit engagerade i Nepal i årtionden. Marie och Leif besökte båda Thokarpa under förra året och hängde med mig tillbaka till byn idag för uppföljning. Idag hade vi sällskap även av doktor Diksha Pokhrel från KMC. Vi togs hjärtligen emot av Netra Karki och Shankar KC som båda gjorde oss sällskap under resten av dagen.

  

 

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Sverige-Nepalföreningen planerar bidra till möjlig tandläkarverksamhet i byn

20 mars

Sverige-Nepalföreningens styrelse har beslutat att fortsätta samla in medel till Thokarpas vårdcentral, även om det första ekonomiska åtagandet nu är fullbordat. Nästa steg att bidra till medicinsk utrustning, men därutöver finns planer på att bistå Thokarpa med utrustning till tandläkarverksamhet. I den nu tre våningar höga byggnaden finns ett rum med möjlighet för detta.

Kathmandu Medical College (KMC) driver utöver läkar- och sköterskeutbildning även en egen tandläkarutbildning. KMC har, när vi diskuterat detta, varit mycket positiva till att bistå med tandläkare och studenter till Thokarpa.

Fortsatta diskussioner kring detta planeras och några beslut är inte tagna. I det fall det skulle vara möjligt att även bidra med tandläkarverksamhet till Thokarpa i framtiden, skulle detta utgöra en ännu milstolpe vad gäller hälsa och välmående för de runt 25 000 människor som har sitt hem i denna eftersatta del av låglandshimalaya.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


 

Första uppföljningen av menskoppsprojektet hos tonårstjejer i Thokarpa

12 mars

Det program gällande menskoppar till tonårstjejer i Thokarpa som Foundation Human Nature (FHN) sponsrar, har nu kommit att ingå i ett akademiskt samarbetsprojekt mellan Kathmandu Medical College och Karolinska Institutet i Stockholm.

Igår och idag har den första uppföljningen av de trettio testtjejernas snart fyra månader långa provperiod gjorts på plats i Thokarpa. Ansvarig för dessa första så kallade fokusgruppdiskussioner med tjejerna från testgruppen har varit Diksha Pokhrel, en ung läkare från KMC. Dessa första resultat kommer nu att sammanställas och analyseras.

Vårt mål är att publicera den här studien och processen kring detta är igång. Vårt första intryck är att menskopparna tagits emot och använts över våra förväntningar.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


 

Kathmandu Medical College genomför inventerande fältarbete i Thokarpa

8 mars

Under de senaste sex månaderna har Kathmandu Medical College (KMC), en av det här samarbetets huvudaktörer, utfört återkommande fältarbeten i Thokarpa. KMC har vid hittills tre tillfällen åkt till byn med trettio medicinarstudenter, läkare och handledare och stannat för några dagars fältarbete. KMCs sektion för primärvård, The Department of Community Medicine, har arrangerat detta som en del av studenternas basinlärning kring nepalesisk primärvård under enkla förhållanden.

Detta pågående fältarbete utgör en omfattande kartläggning av såväl status kring bybornas hälsa som kring socioekonomiskt läge, inventering av utbildningsnivå, traditioner och många andra aspekter med betydelse för folkhälsan. Utöver att varje student utför djupintervjuer med två familjer vardera, har studenterna även bidragit med hälsovårdsutbildning och annat hälsoarbete i byn.

Detta hälsointerventionsarbete är pågående och kommer att utgöra en viktigt grund för det framtida arbetet med hälsa och sjukvård i området. KMC planerar nästa motsvarande fältarbetesresa till Thokarpa i början av april.

 

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Femton vårdplatser

8 mars

Det finns ett starkt och gemensamt engagemang från lokal nivå som känns stabilt och långsiktigt. Med den extra statliga finansiering som Thokarpa VDC äskat om och fått, har det inte bara blivit möjligt att expandera med ytterligare en våning på vårdcentralsbyggnaden. Möjligheten har nu även öppnats för att erbjuda femton slutenvårdsplatser, till skillnad från våra initialt planerade två.

Detta starka engagemang från VDCn och ytterligare lokala aktörer sprider självklart ljus och optimism över möjligheterna att denna vårdcentral ska kunna drivas på ett stabilt och välfungerande sätt under många år framöver.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En tredje våning

9 februari 2019

De statliga pengar som beviljats vårdcentralsbygget, via det så kallade Ward Office, har av administrativa skäl varit låsta under en tid. Dessa pengar, som Thokarpa VDC själv äskat om och fått, börjar nu sakta kunna komma loss och har räckt till utbyggnad av en tredje våning.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Renhållningsprojekt, rökfritt centrum och tillstånd för att sälja alkohol

5 december

I takt med det senaste årets omfattande och pågående hälsovårdsarbete i Thokarpa har byns village development committee (VDC) beslutat om att rökning och intag av alkohol på offentlig plats i byns centrum Bhag Bhairab inte längre är tillåten. Om någon vill kunna sälja alkohol måste denne från och med nu ansöka om utskänkningstillstånd hos VDCn.

Sedan några månader pågår även ett renhållningsprojekt, där eleverna i Bhag Bhairab Secondary School fått i uppgift att ansvara för att plocka skräp och hålla rent i bycentrum var femtonde dag. När jag senast var i Thokarpa var eleverna i full gång med detta.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Brickproduktionen till vårdcentralen är igång igen

5 december

Sedan starten av Tihar har maskinen som används för tillverkning av bricks till vårdcentralen varit på service i Kathmandu. Maskinen är nu tillbaka och i bruk i Thokarpa.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Överlämnande av första hjälpen-lådor till alla skolor i Thokarpa

30 november

För ett halvår sedan arrangerade jag en första hjälpen låda till Bhag Bhairab Secondary School med sina 600 elever. Innan dess hade ingen av byns fem skolor haft tillgång till någon första hjälpen-låda, enkelt sårrengöringsmaterial eller någon basal skriftlig information om första hjälpen vid olycksfall.

Idag fick resterande fyra skolor, Thokarpa Mabi Secondary School med 400 elever, Daktakali Primary School 86, Kalidevi Primary School 75 och Bhalchichha Primary School med 100 elever sina respektive första hjälpen lådor. Alla skolor tilldelades därutöver en basal manual i ABC och olycksfall. Jag kommer personligen att ansvara för uppföljning och påfyllning av lådorna eftersom.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Uppstart menskoppsprojekt med tonårstjejer i Thokarpa

30 november

Idag har vi haft en framgångsrik uppstart av det FHN-stödda projekt som gäller menskoppar till tonårstjejer i Thokarpa. Testgruppen består av trettio tonårstjejer, förberedandet har från byns sida planerats noggrant och samarbetet med Shankar KC, Netra Karki, byns health workers och lärare har flutit på fantastiskt fint.

Dagens program startade med ett grundligt health worker lett utbildningsprogram för de flickor som valts ut till testgruppen och fortsatte med ytterligare information från min sida följt av överlämnande av menskopparna. Utöver dessa delades till varje tjej i gruppen ut en tvål och en instruktionsmanual översatt till nepalesiska. FHN och jag planerar göra vår första noggranna uppföljning på plats i byn om fyra månader och utifrån resultatet av testgruppens utvärdering ta ställning till att gå vidare med utdelande av menskoppar till resten av Thokarpas tonårstjejer. Vi hoppas även framöver kunna erbjuda byns vuxna kvinnor menskoppar till ett så reducerat pris som möjligt.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Menskoppsprogram

21 november

I samarbete med Foundation Human Nature (FHN) har jag varit i Thokarpa idag för att diskutera och möjligen introducera ett förslag om menskoppar. Detta planeras bli ett projekt som fokuserar på tonårstjejers hälsosituation under mensen. Det kommer därutöver att bli en del av en ökad medvetenhetssatsning rörande att många tjejer, av praktiska skäl snarare än traditionella, ofta behöver stanna hemma från skolan under den här perioden.

Idén att prova menskoppar i byn togs emot överraskande väl av den grupp av kvinnor i ledande positioner som kallats till introduktionsmötet idag. Den här gruppen av ledande kvinnor har givit sitt fulla stöd till detta, liksom Thokarpas VDC chairman, övergripande ansvarige för pågående hälsoprojekt samt skolans rektor. Nästa steg kommer att bli en fyra månader lång testperiod för tjugo tonårstjejer, som underlag till FHNs beslut om de ska gå vidare med att erbjuda alla skoltjejer i Thokarpa varsin.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Besök från Linköpings Universitet

5 november

Idag har vi haft besök i byn av tre linköpingsprofessorer; Inger Rosdahl, Sivert Lindström och Karin Öllinger. Shankar Khatri, som numera är huvudansvarig för samordnandet av de olika hälsoutbildningsprojekten i byn, introducerade tillsammans med Netra Karki gruppen för pågående hälsoprojekt, byggstenstillverkning, arbetet med de olika sektionerna i biblioteket samt den pågående skolrenoveringen.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Health camp för hudpatienter

5 november

Under vårt besök i Thokarpa idag hade vi glädjen att få sällskap av två mycket erfarna hudläkare som tillsammans höll ett mindre så kallat health camp i byns centrum. Ett fyrtiotal patienter med varierande typer av hudproblem träffade våra överläkare prof Sabina Bhattarai från KMC, Kathmandu och prof Inger Rosdahl från Linköpings universitet. Gratis mediciner delades ut till campens patienter.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Långdragen monsoon har fördröjt byggandet

5 november

Det här årets långdragna monsun, som varat nästan ända till starten av den månadslånga storhelgen Dashain och Tihar, har fördröjt byggandet. Under monsunen är vägarna till byn fortfarande inte körbara, så under tre månader har det inte funnits tillgång till något material som behövt fraktas dit på lastbil. Nu under festivalledigheten har det torkat upp och arbetet är redo att snart återupptas.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En andra våning

27 juli

Härliga nyheter! Thokarpa VDC har lyckats skaffa fram tillräckligt med pengar för att kunna bekosta en hel övervåning till vårdcentralen! Stommen till övervåningen är redan klar och har varit möjlig att bygga trots det tunga regnet. Andra våningen kommer att innehålla bostad för den medicinska personalen, ett konferensrum mm, och sammanlagt kommer byggnaden att bestå av 14 rum.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Tunga regn

19 juni

Monsunen har kommit med omfattande och tunga regn. Bygget har fått slå av på takten.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Taket är gjutet

16 maj

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Fortsatt arbete med taket

4 maj

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Konstruktion av innertak

28 april

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Utbildningstillfälle med health-, social- and ayurvedic workers

1 april

Dagens session genomfördes tillsammans med de tre olika grupper som arbetar med basal hälso- och sjukvård i byn. Dessa omfattar sk health workers, social workers och auyrvedic workers. De olika erfarenheter och kunskaper som respektive grupp besitter är av stort värde för det här samarbetet. Dagens utbildningstillfälle fokuserade på respirationssjukdomar och –prevention liksom på första hjälpen. Vi diskuterade de svårigheter som finns över hela världen vad gäller att jobba med preventivt arbete, vad vi planerar för program till höstens utbildning jämte flera övriga ämnen.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Mahila program

31 mars

I Bhag Bhairab, bycentrum, stod idag jag och Aastha för en nästan fyra timmar lång session med traktens kvinnor (mahila). Jämfört med senaste gångens kanske 15 deltagare, kom idag 40 kvinnor för att vara med. Dagens session utvecklades till ett diskussionsforum med mycket aktiva deltagare i alla åldrar och med livliga diskussioner om möjligheterna att hantera olika kvinnoproblem här i trakten.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Utbildningstillfälle i Pahari Community

31 mars

Den här vårens health education program nedför backen i Pahari Community genomfördes av prof Marieann och dr Anna. Ämnena var respirationssjukdomar och –prevention, jämte allmän hygien och basal kännedom om hälsa och sjukdomar. Idag deltog närmare 100 personer, dubbelt så många som senast.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Utbildningstillfälle med lärare från Thokarpas skolor

30 mars

På önskemål var ämnet för dagens session med lärare representerande Thokarpas fem skolor första hjälpen. Dagens utbildning omfattade basal kunskap om livräddning, sårskötsel, frakturhantering och live demonstrationer mm. Vi presenterade och gick även igenom den första hjälpen-låda vi lovat att ta med oss för att ställa i Thokarpas största skola. En sådan har inte funnits i någon av skolorna här tidigare.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpa Health Education Program våren 2018

30 mars

Vi är i Thokarpa för ett tre dagar långt health education program. Den här vårens team består av de svenska deltagarna Brian Högman, prof Marieann Högman, min läkarkollega Anna Gunnarsson och jag. Utöver dessa ingår i teamet våra tolkar Kabita Lama, Aastha Palilchey Rai och Yunesh Subedi. Vårens utbildningsprogram kommer att fokusera på sessioner med lärarna på Thokarpas skolor, på traktens health-, social- och ayurvedic workers, på en session för byns kvinnor och på en dag i Pahari Communuity.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Nu finns det internet i Thokarpa

8 mars

Under dagens besök i byn har vi sett internet användas. Mottagaren, “the Internet tower” och som gör detta möjligt, är placerad på en kulle i skogen tio minuters gångväg från byns centrum Bhag Bhairab.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Rekonstruktion av privathus i Dalit Community

8 mars

Två av brickmaskinerna är placerade i de fattigaste områdena av Thokarpa, hos Pahari och Dalit. Dagens bilder är från två av platserna i Dalit Community där rekonstruktion av privata hus efter jordbävningen pågår.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Tillfällig statlig basal hälsorådgivningsstation öppnad

8 mars

Inom arbetet med att förbättra folkhälsan i Thokarpa, har VDCn fått godkännande att driva en tillfällig statlig hälsorådgivningsstation i byn. Denna service kommer att finnas på plats i byns centrum under 6 månader och planeras överlappa uppstarten av den permanenta vårdcentralen. Om möjligt kommer denna mindre filial härefter att flyttas till Pahari Community. Två health workers bemannar den här tillfälliga hälsoservicen och har sedan de öppnade för några veckor sedan tillhandahållit runt 25 patienter per dag såväl information om hälso- och sjukvård som basala mediciner.

  

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


I Thokarpa med gäster från FHN och SNS

8 mars

Idag har jag haft glädjen att introducera mina vänner Olivia Biermann, representerande Foundation Human Nature och Leif Bjellin, Sverige-Nepalföreningen, för vårt projekt i Thokarpa. Utöver att ha blivit visade vårdcentralens aktuella status har vi haft givande diskussioner med Netra Karki och Shankar KC. Vi har hälsat på Deevyas föräldrar, uppdaterats om brick-produktionen och om återuppbyggnaden av privathus i byn.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Grunden klar

18 februari

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Build Up Nepals statusrapport jan -18

2 februari

Thokarpa health post progress report jan -18

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


150 privathus på gång

28 januari

Ett stort antal privata hushåll i Thokarpa står i kö för att återuppbygga de hem som förstörts under jordbävningen. Hittills har 150 hushåll valt att använda earth brick tekniken för att börja bygga upp sina hem på nytt. Fyra maskiner är nu igång kontinuerligt i byn och arbete med återuppbyggnad av privathus pågår.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Fortsatt arbete med grunden

28 januari

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Pelarbyggande

11 januari

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Grund och pelare

2 januari

Nu anläggs vårdcentralens grund och pelare.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Internetanslutning!

2 januari 2018

Sedan några dagar tillbaka är äntligen Bagh Bhairab, Thokarpas centrum, anslutet till Internet. En stor dag och ett viktigt steg för framtiden.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Invigningspuja

30 november

För att hedra marken och de bricks som kommer att användas för bygget av vårdcentralen innan det huvudsakliga utgrävningsarbetet startar, hölls idag en invigningspuja på just den platsen. En puja är en specifik högtidsceremoni inom den hinduiska kulturen.

Dagens puja hölls i närvaro av alla lokala politiska ledare, styrelsen för Thokarpa VDC, representanter för Kathmandu Medical College, Maitreya Foundation och många övriga.

Efter avslutande av pujans första del påbörjade grävmaskinisterna sitt arbete. Härefter firades delar av pujan genom att lägga en välsignad byggsten i grunden för ett av byggnadens hörnfundament.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


FHN och KMC skriver kontrakt

16 november

Idag har Foundation Human Nature, FHN, och Kathmandu Medical College, KMC, skrivit under en överenskommelse gällande förutsättningarna för Deevya Karkis stipendium på KMCs fyraåriga sjuksköterskeutbildning.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Slutgiltiga ritningen klar

14 november

Efter att Netra Karki valts till Thokarpas VDC Chairman, har han nu mandat att distribuera statliga bidrag och andra lokala finanser. Tack vare detta har Thokarpa VDC beslutat att bidra med en större summa pengar till vårdcentralen än tidigare förväntat. Detta innebär att Sverige-Nepalföreningen och Thokarpa VDC betalar ungefär lika stor summa pengar vardera till hälsocentralen. Med den här möjligheten innehåller nu slutritningen en större byggnad med ramper och förbättrade arbetsytor mm, inklusive en bättre plan för eventuell tillbyggnad av en andra våning i framtiden.

Slutgiltig ritning 13 nov

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Brickproduktion

13 november

Så här långt har 110 familjer från Thokarpa kontrakterat sig till att återuppbygga sina jordbävningsdrabbade privathus med earth brick tekniken. Fyra maskiner ingår för närvarande i byns produktion, varav den första donerats av Sverige-Nepalföreningen. Två av maskinerna är placerade i Pahari Community där det pågår intensivt arbete.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


I Thokarpa med svenska gäster

13 november

Idag har jag varit tillbaka till Thokarpa för att introducera fler svenska gäster, ett kärt nöje. Dagens gäster representerade Sverige-Nepalföreningen, Vilma Minkkinen Brandt och Föreningen Nepals Vänner, Torsten Åhs. Från Linköpings Universitet medicinstudenterna Ida Kallur och Petter Thorell.

Vi har blivit rundvisade en tur i det allaktivitetshus som byggts av earth bricks och vi har diskuterat den grävstart som planeras till om några dagar. Vi har medverkat vid ett möte tillsammans med Netra Karki, andra kommunstyrelsemedlemmar och social workers, och vi har haft möjligheten att åka till Pahari Community för ett studiebesök vid den pågående brick produktionen där.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möte med Deevya Karki

11 november

Idag har Netra Karki, jag, Sandra Isaksson och Michael von Schickfus, representerande FHN, träffat Deevya Karki i Kathmandu.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Personalbostad

10 november

Eftersom Caritas, en annan INGO som arbetar i området, har lovat att bistå med rum till KMCs personal i en byggnad intill vårdcentralen, kan SNS donation nu helt gå till själva vårdcentralen. Kostnad för personalbostaden var tidigare inräknad i SNS totalsumma.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Kvällsmöte hos Build Up Nepal i Kathmandu

10 november

Ikväll efter att vi kommit tillbaka från byn till Kathmandu åkte jag och Netra vidare till ett möte med Björn Söderberg på Build Up Nepal för att diskutera en ny ritning med tillhörande budget. Eftersom Netra Karki har kunnat omdistribuera VDCns finanser till en tyngdpunkt på vårdcentralen, ser förutsättningarna nu lite annorlunda och mer optimistiska ut för framtiden.

Starten för att börja gräva grunden är nu planerad till den 15 november.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Besök i Deevya Karkis hem i Thokarpa

10 november

Den första Thokarpatjej som valts ut som stipendiat i det här programmet är Deevya Karki, som för ett par månader sedan påbörjade sin fyraåriga sjuksköterskeutbildning på Kathmandu Medical College i Kathmandu. Deevyas föräldrar närvarade under signeringen mellan FHN och Thokarpa VDC idag och bjöd oss efteråt på en kopp te i deras hem.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Signerande av kontrakt mellan FHN och Thokarpa VDC

10 november

Idag har Thokarpa VDC och Foundation Human Nature (FHN) signerat en överenskommelse som innebär upprättande mellan parterna av ett långsiktigt samarbete med mål att förbättra hälsovården och utbildningsnivån rörande folkhälsa i Thokarpa med omgivningar.

FHN kommer att ge regelbundet finansiellt stöd till utvalda studenter från byn som påbörjar en hälso- sjukvårdsutbildning på ett nepalesiskt universitet. Thokarpa VDC kommer att ansvara för urvalsprocessen och ska prioritera studenter med svår socioekonomisk bakgrund eller från en minoritetsgrupp. I kontraktet ingår att studenten efter avslutad utbildning ska arbeta på vårdcentralen i Thokarpa under minst två år.

'

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Program för och om kvinnor

9 november

Kvinnors hälsa och sjukdomar är ämnen som det generellt talas mycket om och som angår och bekymrar många nepaleser. Under våra dagar i byn har vi varit inblandade i många diskussioner rörande bla preventivmedel, kvinnors hygienvanor, livmoderframfall och mensskydd. Genom detta och efter vårt möte med traktens health workers, har vi allt mer börjar komma till insikt om de förutsättningar och behov som gäller kvinnorna i just det här området.

Idag hade vi ett eftermiddagsprogram med diskussioner tillsammans med kvinnor i olika åldrar från trakten. Ämnen vi diskuterade var bla preventivmetoder, graviditeter, livmoderframfall och andra problem efter förlossningar, sjukdomar som bröstcancer, infektioner, sexuellt överförbara sjukdomar, mens och blödningsrubbningar. Pga att det just nu är mitt i tiden för risskörd kunde inte så många kvinnor komma till mötet, men de som var där uttryckte ett tydligt önskemål om fortsatt och återkommande information och diskussioner av det här slaget. Vi har därför planerat in ett motsvarande program till våren.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Program om tonårshälsa för pojkar i klass 8-12

9 november

Diskussions- och undervisningstillfällena vad gäller tonårshälsa valde vi att dela upp mellan tjejer och killar och motsvarande program genomfördes idag för ett trettiotal pojkar i klass 8-12.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Diskussioner med lärarna

8 november

Med det stora inflytande som skolornas lärare har på en bygds allmänbildning gällande såväl hälsa och sjukdomar som en mängd andra ämnen, hade vi idag planerat en träff med Thokarpas lärargrupp. Detta i syfte att diskutera om det finns intresse av fortbildning för skolornas lärare gällande kunskaper inom det medicinska fältet.

För att själva få oss en bättre uppfattning om hur grundkunskaperna hos eleverna ser ut har vi fått låna och läsa igenom det utbildningsmaterial och de böcker som de lokala skolornas lärare arbetar utifrån. Tillsammans med lärargruppen kom vi överens om ett första tillfälle för vidareutbildning under våren som kommer, inkluderande lärare från de fem intilliggande skolorna.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Program om tonårshälsa för flickor i klass 8-12

8 november

Enligt önskemål har de här dagarnas program innehållit diskussions- och utbildningstillfällen om tonårshälsa för ett femtiotal flickor i klass 8-12. De här sessionerna har hållits i allaktivitetshuset (byggt av earth bricks) istället för i skolans lokaler. Tack vare aktiva och frispråkiga tjejer och ett utmärkt jobb av våra tolkar, har vi tillsammans haft bra och innehållsrika möten med mycket nya insikter och många goda skratt.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Program om basal hälsovård i Pahari Community

8 november

Ca en tredjedel av Thokarpas hushåll räknas till sk Pahari Community, en del av befolkningen som är känd för att leva under mycket fattiga och svåra förhållanden. Många problem som har med hälsa och sjukdom att göra är utbredda i den här delen av trakten och utgör en stor utmaningar att hantera. Netra Karki har som ett av sina huvudmål att under sin mandatperiod förbättra hälsovillkoren i Pahari Community. I linje med detta har vi ombetts lägga extra utbildningsengagemang här, såväl under de här dagarna som framöver. Ett viktigt arbete som påbörjades idag.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Möte med health workers, social workers och ayurvedic workers

7 november

För att lära oss mer om lokala förutsättningar och utmaningar anordnade vi idag ett första möte med de som har ansvar för hälso- och sjukvårdsarbete i trakten. Dessa inkluderar sk health workers (ungefär motsvarande en undersköterska), frivilliga socialarbetare och de som arbetar med auyrveda, motsvarande indisk naturmedicin. Baserat på de här diskussionerna har vi fått ett bra underlag för fortsatt planerande av hur en långsiktig utbildningssatsning på den här målgruppen skulle kunna se ut.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Utbildningsprogram om hälsa tillsammans med FHN i Thokarpa

7 november 

Jag har under 4 dagar varit i Thokarpa för ett hälsoutbildningsprogram tillsammans med mina svenska läkarkollegor Michael von Schickfus (representerande Foundation Human Nature, FHN) och Sandra Isaksson. Programmet, som kommer att beskrivas mer i detalj, har översiktligt omfattat diskussioner med lokala hälsovårdsarbetare och lärare på skolorna, basal hälsovårdsutbildning i Pahari Community, program om tonårshälsa för elever i klass 8-12 och ett program för och om kvinnor.

Den här gången har vi arbetat tillsammans med tre tolkar, Kabita Lama, Aastha Palilchey Rai and Yunesh Subedi. Tack vare detta har vi nu kunnat ta ett stort steg framåt i vår förståelse av vilken typ av svårigheter och utmaningar inom hälsa och sjukvård som just den här trakten har att hantera. Det har varit ett utmärkt tillfälle för oss och byborna att lära oss av varandra och för att planera för fortsatta utbildningsprogram och vidareutbildningar.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Stödjeväggen är klar

2 november

För att förhindra jordskred i närheten av vårdcentralen under monsuntid har ett omfattande arbete lagts ner på att konstruera en stödjevägg bakom byggnaden. Det har varit en stor utmaning men som nu är klar och godkänd, inklusive ett inbyggt vattendräneringssystem.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


En tjej utvald till sponsrad sjuksköterskeutbildning

11 september

Inom det här samarbetsprojektet har Foundation Human Nature (FHN) åtagit sig att finansiera sjuksköterskeutbildningen till en tjej från Thokarpa. Processen med att välja ut den här tjejen är nu avslutad och Deevya Karki från Thokarpa kommer i dagarna att påbörja sin 4 år långa BSC (Basic Science) Nursing Program på Kathmandu Medical College (KMC).

Deevya Karki (som inte är släkt med Netra Karki) lyckades få riktigt höga poäng vid intagningsprovet BSC Nursing Entrance Exam, topp tre av alla inom Kathmandu University det här året, och har erbjudits en plats på KMCs sjuksköterskeutbildning. Genom att acceptera platsen har Deevya och hennes föräldrar kontrakterat sig till att hon, efter avslutad utbildning, kommer att stanna och arbeta som sjuksköterska på Thokarpas vårdcentral under tre år.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Ytterligare tre earth brick maskiner på väg

10 september

Efter det slutgiltiga godkännandet av staten att kunna använda earth brick teknik för återuppbyggande även av privathus, har efterfrågan på dessa byggstenar skjutit i höjden i trakten. Thokarpaborna är mycket entusiastiska över att återuppbygga sin by med den här tekniken.

Det slutgiltiga statliga godkännandet innebär att byggandet av privathus med den här tekniken kommer att omfattas av det lilla men viktiga statliga bidrag som Nepal Reconstruction Authority distribuerar till jordbävningsdrabbade hushåll.

En annan INGO som arbetar i området har beslutat att stötta Thokarpa med ytterligare tre earth brick maskiner, vilka är på väg till byn och som kommer att vara på plats från och med veckan som kommer. Genom att maskinerna kommer att kunna producera byggstenar till runt 40 privathus per maskin och år, får nu den här trakten äntligen en chans att få fart på sin återuppbyggnad. Det kommer även att generera ett antal nya lokala jobbtillfällen.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Äntligen avtar regnet

9 september

Äntligen börjar årets tunga och kraftfulla monsunregn minska. Vägarna börjar långsamt torka upp tillräckligt för att kunna användas och arbetet med anläggandet av grunden till vårdcentralen börjar bli en realitet. Build up Nepals ingenjör besökte för några dagar sedan Thokarpa för att initiera arbetet och markera ut grunden.

Utgrävningen av grunden påbörjas nu, liksom konstruerandet av en stödjande stenvägg bakom huset för att förhindra ras och rörelser från sluttningen på vårdcentralens baksida.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Nya samarbetspartners

23 juli

Efter många månaders diskussioner och bollande av idéer är Sverige-Nepalföreningen stolt över att kunna presentera en ny samarbetspartner inom det här projektet. Namnet på den här tysk-engelsk registrerade välgörenhetsorganisationen är Foundation Human Nature (FHN) och är en organisation som i alla avseenden delar våra värderingar. I mer än 15 år har FHN drivit hälsovårdscentraler liknande vår i Ghana och i Ecuador och deras gedigna erfarenhet kommer att bli lika uppskattad som användbar i Thokarpa. FHNs roll i Thokarpa kommer huvudsakligen att omfatta hälso- och sjukvårdsutbildning. Mer finns att läsa om denna erfarna och ambitiösa organisation på deras websida www.f-h-n.org.

Foto: Per Erik Dufwenberg, Östgotamedia

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Statligt stöd

17 juli

Idag har vi informerats om att hälso- sjukvården i Thokarpa har beviljats ett årligt återkommande statligt ekonomiskt bidrag. Även om detta är mycket litet i förhållande till behovet är detta ett viktigt nästa steg i processen. Detta betyder att regeringen räknar med att Thokarpa fragment kommer att erbjuda offentlig sjukvård. Därutöver finns förutsättningar för att övergången till egen drift i den statliga sjukvården inom några år kommer att gå smidigare.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Privathus har börjat byggas i byn

13 juli

Efter olika typer av tidskrävande byråkratiska processer angående återuppbyggnad av jordbävningsdrabbade privathus har dessa tillstånd nu blivit godkända. Byggande av privathus med earth brick teknik är nu igång i Thokarpa.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Monsun

10 juni

Avvaktar att det pågående kraftiga monsunregnet ska dämpas något för att kunna starta med att gräva grunden till vår vårdcentral.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Netra Karki vald till Thokarpa VDC Chairman

18 maj

I samband med landets lokalval valdes Netra Karki för några dagar sedan till Thokarpa Village Development Committee Chairman, vilket ungefär motsvarar en borgmästare. Från svenskt håll är vi mycket glada för det. Netra Karki är precis rätt person för en sådan utmaning, och vi är övertygade om att han kommer att genomföra detta nya arbete på bästa tänkbara vis.

Netra Karki har officiellt sagt att han i första hand kommer att prioritera att utveckla och förbättra thokarpabornas hälsosituation.

Vi är från svensk sida stolta och glada över Netra Karkis nya position och önskar honom all lycka med de utmaningar som väntar honom under de kommande fem åren.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Markförberedandet klart

15 april

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Grävandet igång

9 april

Idag har grävmaskin och lastbil på allvar börjat gräva ut marken som ska ligga till grund för vårdcentralen. Det nya arbetet initierades traditionsenligt med en worship tikka.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Tillstånd för byggstart klart

6 april

Sedan några dagar tillbaka har vi äntligen fått det slutgiltiga tillstånd vi väntat på för att kunna påbörja själva byggnationen. Den bit land avsedd för vår vårdcentral i Thokarpas centrum håller nu på att grävas ut och förberedas, för att inom en vecka eller två vara klar för anläggande av grunden.

Det slutgiltiga godkännandet kommer sedan att göras av Chautara DPHO (District Public Health Office) när byggnaden är färdigställd, möblerad och utrustad.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Vidgande av vägen

6 april

Det pågår arbete med att vidga vägen upp till Thokarpa från Sukute och regeringen har gett sitt godkännande till att denna väg asfalteras inom ett par år. Detta kommer ha stor betydelse för trakten då vägen med större säkerhet kommer kunna användas även under monsunen.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


I Thokarpa med svenska gäster

6 april

Idag har jag varit i Thokarpa tillsammans med Netra Karki och mina svenska gäster Maria Lindeberg och Elisabet Carlgren. Dessutom hade Marie Schön, samordnaren för de olika svenska organisationernas arbete i Nepal möjlighet att följa med, vilket vi var jätteglada för.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Stormöte i Thokarpa

23 mars

Detta icke formella möte hölls i Thokarpas e-bibliotek med deltagare från alla inblandade Kathmandu baserade parter såväl som med representanter från alla ansvariga grupper på lokal nivå.

I mötet deltog representanter från Maitreya Foundation, Sverige-Nepalföreningen och Kathmandu Medical College, liksom från den nepalesiska NGOn Survivors Nepal och från hälsoministeriet. Från lokal sida deltog VDC-sekreteraren företrädande local government, liksom representanter från områdets tre största politiska partier, företrädare för lokalkooperativet, skolan samt kvinnoorganisationens ordförande.

Samtliga deltagare uttryckte sin stora optimism inför denna kommande hälso- och sjukvårdsinrättning. Representanten från byns stora skola uttryckte särskild förhoppning med bakgrund av att barnen fram till nu inte haft tillgång till någon form av vård eller stöd i frågor kring sin hälsa. Samtliga mötesdeltagare representerande lokala grupper gav sitt fulla stöd till, och utlovade sitt fulla engagemang i detta projekt.

Sabina Bhattarai och Sunil Joshi uppdaterade mötet om vilket utbud av hälso- sjukvård som initialt kommer att erbjudas på Thokarpas health post. Sabina Bhattarai informerade därutöver om KMCs 120 sängplatser för kostnadsfri vård som även kommer att erbjudas de patienter från Thokarpa som inte har råd att betala för slutenvårdskrävande sjukdom eller olycksfall.

Vissa farhågor kring långsiktighet och personalrekrytering lyftes, men generellt var samtliga mötesdeltagare mycket optimistiska rörande det här samarbetet.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


KMC i byn

23 mars

Igår åkte jag och Netra Karki till Thokarpa tillsammans med vice rektor Dr Sabina Bhattarai och chefen för avdelningen för Community Medicine Prof Sunil Joshi, båda representanter för Kathmandu Medical College (KMC). Detta KMC-besök i Thokarpa var lika väl förberett som det var givande.

Efter ett inledande stormöte visades vi runt i det nyligen invigda allaktivitetshuset, det sk e-biblioteket, som byggts av earth bricks och som gav ett imponerande intryck på oss allihop. Vi visades även den nya permanenta plats upprättad för den fortsatta brick-tillverkningen, lokaliserad nära Thokarpas centrum och alldeles intill ett stort område med jord av bra kvalitet att använda som brick-material.

Sedan jag först stiftade bekantskap med Thokarpa för 1.5 år sedan har en alldeles enorm positiv utveckling skett. Det stimulerar definitivt till fortsatt jobb här med ambitionen att Thokarpa framgent ska kunna agera förebild för andra byar i såväl Sindhupalchowk som i övriga delar av Nepal.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Byggmöte hos Build Up Nepal

9 mars

Jag är i Nepal och har idag träffat Björn Söderberg och Netra Karki på Build up Nepals kontor i Jhamsikel, Kathmandu, för att diskutera slutgiltiga ritningar och fortsatta byggplaner. Inväntar slutgiltigt tillstånd som via Sindhupalchowks DPHOs (District Public Health Office) förmodade godkännande kommande vecka via hälsoministeriet och ytterligare ett departement är ”in progress”.

En huvudanledning till att tillstånden dröjer ut på tiden bedömer vi vara att vi fortsatt, och kommer att fortsätta, att driva den här processen utan att använda oss av mutor eller inflytelserika kontakter. Det tar tid och med den strategin hamnar vi inte först i kön. Och detta i en tid då hundratals- eller kanske tusentals motsvarande byggprojekt pågår i landet efter jordbävningarna. Björn Söderberg bedömer ändå att vi kan fastslå en byggstart innan monsunen.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


E-biblioteket invigt

1 februari 2017

För två veckor sedan invigdes Thokarpas nya stora samlingsplats, det trevånings så kallade e-biblioteket. Av Netras Karkis berättelser och bilder att döma var alla från byn där. Dans, musikframträdanden, flaggor, tal, diplom, mer sång, fler tal och mer dans under hela dagen.

Själva byggnaden är den första i trakten att från grunden ha blivit byggt och färdigställt av de earth bricks som byborna själva konstruerat med hjälp av SNS donerade earth brick maskin. Övrig finansiering har en annan INGO ansvarat för, medan allt praktiskt arbete med markförberedelse, byggnation, måleri, inredning och inköp av möbler, böcker och datorer mm helt har utförts av thokarpaborna.

Hur stort detta är för den så hårt jordbävningsdrabbade bygden är svårt att beskriva. Det här är början till en framtid här, och det är byborna tillsammans som gjort den möjlig.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


IT-team på plats

30 december

I dagarna har representanter från ett internationellt IT-team (Holland och USA) varit på plats för arbete med internetuppkoppling till Thokarpa. Netra Karki hälsar att arbetet flutit på över förväntan och att en uppkoppling kanske kan bli möjlig redan inom några månader.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Invigning av nya kommunhuset

28 december

Thokarpas sk VDC-building, det nya kommunhuset som en japansk INGO hjälpt till att sponsra, är nu färdigbyggt och invigt. Färdigställandet av detta är en förutsättning för att vårdcentralsbygget ska komma igång, eftersom det efter jordbävningen temporära kommunhuset i korrugerad plåt stått på den bit land som är planerad till health posten. I och med att det nya kommunhuset nu är klart är det temporära rivet och marken klar att börja beredas för vårdcentralen.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Julhälsningar från Thokarpa

22 december

Netra Karki och Thokarpa hälsar och önskar alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Besök i byn

26 november

Jag har varit i Thokarpa tillsammans med Netra Karki och Kerstin Björlin. Saker och ting känns inte verkliga förrän man kan se dem och ta på dem. Har nu kunnat se och ta på hundratals earth bricks, själv kunnat se vilken aktivitet det är i byn och hur många som jobbat med e-biblioteket trots att det är högsäsong för risskörden som är inne på sin sista vecka.

Minst tio-tolv killar igång den dagen med byggande och monterande av e-biblioteket, inkluderande ingenjörer, tekniker, byggjobbare, instruktörer, platschefen Shangkar, brick-ansvarige Ram Chandra och Build Up Nepals ingenjörer Indra och Madu.

Tre nya byggnader mitt i bycentrum sedan jag senast var här i april och en fjärde, vårdcentralen, på gång. Det har byggts ett nytt café och flera nya små försäljningsställen planeras både inuti och utanför e-biblioteket. E-biblioteket, som kommer att ligga vägg i vägg med vårdcentralen, kommer att innehålla ett vanligt litet bibliotek, datorsal, tv-rum, läsrum och en jordbrukssektion. Vidare en barnsektion, ett rum för kvinnor att prata ostört i, en större möteslokal och fyra små butiker, vars lokalhyra framöver kommer att bekosta underhållet av byggnaden. Det blir en liten tebod, en sömmerska, en bokaffär och en liten affär som säljer småbarnssaker.

De 7000 bricksen till e-biblioteket är klara och de som produceras nu är till vår vårdcentral. I nästa vecka börjar de jämna till marken så att det är klart till det sista kvarstående tillståndet från Hälsoministeriet godkänts.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Full aktivitet

24 november

Jag är på plats i Kathmandu och har haft flera möten med Netra Karki. Full aktivitet råder i Thokarpa. Bricksen till e-biblioteket är snart klara och människor från byar i hela området kommer för att titta på maskinen, lära sig om den, titta på de pågående byggkonstruktionerna, prata ekonomi och framtid.

Enligt Netra Karki kommer kostnaden för ett privathus, eller annan typ av bygge, med den här tekniken ner till sammanlagt 1/3 av vad det skulle kostat att bygga med tegelsten på vanligt vis även utan armering. Merparten av byggnadsmaterialet är lokalt och dessutom kommer husägarna kunna montera sina earth brick hus själva, vilket ytterligare minskar kostnaden.

Intresset är enormt och byn planerar på olika vis kunna köpa in två eller kanske t.o.m. tre maskiner till. Åtminstone ett par företagare har anmält sitt intresse för entreprenad och många är intresserade av att jobba med tillverkningen av själva bricksen. Bygget av e-biblioteket har så här långt gått över förväntan. Många i Thokarpa är pigga, optimistiska och planerar för framtiden på ett sätt som inte hade gått att tro för ett år sedan i förödelsen, ruinerna och tragedierna efter jordbävningarna.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Earth brick produktionen

23 november

Sju män har lärts upp till själva brick-produktionen. ”Soil”, lokal jord som utgör 60% av byggmaterialet, tas från områden nära den yta som valts ut som produktionsplats. 10% cement behöver köpas in från Kathmandu och 30% sand transporteras upp från Sukute, en by i närmsta dalgången och som producerar egen sand av bra kvalitet.

Redan efter ett par veckor var de uppe i en produktionshastighet på 300 bricks per dag, vilket är fantastiskt bra jobbat. Till e-biblioteket som är först ut i byn att använda sig av dessa beräknas ca 7000 bricks. Översiktligt räknat kommer denna produktionshastighet kunna räcka till 40 nya bostadshus i byn per år. Produktionen för privata bostäder kommer att påbörjas när jobbet med health posten är klart.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Earth brick maskinen på plats i byn

23 november

Förberedelserna på plats i Thokarpa har sedan ett par månader pågått för att kunna ta emot den earth brick maskin som SNS donerat. Material samlas in, sand transporteras dit från Sukute och en plats för tillverkningen av byggstenarna har organiserats på en större öppen yta centralt i byn. Den nytillverkade maskinen anlände från Thailand till Thokarpa i mitten av september och är nu i drift på plats i byn.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Hur kommer bevakningen av projektet se ut på plats?

23 november

Jag planerar min nästa resa till Nepal till mars-april nu i vår och kommer kontinuerligt halvårsvis själv kunna vara på plats i Thokarpa. Jag, SNS, KMC och MF kommer även kunna bevaka byggprojektet genom tät uppdatering via bland andra Netra Karki och Björn Söderberg.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


När kan själva byggandet komma igång? Behövs fler tillstånd?

23 november

Just nu ansvarar Netra Karki för processerna med tillståndsansökan hos Sindhupalchowk DPHO (District Public Health Office), Sindhupalchowk DDC (District Development Committee), Health Service Department (ministry level) och Building Department.

Uppskattningsvis tar dessa tillstånd ytterligare ett par månader att processa. Datum för byggstart är inte klart, men vi hoppas kunna komma igång med byggandet runt mitten av januari, om möjligt något tidigare med uppförandet av personalbostaden. Build Up Nepal beräknar kunna avsluta byggnationen inom 9 månader från byggstart.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Fortsatt hälsovårdsutbildning i Thokarpa

23 november

Ytterligare typer av utbildningsprogram inom hälso- sjukvård planeras i Thokarpa med bland annat min medverkan framöver.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Utbildningsprogram i Thokarpa våren 2016

23 november

I våras var jag tillsammans med två erfarna nepalesiska hälsoarbetare i Thokarpa för ett tre dagars ”Health Education Program” i skolan och för kvinnogrupper. Mina nepalesiska kollegor ansvarade under våra utbildningsdagar för undervisning kring bla kvinnokroppen, graviditet, hygien, könssjukdomar, kvinnligt sjukdomspanorama inklusive gyncancer och framfall, förlossningar, barnhälsovård och förebyggande av graviditet.

Jag ansvarade för ett program i skolans äldre årskurser kring basal akutsjukvård som ABC, om man satt något i halsen, hur man hanterar frakturer, skadeprevention, basal hygien, infektioner mm.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Health camp i Thokarpa hösten 2015 – med fler svenskar

23 november

I samarbete med KMC genomförde en grupp av svenska läkare och sköterskor, huvudsakligen från Linköping, ett health camp på plats i Thokarpa, Kalika och Nawalpur i september 2015. Detta var den första vård som varit tillgänglig för befolkningen där sedan jordbävningarnas akutskede och under fyra dagar i dessa tre byar handlade vi tillsammans ca 2200 patienter. Med hjälp av camp-journaler som sedan registrerats och bearbetats har vi på så vis även fått ett bra underlag för hur de aktuella folkhälsoproblemen ser ut i regionen.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Vad är ett health camp?

23 november

Health camps är en form av mobila läkarstationer vanligt förekommande i Nepal och som bemannas av volontärarbetande läkare och sjuksköterskor. Dessa health camps koncentrerar sig ofta på en eller ett par dagars arbete i avlägsna områden i syfte att erbjuda bedömning och behandling till de patienter som annars inte skulle ha tillgång till någon vård av praktiska eller ekonomiska skäl. Konsultationer, vård och läkemedel vid sådana health camps är kostnadsfria för patienterna och ofta rör det sig om hundratals patienter per dag.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Elektricitet och vatten

22 november

Vatten och elektricitet är grundläggande förutsättningar för att kunna bedriva en säker vård och det kommer på Thokarpas health post att finnas tillgång till elektricitet och vatten året runt. Det kommer att installeras solpaneler att använda i mesta möjliga mån och det kommer även finnas en generator som back up.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Hur kommer vårdcentralen att se ut?

22 november

Bifogat är den senaste ritningen, vilken är omarbetad flera gånger. Build Up Nepal har valt att göra en symmetrisk konstruktion för att göra byggnaden än mer jordbävningssäker.

g

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Var kommer vårdcentralen att ligga?

22 november

Den byägda mark där health posten kommer att vara lokaliserad ligger helt centralt i Thokarpa. Det finns tillgång till väg ända fram till health posten och med en busshållplats på bara några meters avstånd. Trots vinterväder och monsunregn är vägen vanligen åtkomlig för bil-, MC- och busstrafik året om.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Lokala arbetstillfällen

22 november

Om finansiell möjlighet blir realistisk finns förhoppning om att kunna bekosta sjuksköterskeutbildning till 1-2 utvalda tjejer från Thokarpa, under förutsättning att de kontrakterar sig till att arbeta på Thokarpas health post under några år efter avslutad utbildning.

Då earth brick maskinen, tillsammans med kunskapen om hur denna används, kommer att doneras till byn efter avslutat vårdcentralsbygge finns goda förutsättningar för fortsatt lokal entreprenad och arbetstillfällen genom denna press- och byggteknik. Vår förhoppning är att denna nya kunskap och maskin ska kunna ge ringar på vattnet för fortsatt återuppbyggnad av permanenta hus och privata bostäder i trakten.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Fortsatt byggnation efter avslutat vårdcentralsbygge

22 november

Regionen kring Thokarpa har visat stort intresse för denna byggteknik och flera privatpersoner står redan i kö för återuppbyggnad av sina privata bostäder efter att uppförandet av vårdcentralen är avslutad. Företagets VD Björn Söderberg är medlem av Sverige-Nepalföreningen och arbetar personligen utan arvode i projektet med Thokarpas health post. SNS donerar, efter avslutat vårdcentralsbygge, den earth brick maskin som använts till byn för möjligheten att kunna fortsätta bygga upp andra delar av samhället. Björn Söderberg med medarbetare ansvarar för att utbilda lokal arbetskraft i denna press- och byggteknik och ett centralt område i byn är planerat som bas för tillverkningen av earth bricks.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Internet och e-bibliotek

22 november

Åtkomst till internet framöver kommer, liksom i övriga sammanhang, naturligtvis att ha mycket stor positiv kvalitetseffekt på den vård som ges på vårdcentralen, bla genom möjlighet till informationssökande och genom att kunna sända bilder på hud- eller andra sjukdomar till specialisterna på KMC för bedömning. E-biblioteket är den byggnad i byn som kommer att vara först ut att konstrueras med hjälp av Build Up Nepals earth brick teknik.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Om Netra Karki

22 november

Byns företrädare och huvudansvarig för health post projektet heter Netra Karki och är född och uppvuxen i byn. Netra Karki har en unik initiativkraft och en genuin ambition att förbättra levnadsvillkoren i sin hemtrakt, han är klok, ödmjuk och realistisk. I byn driver han tillsammans med byrådet parallellt ett projekt med införande av internet och är även huvudansvarig för uppförandet av ett så kallat e-bibliotek i direkt anslutning till health posten centralt i byn.

Netra Karki har deltagit i införandet av solpaneler till alla hushåll i Thokarpa, han har varit engagerad i konstruerande av toaletter och har ansvarat för att dela ut filtar och andra nödvändigheter till byborna under den gångna hårda vintern.

Till vardags bor Netra Karki i Kathmandu där han producerar och ansvarar för ett eget nationellt TV-program rörande alternativa energikällor. Programmet ”Mission Urja” sänds varje vecka i News24 som är landets största nyhetskanal.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Om Malin Emgård

22 november

Jag har en 20-årig relation med Nepal och arbetar till vardags som läkare på akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping, specialiserad inom akutsjukvård och ortopedi. Sedan 6 år har jag regelbundet vistats runt 3 månader per år i Nepal, bland annat genom SIDA- och andra typer av projekt inom hälso- sjukvårdssektorn. Under 2015 fanns jag på plats i Nepal under närmare 5 månader för att delvis arbeta med Thokarpaprojektet, delvis delta vid ett flertal så kallade health camps och delvis fortsätta att stötta tidigare projekt med ökade behov av hjälp efter skalven.

Jag arbetar parallellt med uppbyggnad av ytterligare ett nepalesiskt samarbetsprojekt genom Linköpings Universitets internationella medicinska program, föreläser och stöttar en by i Kokhana inriktad på långtidsrehabilitering för spetälskesjuka. Jag stöttar en skola i anslutning till tempelområdet Pashupathinath i Kathmandu, inriktat för barn utan tillgängliga föräldrar, och planer finns även på ett framtida vårdprojekt i Bajhang i nordvästra Nepal.

p1010860-version-2

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Om Katak Malla

22 november

Katak Malla är jurist, disputerad inom internationell lag vid Juridiska Fakulteten Stockholms Universitet, och som huvudsakligen fokuserar på mänskliga rättigheter, miljöjuridik och social ansvar bland annat inom näringslivet. Han har en omfattande erfarenhet av internationella mänskliga rättigheter liksom internationell politik och miljövetenskap. Katak Malla, som har en global kulturkompetens och som föddes i Bajhang i nordvästra Nepal, har aktivt arbetat för demokratins utveckling i landet. Katak Malla är ordförande i Sverige-Nepalföreningen.

Utan Katak Mallas medverkan hade det här projektet aldrig kunnat genomföras. Hans ödmjukhet, uthållighet och speciella kännedom om utmaningar i avlägsna områden i Nepal har varit en förutsättning för det här projektet. Det har även Katak Mallas unika kännedom om såväl nepalesisk juridik som att hantera korruption varit, tillsammans med en uttalad fingertoppskänsla för nepalesisk förhandlingsteknik i det officiella rummet.

img_3933-version-2

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Om Maitreya Foundation

22 november

Maitreya Foundation (MF) är en liten nepalesisk icke vinstdrivande organisation bildad efter jordbävningarna med mål att bistå med stöd till jordbävningsdrabbade. Det är en religiöst och politiskt obunden organisation som är registrerat under nepalesiska staten. Utöver projektet i Thokarpa har organisationen ansvarat för uppförandet av 1200 akuta bostäder i Gorkha, Sindhupalchowk och Dolakha och arbetar även med uppförandet av en internatskola för barn i Sindhupalchowk som blivit hemlösa efter skalven.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Maitreya Foundations roll

22 november

Maitreya Foundation (MF) har tagit på sig ansvaret att tillgodose vårdcentralen med läkemedel och har även som beskrivits ovan kontrakterat sig för ett minst tioårigt samarbete kring det här projektet inkluderande praktisk stöttning gentemot Thokarpa VDC. Målet är att Thokarpa framöver med hjälp av statligt stöd ska vara kapabel att såväl rekrytera som finansiera permanent läkare och sjuksköterska.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Thokarpa VDCs roll

22 november

Thokarpa Village Development Committee (VDC) kommer fortsättningsvis själv att ansvara för drift och underhåll av sin health post, för administrativ personal, för arvode till minst en health worker i tjänst samt, med Maitryas hjälp, för erforderliga läkemedel. Den mark som byn upplåtit för denna health post ägs av byborna, och centralt i förhandlingarna har varit att health posten ska vara ägd och ansvaras för av Thokarpaborna själva. Som hjälp i sitt arbete kommer Thokarpa stöttas av den lokalt förankrade nepalesiska hjälporganisationen, Maitreya Foundation.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Om KMC

22 november

Kathmandu Medical College Public Limited, (KMC) är ett privat universitetssjukhus och ett av landets mest etablerade. Genom KMCs utbildningsprogram för läkare och sjuksköterskor har ett nu 12-årigt SIDA-finansierat samarbete pågått tillsammans med Linköpings Universitet med huvudsyfte att introducera en typ av pedagogisk inlärningsmetod på dessa respektive utbildningar. Det är genom detta program jag personligen haft en flerårig relation till KMC. KMC stöder och arbetar med ytterligare en health post, Sipaghad i sydvästra Sindhupalchowk.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Kathmandu Medical Colleges roll

22 november

Kathmandu Medical College (KMC) Public Limited har, som del av detta universitetssjukhus sociala ansvar, åtagit sig att initialt bemanna denna health post med en läkare och en sjuksköterska till det att byn med hjälp av Maitreya Foundation och med statligt stöd kunnat ta över såväl bemanning som drift själv. Den sjukvårdande personalen på vårdcentralen kommer fullt ut att vara nepalesisk. Ambitionen att bemanning av läkare och sjuksköterskor snarast kommer att hanteras lokalt kommer att få stöd av det nationella nyligen upprättade programmet ”one village, one doctor”. KMC och Thokarpa VDC i samarbete med Maitreya Foundation upprättar en separat plan för detta omfattande ett minst tioårigt samarbete.

KMC har här kontrakterat sig till att inte ta ut större patientavgift än motsvarande avgift på en statligt ägd sjukvårdsinstans och kommer genom detta att arbeta icke vinstdrivande i byn. KMC kommer även att erbjuda patienter tillhörande Thokarpa Health Post 25% rabatt på slutenvård och samtliga undersökningar och behandlingar som kräver handläggning på KMC i Sinamangal, Kathmandu, alternativt det närmare belägna KMC-drivna sjukhuset i Duwakot.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Om Build Up Nepal

21 november

Build up Nepal är ett icke vinstdrivande företag inriktat på återuppbyggnad av avlägsna byar i Nepal. Build Up Nepal har som ambition att lära byborna bättre teknik för konstruktion och entreprenörskap och genom detta förbättra de ekonomiska förutsättningarna för människor i avlägsna områden. Detta sker genom utbildning av lokal arbetskraft och genom användande av lokalt byggnadsmaterial.

Till uppförandet av Thokarpas health post planeras ca 60% av byggnadsmaterialet kunna tas från trakten kring själva byn. För detaljer kring byggtekniken, för tekniken med pressande av egna så kallade ”earth quake resistant earth bricks” och för hållbarheten i förhållande till fler jordbävningar hänvisas till Build Up Nepals hemsida www.buildupnepal.com.

Företagets VD Björn Söderberg är medlem av Sverige-Nepalföreningen och arbetar personligen utan arvode i projektet med Thokarpas health post.

img_2486-version-2build-up-nepal-logga

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Sverige-Nepalföreningens roll

21 november

Sverige-Nepalföreningen (SNS) kommer att finansiera själva vårdcentralsbyggnaden, för vilket vi kontrakterat Björn Söderberg och hans företag Build Up Nepal på plats i Nepal. SNS kommer även att finansiera en intilliggande personalbyggnad för tjänstgörande personal från KMC i Thokarpa. Ambitionen är även att SNS ska kunna bidra med finansiering för basal medicinsk utrustning.

SNS donerar efter avslutat vårdcentralsbyggnation den earth brick maskin som använts till Thokarpas health post för möjligheten att kunna fortsätta att bygga upp andra delar av byn.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Vem kommer att göra vad?

21 november

Huvuddragen i detta samarbete innebär att SNS finansierar byggnationen, KMC bemannar med en läkare och en sjuksköterska till det att health posten kunnat gå i egen statlig drift, samt att Thokarpa VDC äger och driver vårdcentralen med stöttning av Maitreya Foundation.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Signering av MoU, Memorandum of Understanding

21 november

Under året som gått sedan projektets början i juni 2015 har många och långa diskussioner förts med våra samarbetspartners och med ett stort antal idéer och ambitioner rörande såväl praktiska frågor som större samarbetsvisioner. Efter ett års förhandlingar, huvudsakligen på plats i Kathmandu, upprättades och signerades slutligen den 28 juni 2016 det kontrakt, ett sk Four Party Agreement, som kommer att ligga till grund för vårt samarbetsprojekt.

img_3936-version-2

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Projektets samarbetspartners

21 november

I samarbetet kring byggande, ägande, bemanning och drift av vår health post i Thokarpa ingår Sverige-Nepalföreningen (SNS som separat kontrakterat Build Up Nepal), Kathmandu Medical College (KMC), Maitreya Foundation (MF) och Thokarpa Village Development Committee (Thokarpa VDC).

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Var ligger Thokarpa?

21 november

GPS: lat 27.684286, long 85.763476

1300 möh

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Varför Thokarpa?

21 november

Valet av byn Thokarpa har gjorts i samarbete med KMC med informationsunderlag även från bland annat The District Public Health Office och Röda Korset i Sindhupalchowk. Thokarpa har identifierats som en del av regionen som ”hamnat utanför” de stora hjälporganisationernas återuppbyggnadsprojekt.

Thokarpa har en tidigare historia av känd framåtanda och var framgångsrikt landets första pilotby i det omfattande skogsplanteringsprojektet ”Nepal Community Forestry” för drygt 40 år sedan. Bybornas fortsatta samarbetsintresse och driv har varit uppenbart för såväl mig och Katak Malla (SNS) som för KMC. Thokarpa har som by en befolkning på ca 6 000 personer, varav en övervägande majoritet har valt att stanna kvar i byn efter skalven. Detta skiljer sig från många andra hårt jordbävningsdrabbade områden, varifrån majoriteten av den vuxna befolkningen tvingats flytta i sökandet på en ny framtid. Viljan att bygga upp och bygga nytt i Thokarpa är stor.

 

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Vårdcentral för 25 000 personer

2o november

Tillsammans med de omkringliggande byarna Kalika, Sunkhani, Lisankghu och Simthali är det sammanlagda upptagningsområdet för den health post vi nu börjar bygga i Thokarpa runt 25 000 personer. Thokarpa har tidigare haft en liten och mycket dåligt fungerande health post som av och till tillfälligt bemannats av en ensam health worker och som ofta arbetat utan tillgång till elektricitet och endast sporadisk tillgång till vatten. Befolkningen i det här distriktet har aldrig tidigare haft tillgång till någon läkare, någon sjuksköterska eller någon form av läkemedel, inkluderande det mest basala som ens en enda tablett Panodil.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Mål och ambitioner med projektet

20 november

Med målet att jobba på en långsiktig hjälpinsats i Nepals katastrofområden har jag tillsammans med Sverige-Nepalföreningen (SNS), Kathmandu Medical Collage (KMC), Maitreya Foundation (MF) och ledningen för byn Thokarpa i södra Sindhupalchowk sedan i juni 2015 arbetat på ett samarbetsprojekt gällande upprättande och drift av en health post.

Ambitionen med detta samarbetsprojekt är att:

20 november

Etablera permanent och god hälso- och sjukvård i glesbygd med stort behov av sådan

Bemanna permanent med nepalesiska läkare och sköterskor

Byn framöver ska ansvara för ägande och drift

Bidra med återkommande utbildningar i hälso- sjukvård, tandvård, mödra- och  barnhälsovårdsprogram, utbildningar i skolan mm

Bygga med och för nepaleser

Använda arbetskraft och byggnadsmaterial från byns omgivningar

Ge ringar på vattnet gällande områdets återuppbyggnad

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Döda och skadade efter skalven

20 november

Uppskattningsvis var tredje dödsfall i anslutning till jordbävningarna kom från Sindhupalchowk (3000/ 9800). Även personskadeutfallet var stort men ur ett västerländskt perspektiv valde förhållandevis få, bland annat på grund av ekonomiska och praktiskt/ geografiska förhållanden att söka vård. Många drabbade valde istället att hantera sina frakturer och andra typer av trauman, såväl fysiska som psykiska, på egen hand hemma i byarna. Berättelserna jag fått ta del av från de här områdena efter jordbävningarna är unika.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Förödelsen i Sindhupalchowk

20 november

Sindhupalchowk är ett av de distrikt som drabbats mycket hårt av jordbävningarna. Mindre än 1 promille av husen står oskadda efter skalven. Befolkningen lever under hårda förhållanden med endast plåtskjul och enklare tillfälliga byggnadslösningar som skydd mot snö, vindar, sol och monsunregn. 62 av 68 av Sindhupalchowks så kallade health posts är förstörda till den grad att byggnaderna inte kan användas. Health posts är den nepalesiska glesbygdens motsvarighet till Sveriges vårdcentraler, en hälsovårdsstation bemannad av health workers och i bästa fall även av en sjuksköterska och/ eller en läkare.

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa


Att bygga vårdcentral i katastrofområde

20 november

Den 25 april 2015 förändrades Nepal. Den stora jordbävningen med påföljande efterskalv ödelade stora delar av låglandshimalaya i ett tiotal distrikt, huvudsakligen i mellersta delen av landet. Förödelsen efter skalven är omfattande och tillsammans med bilden av en inrikes oförmåga att samordna hjälpinsatserna kommer det ta landet mycket lång tid att återhämta sig. Ett och ett halvt år efter jordbävningen har återuppbyggnaden ännu knappt påbörjats och behoven av hjälp är fortsatt mycket stora.

Följ med oss när vi bygger en vårdcentral i Thokarpa, en svårt jordbävningsdrabbad by i Sindhupalchowk, Nepal.

Everything comes to an end

 June 15th 2024

After eight years, the time has come to end this blog. The Thokarpa Hospital is since several months run entirely by governmental finances as a public 15-bed hospital. The Sweden-Nepal Society's commitments have been completed, as have Foundation Human Nature’s and Ek Ek Paila’s

The turnover from Ek Ek Paila to the municipality has been done. The staff are all Nepalis and the hospital is open 24-7. The hospital is now owned, run, staffed and maintained by the county council and Thokarpa municipality, covering in total 50 000 residents of this mid-hill Himalayan region.

From the core of my heart, I’d like to thank each and every one who has, in one way or another, contributed to this unique journey. Everyone can make a change.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Meeting Samjhana

November 28th

Samjhana Rokka, the FHN- financed student from Thokarpa, who studies to become a lab.technician at Yala Institute of Health and Science in Kathmandu, is preparing for her first year exams. Today we met in Kathmandu.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Thokarpa Hospital’s first-born baby

July 1st

A few days ago, the first baby was safely born at Thokarpa Hospital. Best wishes from us all!

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


 

Official inauguration

 May 19th

Yesterday the Ek Ek Paila Thokarpa Adharbhut (Basic) Hospital was finally officially inaugurated by the Health Minister of Nepal, Mr Mohan Bahadur Basnet.

This will indeed be a day for the people of Thokarpa and its surroundings to remember. The steps we initially carefully took together to improve the medical support and relief for the people of this region have over the years fruitfully developed to something far better than our initial expectations.

Eight years after the devastating earthquake, and without any previous educated medical staff or health care available in this area, there is now a 15-bed hospital with 24/7-hour services running in Thokarpa, covering for nearly 50 000 people.

The Thokarpa village development committee, Nagar Palika and Mr Netra Karki, Ek Ek Paila with Dr Sabina Bhattarai, myself and the Sweden Nepal Society, Foundation Human Nature and several other stakeholders and sponsors together with the people of Thokarpa are indeed proud and happy to see this day.

 

   

   

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


 

Thokarpa’s first own laboratory technician has graduated

March 2d 2023

A few days ago Nischal Shahi Thakuri graduated from Yala Institute of Health and Science in Kathmandu. Foundation Human Nature (FHN), who has sponsored his studies, is proud of congratulating Nischal for finishing his final exams. Nischal is now preparing to start working at the Thokarpa Hospital. FHN and Sweden Nepal Society wish Nischal all the best for his future work.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


 

Receiving official token of gratitude

Dec 18th

A month ago I, as a representative of Sweden-Nepal Society as well as of Foundation Human Nature, officially received two bronze plates from Ek Ek Paila in Kathmandu, as a token of gratitude for our long- lasting interest in and support to the Thokarpa Hospital.

The inscription says: "Out of respect, Ek Ek Paila gives you this symbol of love for contributing to Thokarpa Hospital".

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


FHN supporting another lab.tech.student

Dec 18th

Dipika Bhujel is a Thokarpa student who will soon finish her studies to become a laboratory technician at Yala Institute of Health and Science in Kathmandu. Foundation Human Nature (FHN) will sponsor her final semesters. Dipika will, on the same premises as the other FHN- sponsored students, work at the Thokarpa Hospital after her exams.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Dental service in action

Nov 14th

Two days ago, Ek Ek Paila (EEP) as planned held a camp with specialist EEP doctors and dentists in the village. The line for meeting the dental team was long. We are proud of that dental care is now available at the Thokarpa Hospital.

 

 

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Distributing menstrual cups

Nov 5th

During the pandemic, we have not been able to distribute any menstrual cups to Thokarpa. Today we could, and those were handed over to Laxmi Marahata, a teacher at the Bhag Bhairab Secondary School, who used to have a central role in our Thokarpa based menstrual cup study, presented earlier. A recently employed school nurse will assist her work on educating and distributing menstrual cups in the village.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


 

A new student admitted for higher studies

Nov 5th

Samjhana Rokka, a Thokarpa student, has recently been admitted to Yala Institute of Health and Science in Kathmandu. Foundation Human Nature (FHN) will be sponsoring her three-year long studies to become a pharmacist, and she will after her exam be working in the Thokarpa Hospital. This agreement is corresponding to the so far other two Thokarpa students, Deevya and Nischal, that FHN is sponsoring.

Today I met Samjhana’s parents in the village.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


New equipment

Nov 5th

Digital x-ray is now installed with possibility to send x-ray pictures online for a second opinion to Kathmandu if needed. EEP has donated their previous ultrasound machine to Thokarpa, which will be of great use and importance in a rural setting like Thokarpa.

The room for minor surgery procedures is set, as well as the ophthalmology equipment.

The lift is running and there are now three separate rooms for OPD.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Doctors and nurses

Nov 5th

Dr Binod Rana, nurse Deevya Karki and their staff colleagues brought us for a hospital tour, updating us on what’s happened the last months. Some new equipment is there and so far about 300 patients have attended the new hospital, even though the official inauguration is still pending. Just before Dashain both the male and female wards were full with patients in need of inpatient care, including a few Dengue cases.

Dr Rana is contracted for two years, with his colleague covering for him on his days off, meaning that there is a doctor available 24/7 for emergencies. OPDs are run all days but Saturdays. Currently there are four nurses, two laboratory technicians and two pharmacists. The nurses cover for 24/7 emergency and ward duties, at all times present at the hospital.

Once a month Ek Ek Paila (EEP) will come for an extensive camp with Kathmandu based specialist doctors and dentists. The upcoming specialist camp will take place within a week, including dermatology, internal medicine, orthopaedics and dental.

 

   

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Visiting Thokarpa with Kathmandu guests

Nov 5th

Today, with lovely weather and the rice just to be harvested, I visited Thokarpa together with dear Kathmandu friends. We were heartily welcomed by the hospital staff.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Hospital Board Meeting

Nov 1st

The Thokarpa Hospital Board keeps regular board meetings every 15th day, once a month in Kathmandu and once a month in Thokarpa. I had the possibility to join the board meeting at Ek Ek Paila’s office in Kathmandu October 30th.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Donor announcement

Sept 3d

The major donors are now being highlighted on engraved brass plates at the hospital wall.

 

 

 

 

   

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Well- attended donor’s felicitation program

Sept 3d

Today the Sunkoshi Rural Municipality and Ek Ek Paila arranged felicitation program was held in the village. The local politicians and Nepali donors all attended, as well as the chairman, board members and other Ek Ek Paila representatives and villagers in central positions. Thanks to arranging for it to be sent online, engaged people from all over the world had the possibility to join the ceremony.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Invitation to Zoom link Donor Felicitation Program

September 1st

Ek EK Paila is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Ek EK Paila Thoparka Basic Hospital
Time: Sep 3, 2022 11:00 AM Kathmandu

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/9775545185?pwd=R0srK3ArdGlsTVhyL3FVVUswMGZJdz09

Meeting ID: 977 554 5185
Passcode: ekekpaila

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Donor Felicitation Program

Aug 30th

The upcoming national, as well as provincial elections are to be held in November, and it has been decided that the formal inauguration of the Thokarpa Hospital will be held after the elections.

Meanwhile, the Sunkoshi Rural Municipality and Ek Ek Paila have decided to conduct a felicitation program for their donors in Thokarpa on September 3rd, at 11 am (Nepali time).

It is considered sending parts of this donor program live online, if so the link address will be published on this website.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


 

24/7- hour services running

Aug 30th

The emergency, as well as the OPD and inward services, is now open and running.

 

 

 

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Thokarpa Hospital is opening

July 3d

Although the official inauguration is set to take place in one month, the hospital has already started running slowly. Two doctors, together with thirty-four staff members, are now set and ready to cater professional public health care to close to 50 000 inhabitants.

Starting this weekend, the Thokarpa Hospital will be open and run 24/7-hour services, including inpatient care, emergencies and delivery. This weekend will be the beginning of a new era in this region.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


All official approvals completed

July 3d

All governmental approvals of this 15-bed community hospital have now been completed. This means that Thokarpa Hospital has now officially been approved for providing public healthcare.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Cataract surgery in Thokarpa

June 27th

June 25th to 27th the Ek Ek Paila Eye Team has, with support from its donors, been able to perform extensive cataract surgery at the Thokarpa Hospital, free of cost for the patients. About 65 thokarpali men and women have, thanks to this eye camp, had the possibility of an obvious improvement of vision. Parallel with this three-day eye camp, Ek Ek Paila has been running other open clinics in the village.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Netra Karki resigns as VDC chairman

April 23d

Netra Karki has today announced that he will not stand for re-election as VDC chairman. The work he has done during these five years is invaluable and of greatest importance for the future of the Sunkoshi region.

With all respect and gratitude we thank Netra Karki for his tremendous social work, for his endless energy and for his never ending loyalty to his home district. We wish him all the best for his upcoming commitments.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Upcoming local elections

April 14th

In a couple of months, local elections will be held in Sindhupalchowk. Netra Karki has, since five years, possessed the position as Thokarpa VDC chairman with great support from the villagers. It’s not yet finalized if Netra Karki will stand for re- election. What is finalized though, is that he will for the five years to come hold the chairmanship of the Thokarpa Hospital Board. This will be of uttermost importance for maintenance of contracts, management and buildings, as well as for maintenance of equipment, knowledge and engagement.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Every day living conditions

April 14th

The extensive project for improvement of access to water in Thokarpa has now been completed and inaugurated. The newly renovated upper secondary school is running. The work on finishing the road to the village, including asphalt and road widening, is in its final phase. There is now an Internet cable connection, making Internet more accessible to central Thokarpa. The hospital is soon to be inaugurated. Since the conditions for everyday living has improved in such an extent, a couple of families from Kathmandu have decided to move to and settle down in Thokarpa.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


33 employees to work at the Thokarpa Hospital

April 14th

The recruitment of staff is now completed. 33 employees, most of who are from the village and its surroundings, has been contracted to work at the Thokarpa Hospital. This team includes, besides the healthcare staff itself, of guards, cleaners, health assistants, management and registration among others.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


24/7 emergency services

April 14th

Already by the time of the inauguration, the hospital will be able to offer 24/7 services for emergency care and childbirth for the population of this area. The emergency room will be kept open at all times and there will be 15 beds at the ward. There will be a resting room for the nurse on duty at the hospital itself and the doctor’s lodging is located only five minutes away. The staff building is located at the hospital area.

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Eye care equipment and x-ray

April 14th

Ek Ek Paila has, with help from donors, been able to equip Thokarpa Hospital for plain x-ray, ultrasound and eye care, including cataract surgery. In the long run, the plan is to keep an optician full time at the hospital.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Dental equipment

April 14th

The hospital in Thokarpa is now fully equipped for dental care. This new equipment is entirely financed by the Sweden- Nepal Society. We are very proud and happy to, together with the Ek Ek Paila dentists and dental assistants, be able to offer this service to the population of this rural area.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Oxygen plant

April 14th

Investing in an oxygen producing plant has been seen with increased interest in Nepal during the pandemic. This plant is, with help of technical equipment intended for its usage, planned to produce and store large amounts of oxygen. Thokarpa VDC has adapted and invested in the same.

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Sindhupalchowk’s first elevator

April 14th

The district’s first elevator is soon to be finished in the Thokarpa hospital.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Canteen and pharmacy

April 14th

A third and separate building (in front) is planned for hosting a canteen and a pharmacy. Both will be out on contract with separate entrepreneurs.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


 

The hospital exterior and surrounding wall

April 14th

The hospital exterior is finished and the hospital contains in its final form of three separate buildings. Four, with the separate doctor’s lodging included. The surrounding wall as protection against landslides, a time consuming and technically difficult work, is as well finished and painted very nicely. A small registration office has been built at the hospital entrance.

 

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


 

The original hospital initiators

April 14th

After a long time, due to the pandemic, the three of us who initially started this process with initiating a health facility in this earthquake affected area met again. Since we first met seven years ago, Netra Karki, Sabina Bhattarai and myself, this project has, with hard work, seen a progress beyond our expectations.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Visiting Thokarpa with Ek Ek Paila and Swedish friends

April 14th

On April 2d, I went together with a team of Ek Ek Paila (EEP) doctors, logistics and IT- technicians, as well as together with my Swedish friends Leif Bjellin and Marita Bergstrand to Thokarpa. After not being able to visit the village during the pandemic, this was a very longed for and heart warming reunion.

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Meeting Nischal

April 5th

The next FHN- financed student from Thokarpa, Nischal Shahi Takuri, who studies to become a lab.technician at Yala Institute of Health and Science in Kathmandu, has just finished his second year exams. With one year to go, he’ll soon be graduated to start working in Thokarpa.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Meeting Deevya

April 1st

The nurse student Deevya Karki, a student from Thokarpa who has got her studies financed by Foundation Human Nature (FHN), has now graduated after four years studies at Kathmandu Medical College in Kathmandu. She is now ready to start working as a nurse at the Thokarpa Hospital.

Sweden- Nepal Society and Foundation Human Nature congratulates Deevya and wish her all the best for her coming duty in Thokarpa.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Netra Karki introduces you to the Thokarpa Hospital

Feb 5th

https://youtu.be/OXipB7Oyxf0

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Link to the fund raising online auction

Feb 5th

https://bit.ly/3L73so8

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


From a local health post to a hospital for 50 000 people

Jan 28th

Over the years this health facility has changed it’s shape more than once. Today, when the inauguration is just around the corner, the Thokarpa hospital is estimated to cater to close to 50 000 people.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Fundraising online auction

Jan 28th

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Responsibility for wages

Jan 17th

The commitment of paying wages has now been decided on between the local government and Ek Ek Paila respectively. The cost for keeping a doctor on site in the village will be covered by Ek Ek Paila’s finances. Ek Ek Paila plans to contract two different doctors, one experienced GP together with a junior colleague to cover for the senior, when needed.

Wages for the rest of the staff, such as so far a nurse, a lab.technician, administration, cleaning and laundry, maintenance and a guard will be paid by governmental money. The fact that Netra Karki and his co- workers have already raised the government’s interest to be involved in the Thokarpa Hospital in such an extent must be seen as a great achievement.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Additional donations

Jan 17th

Besides the online auction and the promised bank loans, a Singaporean donor has promised a donation of 60 000 USD to the Thokarpa Hospital by the end of this year.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


A US online auction to collect funds

Jan 17th

In mid February, an American fund raising event, for the gain of Thokarpa Hospital, will be held live online. The money raised will be used for instruments and equipment, such as an x-ray machine, as well as for coming salary for the doctor on site.

This event is initiated by a Nepali- American doctor couple, which has previously been supporting Ek Ek Paila.

The aim is to collect 20 000 USD. Details about this event will be published on this web site.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Forming a hospital board

Jan 17th

The new hospital board is yet to be formed. The board will consist of four members from the local government, four members from Ek Ek Paila and the neutral doctor on site. When the board is finalized, the official advertisement for the vacancy (doctor) can be placed and a common bank account be used for remaining equipment. Netra Karki and Sabina Bhattarai will possess central posts, and the two of them will together be responsible for all recruitments.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


An elevator

Jan 17th 2022

There is an elevator under construction at the hospital. Since opd:s and wards will be located on different floors and all three floors will be used for patients, the local government has decided that an elevator will be of good use for many people. The local government pays this elevator, and Thokarpa Hospital will be the first hospital or health facility in Sindhupalchowk with access to an elevator.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


How will the rooms and floors be used?

Jan 17th

The hospital’s ground floor will contain emergency services, an observation ward, a delivery room and an opd/ medical consulting room.

The second floor will have the multispecialty opd:s, including eye- and dental care. The equipment for dental care is donated by the Sweden- Nepal Society (SNS).

The third floor will have wards together with central supply/ disinfection/ sterilization.

Laboratory services, x-ray and an administration office will be located in the adjacent new building, which will as well contain staff quarters.

The pharmacy and canteen will according to the current plans be outsourced.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


A Thokarpa pharmacy has been opened

Jan 17th

Recently, a small pharmacy has been opened in Bhag Bhairab, the Thokarpa city centre. It’s yet not set if this particular one will be able to supply the whole hospital later on, or if any other entrepreneur might continue. In any case, this pharmacy will be of great use for the villagers.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Oxygen plant

Jan 17th

On initiative by the local government, a so-called oxygen plant, along with the necessary equipment, has been bought from China. An oxygen plant is a specific oxygen producing plant, kept in a small device, from where oxygen can be extracted and bottled in oxygen cylinders.

The oxygen plant and its device will be kept in the hospital’s premises. Much money and engagement has been put into implementation of this idea, which has been paid mainly by the local government, with a little support from donors. The capacity of this plant’s oxygen production is counted on exceeding the need of the hospital itself, why there are plans for possibly being able to export oxygen to other villages.

In addition to this plant, there are at the moment 2-3 oxygen concentrators at the hospital, as well as governmental oxygen cylinders. The benefit of securing oxygen supply has indeed been made clear during the covid pandemic.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Electricity and plumbing finished and all furniture ordered

Jan 17th 2022

All the electricity- and plumbing work is now set and finished. All furniture has been ordered. Ek Ek Paila will finance parts of the costs for the electricity together with all costs for furniture.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Deevya and Nischal

November 8th

Our students Deevya and Nischal, sponsored by Foundation Human Nature (FHN), will after the on-going holiday break keep on with their studies in Kathmandu. Deevya at nursing school at Kathmandu Medical College and Nischal, training to be a laboratory technician, at Yala Institude of Health and Science. They will both start working in the Thokarpa Hospital, once they’ve graduated.

Nischal is by now half way through his studies with 1.5 year still to go. Deevya will graduate this coming February, after 4 years of nursing programme with high exam scores. Deevya says she feels proud and happy about being able to serve the people of her birth place and that she is really excited to soon start working in the Thokarpa Hospital.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Preparing for the final official inspection

November 8th

Before inauguration, representatives from the Ministry of Health will come for final inspection and approval. Still some preparations left to do.

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Isolation unit

November 8th

An isolation unit for covid- or other kinds of contagious patients has recently been completed. The pandemic has obviously highlighted the importance of such units.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Beds, oxygen and other kinds of equipment

November 8th

At the end of the still on-going holiday period, equipment and furniture have started to arrive. Beds, oxygen cylinders, an oxygen concentrator among other things are there, and several other items are on its way.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


EEP has taken over the responsibility for pharmaceuticals

November 8th

Until the new contract was formed, Maitreya Foundation was the planned supplier of drugs to the hospital. In this new setting, Ek Ek Paila (EEP) has taken over the responsibility for drug supply. Maitreya Foundation will still be engaged in other kinds of work in the Thokarpa Hospital.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Contract signing ceremony

September 23d

Last Saturday the new contract was signed between Ek Ek Paila and Thokarpa village development committee (VDC). It was signed during an official ceremony in the village.

The official name of the hospital will from now on be Ek Ek Paila – Thokarpa Community Hospital.

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


A permanent generator sent to the village

September 23d

Last week a permanent hospital generator was sent to the village.

 

 

 

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Ultrasound and x-ray

September 23d

EEP has donated its portable ultrasound machine to be placed in the Thokarpa hospital. EEP has as well planned a budget for a good quality x-ray machine.

The Thokarpa Community Hospital is currently taking a great shape and the last two month’s development has been very progressive, thorough and ambitious.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


EEP and the local government will jointly run the hospital

September 23d

Ek Ek Paila (EEP) will, for a start, pay the wages for Thokarpa’s first ever doctor at site. EEP and the local government will jointly work for manpower and management.

EEP has now been granted bank loans to secure running the Thokarpa hospital for at least the first 3-4 years.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


A doctor has been engaged for the new hospital

September 23d

A general practitioner (GP), a community medicine MD with exposure to emergencies, has signed up to start working full time in Thokarpa after the inauguration, which will according to the current plan take place in January 2022.

This doctor will be having daily receptions and will stay in the village weekdays. A senior health assistant will cover the weekends, for the doctor to be able to go to Kathmandu. This GP is currently on an ultrasound training programme.

This GP will be the first ever doctor staying and working on site in this area. The engagement of this doctor will of course tremendously contribute to a positive progress for the habitant’s health situation in this area.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Covid vaccination

September 23d

According to Netra Karki, about 40% of the thokarpali villagers have now been fully vaccinated against covid -19. That is about twice as high numbers as in Nepal in general, where the vaccination rate (2 jabs) is currently close to 20%.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The earth brick machines are still running

September 23d

After finishing the hospital construction work, the earth brick machines from Build Up Nepal have been used continuously. They are still functional and running. People in Thokarpa and its surroundings are using the bricks to make small storehouses, kitchens and several other things.

In total around 120 private houses have now been built with this brick technique after the earth quake.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Future staff training programs at Dhulikhel Hospital

July 14th

Discussions have, within this new collaboration, recently been initiated between Ek Ek Paila (EEP) and Dhulikhel Hospital. In Dhulikhel, about 1.5 hour drive from Thokarpa, this community based non profit private university hospital is located. This hospital has since many years been running outpatient clinics and other kinds of commitments in remote areas such as Kavre, Sindhupalchowk, Sindhuli, Ramechhap and other districts. Dhulikhel Hospital is Thokarpa’s closest located big hospital, and is generally the villager’s first choice when in need of more advanced treatment. More is to be read on www.dhulikhelhospital.org.

EEP has informed us that they have recently approached Dhulikhel Hospital to give information on the Thokarpa hospital to be, how it’s planned to be run and what kind of more advanced medical support it’s patients might be needing onwards. An initiation of a coming staff trainee- and exchange program between the hospitals in Thokarpa and Dhulikhel has been discussed and seems to be of great interest for both parties.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Meeting to introduce the new medical collaboration partner Ek Ek Paila

July 14th

Sunday July 11th, a zoom meeting was held with participating Katak Malla, Torbjörn Tingdal and myself from Sweden Nepal Society (SNS), Dr.Sabina Bhattarai and Dr.Suman Thapa from Ek Ek Paila (EEP) and the VDC chairman Netra Karki, representing the local government in Thokarpa. The purpose of this meeting was to introduce the new official medical partner Ek Ek Paila and to hear more about EEP’s visions and plans for taking over the responsibility for staffing the Thokarpa hospital onwards with doctors, nurses and dentists.

The new official collaboration partners will from now on be Thokarpa VDC, Ek Ek Paila and the Nepali non profit organization Maitreya Foundation, a stakeholder from the start.

EEP is a Nepali non profit, non political organization consisting of doctors, nurses, dentists, lab.technicians, management, logistics and others, all doing volunteer work focused on health care in rural areas of Nepal. This organization has already been introduced on this blog, and there is more to read in their website www.ekekpaila.org

EEP includes experienced specialists representing a broad spectrum of the medical field, such as dermatology, GP, gynaecology, orthopaedics, ophthalmology, internal medicine, ENT and so forth. The plan for these specialists are to, every now and then, go to Thokarpa for specialized OPDs, but to let a resident doctor and a nurse stay in the village at all times. This resident and nurse will run a general OPD but will stay in the newly build close by staff building, in case of any patient needs to stay for treatment overnight.

In the beginning the plan is to run a daily general OPD but with the possibility for patients of overnight inward stay if needed. The plan is then to with time expand the EEP as well as governmental presence and operation in the village, to in a 10-year span aim for running a 24/7 fully staffed 15-bed hospital. There will be a close collaboration with the government and costs for salary and other charges will be split between EEP and the government. The aim is, as in the original plan, to with time be able to hand the hospital over to be fully governmentally run. The patient fees will onwards be corresponding to the basic governmental fees.

Similar kinds of medical collaborations between the government and independent organizations, running long term health care together, is already established in Nepal. As an example, this has been a very successful concept concerning hospitals and outpatient care focusing on eye disorders.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


A new phase of collaboration

July 14th

Due to the recent dissolvent of the original Memorandum of Understanding (MoU), the formal collaboration between Sweden Nepal Society (SNS) and Thokarpa Village Development Committee (VDC) will now proceed in a less formal way. SNS does no longer have any written commitments with our former collaboration partners Thokarpa VDC, Kathmandu Medical College or Maitreya Foundation.

SNS has officially already carried through as promised in the original agreement, which was to support the building of a health facility in Thokarpa by initiation of ideas, connecting stakeholders, encouragement and to contribute with finances. Introducing the brick building technique to this area, through Build Up Nepal, has been a separate but associated initiative, which will keep on running without any changes.

SNS’s ambition has, ever since the initiation of this collaboration, throughout been aiming for this health facility to develop to be owned, run, staffed and maintained by Nepalese only, without any permanent involvement of foreign stakeholders. The aim to, with time, making this hospital governmental run, has been all original stakeholder’s goal from the start.

The progress of governmental involvement has, thanks to hard work by Netra Karki and the local government, been more rapid and successful within these first five years of collaboration then expected. This work will remain in the same way onwards, and several discussions and plans for further development in this direction are in continuous progress.

SNS has good confidence in the new medical collaboration partner, and will with great interest and joy keep on following the development of Thokarpa Hospital and the next phase this collaboration will proceed into. SNS will doubtless still be involved in the progress of supporting the development of health care in the village, but onwards in a less formal and more flexible way.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Preparing for a third covid wave

July 8th

Netra Karki’s aim is now to prepare as much as possible for a third wave of covid, possibly affecting the village. Netra therefore has speeded up the construction tempo, aiming at inaugurating and open the hospital in time to be able to receive and treat eventual third wave covid patients to come.

The government has sent Thokarpa hospital a portable laboratory machine for basic kinds of analyses and five big oxygen cylinders have been donated to the village.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The collaboration with Kathmandu Medical College concerning the Thokarpa hospital is over

July 8th

Due to almost one year of major changes, followed by a turbulent and worrying situation at Kathmandu Medical College in Kathmandu, the Thokarpa village development committee has chosen to continue with another collaboration partner concerning staffing the hospital. This means that our original four part ten-year Memorandum of Understanding has been dissolved. The new collaboration partner is preparing and is ready to whitin a short period of time start staffing the hospital with nurses and doctors, but a written commitment is still to be formulated and signed. Once this is done, information on the new collaboration partner will be confirmed and published on this blog.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The construction resumed

July 8th

The last ongoing lockdown is yet not over, but there has since a couple of weeks been exceptions concerning constructional work. Painting and electricity is now almost finished, the compounding work is in its last phase, as are plumbing, toilets and bathrooms.

 

  

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Packages with medical relief sent to the village

June 4th

After a rapid and heart-warmingly successful private fundraising I made among family and friends a couple of weeks ago, we’ve been able to send some medical relief to Thokarpa. This would not have been possible without my dear friend Dr. Sabina Bhattarai, who has been involved in the collaboration with Thokarpa since the very beginning. You can see her in several pictures in this blog.

As much as Sabina Bhattarai is involved in Thokarpa, she’s engaged in a group of volunteering doctors, dentists and other crucial staff, working actively since several years back, to medically support people in remote and rural areas of Nepal. This non-profit organization is called Ek Ek Paila (Step By Step in Nepali) and there is more to read on their website www.ekekpaila.org.

During this critical second wave of covid, Ek Ek Paila has come up with the idea, organized for, purchased, packed and distributed thousands of individual packages of immediate medical relief to covid affected people in remote areas, for whom it’s not possible to go for help in any hospital. Our current fundraising has supported this initiative.

Each package contains a thermometer, sanitizers, masks and 9 different kinds of basic medicines (including instructions/ doctor’s advice), to be able to handle covid infections, including associated and secondary symptoms at home in the village.

150 + 150 such packages have, thanks to our donors and to Ek Ek Paila, been delivered to covid-affected villagers in Thokarpa, May 16th and June 4th. Two Thokarpa guys collected the packages on a two-wheeler, going all the way from the village (about 3.5 hour single way) to Kathmandu and back to get it. Due to the purpose of immediate medical relief, some two wheelers have in spite of the lockdown been allowed to run. Under the supervision of the village development committee VDC chairman, our dear friend Netra Karki, the Thokarpa Team has then been distributing the packages to covid-affected villagers.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The second wave of covid has hit Thokarpa

May 15th

During the last month the covid situation in Nepal has rapidly become very worrying. The borders to India are open and since the amount of covid-affected people in India has increased in a dramatic way within a few weeks, so has sadly the covid-affected in Nepal. Netra Karki now describes the situation in Nepal, as well as in Thokarpa, as critical.

The report from Netra Karki today is that the national lockdown since two weeks back is hampering any activity in Thokarpa and the schools are all closed. No vaccinations yet and the virus is rapidly spreading in the village. Everyone is staying in home isolation. Since the majority of the villagers are self-sufficient farmers, food is still enough, but the health problems are increasing.

The roads to the closest hospital in Dhulikhel about two hours away, if it by any chance would be possible to get a vehicle during the lockdown, are in good shape now. The hospitals nationwide are though in a massive lack of beds as well as of oxygen, including in Dhulikhel, which makes no villagers considering going there for help. This sadly includes any other kind of disease and/ or accident the villagers might face.

We are counting the days till the happy moment when the covid situation has calmed down and we will be able to resume our common work with the hospital in Thokarpa, indeed hoping that there will be as few losses as possible in any aspect, due to the virus. Netra Karki wants to send this message to all members of the Sweden Nepal Society (SNS): “Please say hi to all SNS members from us. You are always in our hearts. We will meet soon again to continue our dream project together.”

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


A study summary on the website of the university Karolinska Institutet, Sweden

February 2d

https://news.ki.se/pilot-of-the-use-of-menstrual-cups-among-schoolgirls-in-rural-nepal

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


 

An interview on the study

January 31st

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The scientific paper on the menstrual cup project is now published

January 26th 2021

Yesterday our study on the Thokarpa menstrual cup project was finally published in BMC Reproductive Health:

https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-01036-0

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The surrounding wall almost finished

December 23d

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Welcome for a visit

December 9th

Welcome to stroll along at the first and second floor and to have a look from the roof top!

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


District funds awaited

December 9th

Besides some electricity work, finishing the surrounding wall, inner roofs, painting and “other minor finishing”, pretty much only furniture and equipment remains. The Sweden Nepal Society will sponsor funds for basic medical and dental equipment, while funds for what’s remaining are awaited from the district government.

 

 

 

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Protective surrounding wall

December 9th

To protect the hospital area, a surrounding wall is now under construction.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


A bank established in Thokarpa

September 19th

Sindhu Bikash Bank Ltd has recently established and started a new bank branch service in Thokarpa. The bank is located in the library building and will be of most importance for the development of this area.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Close to 90 thokarpali girls and women have tried the menstrual cup

August 16th

In late July we were told that the menstrual cups we brought to the village to be sold, at a heavily reduced and sponsored price (300 NRs= 2.5 USD), are now sold out. Already at this point it means that close to 90 women and girls in Thokarpa have tried the cup. The small benefit is collected to be used for local women health projects. This is truly encouraging news for our further work in this important field.

We plan to continue sponsoring the village with menstrual cups, as well as to encourage the on-going local women health programs. The main menstrual cup sponsors are Foundation Human Nature (www.f-h-n.org) and the Swedish manufacturer MonthlyCup (www.monthlycup.com).

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Plumbing, stairs, electricity and floors

July 9th

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Progress in spite of still on going partial lockdown

July 8th

In spite of hard times in Nepal at the moment due to the still on going partial corona lockdown, as well as mid monsoon, the hospital construction has been able to move forward. This is great news. Doors, windows and the roof top fence are now in place.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Possibility of construction restart in spite of corona lockdown

June 6th

The corona lockdown is still on going in Nepal and is still very strict. A couple of weeks ago though, the Nepali government announced that an exception to this would be some different chosen constructional works. According to Netra Karki today, it seems like the hospital construction in Thokarpa will get permission to resume its work in the near future.

Even though this is good news, the monsoon has just started with the adhesive challenges when it comes to using the roads to the village for material transportation etc. due to the heavy rains. Even though the construction might soon be resumed, it will therefore most probably still be at a slow pace.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Corona lock down

March 28th

Since a few days, the Nepali government has declared a nation wide total lock down, due to prevent spreading of the corona virus. As a result the schools are closed and all kind of business and daily work outside home in Thokarpa halted. Everyone is urged to stay at home and indoors. This first lock down is announced to last for one week, but is expected to be prolonged.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


A new nurse

March 28th

A new nurse, assigned by the government, has started her work in Bhag Bhairab, the Thokarpa village centre. She will, apart from her other duties, be in charge of health education classes in the schools. The presence of this competence will be an important next step for working with improved health in the village.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Local purchase and corona

 March 15th

At the moment local purchase of plumbing, windows and electricity is going on. This might take awhile, as well as the deliveries of goods from India, that seem to be delayed due to the corona virus trade restrictions.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Ready for windows, plumbing and electricity

January 28th 2020

The “civil work” at the hospital is now finished, meaning that the actual building is completed with pillars, concrete structure, walls, floors and roofs. Working with electricity, plumbing, windows, doors and painting could now get going.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Thokarpa Citizens Taking a Major Role in Menstrual Cup Education

December 4th

From now on the Thokarpa nurse Saraswati and one of the test girls chosen for a leading role of the menstrual cup study, Ajita in class 12, will be keeping classes about menstrual health and the cups for interested girls and women in the village.

In the second picture, I’m proud to present four of the Menstrual Cup Project’s central co-workers, teacher Mrs Laxmi, nurse Saraswati, head of Thokarpa health projects Mr Shankar and Dr Diksha from KMC.

The girls in the pictures are members of the test group, mixed with interested classmates and friends. All the girls have given their approval for me to use the pictures on the web for “commercial” and for information about the Thokarpa Menstrual Cup Project.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


More Menstrual Cups Brought From Sweden to be Sold in Thokarpa

December 4th

Foundation Human Nature (FHN) has earlier this year decided to sponsor another 50 menstrual cups to Thokarpa. The providing company MonthlyCup (www.monthlycup.com) in Halmstad, Sweden, has as well contributed with reduced price for the girls and women of Thokarpa. Since I wasn’t able to go to Nepal myself this Autumn, Kerstin Björlin from Sweden-Nepal Society brought the cups to Kathmandu, from where Diksha Pokhrel forwarded them to the village.

The menstrual cups will be sold for a heavily reduced, and affordable, price to the girls and women of Thokarpa. These cups are, as previous, going to be handed out together with a flyer/ instruction sheet in Nepali and with added pictures. All interested girls and women will be asked to join an education session about the topic as well. FHN has decided that the small sale profit will form a contribution to local expenses for education sessions for women and girls.

The girls in the pictures are members of the test group, mixed with interested classmates and friends. All the girls have given their approval for me to use the pictures on the web for “commercial” and for information about the Thokarpa Menstrual Cup Project.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Some of the Test Girl’s Comments on the Menstrual Cups

December 4th

Some of the comments from the girls concerning the menstrual cups will be shared below. It's directly translated from Nepali and originates from interviews.

”I used to cut any kind of cloth to make it a pad.”

”We used homemade pads which used to be badly soaked very soon. So, it was very difficult to sit or walk.”

”Washing and drying of the homemade pad was another difficulty we had. The people believe that we should not dry the pads in the sun and its also believed to be shameful.”

”Before using the cup, I didn't feel like going to school. I used to always panic about how I was going to survive the whole day. The fear of going to school during periods isn't a problem anymore.”

”The menstrual cup needs very little water to be washed. It can be washed by taking a small bottle of water with yourself (to school) too. But, the homemade pads need so much of water and soap to be washed.”

”Everybody were very supportive (concerning the menstrual cup project), including our parents.”

”After start using the menstrual cup, the daily activities got so much better. I even forget that I'm on my periods. So, for me at least, the cup has been very very helpful.”

”We're not going to give up on the cup. We're going to use this for forever, we're not going to swap it for anything else. In fact, we feel like everybody should be using this.”

”We would advice everybody to use this, our friends, mothers, sister-in laws, everybody. We wished it would be easily available in our local markets so that interested ones could buy it and use it. It's good for the environment also.”

”We all want to use it so badly.”

”We don't miss our classes now, that's the main benefit of this cup. I have never missed a class due to periods after I started using the cup.”

"The advantages of using the cup were the periods got very easy, so easy that we sometimes forgot that we're having our periods. It's so easy to walk, sit, do our daily activities. It's easy to dance as well!"

The girls in the pictures are members of the test group, mixed with interested classmates and friends. All the girls have given their approval for me to use the pictures on the web for “commercial” and for information about the Thokarpa Menstrual Cup Project.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


1Year Follow Up of the Menstrual Cup Project

December 4th

Recently Dr Diksha from Kathmandu Medical College (KMC) went to Thokarpa for the 1year follow up of our menstrual cup project. The menstrual cups for the 30 test girls were donated by Foundation Human Nature (FHN), who’s chairman Olivia Biermann, representing Karolinska Institutet, together with Diksha Pokhrel and Sabina Bhattarai from KMC will be the main authors of the academic study.

We would as well like to share our grate gratitude to MonthlyCup (www.monthlycup.com) in Halmstad, Sweden, for their generous support and great collaboration in this important work.

The menstrual cups have been received far better then we ever thought. Some learning curve needed to get the cup in right position, but besides that in general very positive response. Some of the doubts we’ve had ourselves concerning how to boil the cups, the response from their parents and if enough water has been available in school etc., showed to be no problem at all.

The girls in the pictures are members of the test group, mixed with interested classmates and friends. All the girls have given their approval for me to use the pictures on the web for “commercial” and for information about the Thokarpa Menstrual Cup Project.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Planning for Inauguration of the Hospital Before the Monsoon

November 28th

The time schedule for the hospital construction is still kept by the plan. By early Summer, before the coming monsoon, the new hospital is planned to be inaugurated.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The New Bhag Bhairab Secondary School has been Inaugurated

November 28th

After the major earthquake in April 2015, the Thokarpa Bhag Bhairab Secondary School, for around 600 students in class 1-12, was partly destroyed. Now it has been rebuild and was recently inaugurated.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


A Swedish Guest in Thokarpa

November 28th

A couple of weeks ago, Thokarpa had a visit from Dr. Birger Forsberg, Associate Professor at Karolinska Institutet, Sweden. Dr Forsberg is involved as a tutor of the Menstrual Cup Study, presently going on in the village. In this picture he is seen together with Shankar KC.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The hospital walls almost finished

September 8th

Everyone in the village call our health facility “the hospital” nowadays, so I’ll start doing the same. Since it’s now planned to contain 15 inward beds, it seems like it will onwards keep some kind of official hospital status. These 15-bed hospitals in rural areas of Nepal, a recent specific governmental introduced decision, will have a specified name. I still haven’t managed to find out what that name will actually be, so I’ll do as my village friends and just call it “the hospital” from now on.

The work with constructing the hospital walls, out of self-made earth bricks, is now almost finished.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The private houses in Dadha Gaun enter their final phase

September 8th

20 out of in total 130 private post earthquake houses in Thokarpa, build with the earth brick technique, are to be found in the very poor Dalit community Dadha Gaun. Each house is being built with two rooms, kitchen, veranda, toilet and a second floor for storage of food and other things. The construction of the Dadha Gaun brick houses is now entering its final phase.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


One boy chosen for sponsored laboratory technician education

August 18th

I’m happy and proud to announce that Foundation Human Nature (FHN), within this collaboration project, has committed to finance the education of a Thokarpa boy becoming a laboratory technician. The process of choosing this student is finalized, and Nischal Shahi from Thokarpa has a few days ago passed the entrance exam for his education at Yala Institute of Health and Science in Kathmandu.

By accepting this, Nischal Shahi and his parents have committed to that he, after finishing his studies, will stay and work as a lab technician at Thokarpa Health Centre for two years.

Together with the FHN sponsored nurse student Deevya Karki, these two Thokarpa students will form the base of continuous medical staffing at the village’s health facility.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Government financed staff building

August 18th

The Nepali central government has decided to support Thokarpa Village by financing a separate staff building for the health facility, and this quarter has already started being built. For those of you who’ve been to the village, it’ll be located just next to the three-floor health centre and library building, uphill towards the police office.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Possible to continue in spite of the monsoon

June 29th

In spite of heavy rains and the road up to Thokarpa being too muddy to go with motor vehicle for transport of building materials etc., it’s been possible to keep on working, even though in slower pace. The walls are now getting set.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Meeting with FHN and Netra Karki

April 11th

Today Olivia Biermann and Antonio Beltran from Foundation Human Nature (FHN), Netra Karki and myself met in Kathmandu to discuss further collaboration, to be updated about the current situation and to plan for the future.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Last day of group discussions within the teenage menstrual cup program

March 21st

Today Dr. Diksha Pokhrel from Kathmandu Medical College joined us to the village to perform the first follow up’s last focus group discussion with the remaining teenage test group girls. The results are so far very positive and we have now started planning for the next step in this project.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The first women trying menstrual cups in Thokarpa

March 21st

I’ve today distributed the first 10 menstrual cups for grown up women, all part of the Thokarpa Mahila Group that has been so supportive and helpful within the teenage girl menstrual cup project. These women will not be included in the menstrual cup study, but are to be followed up by myself in a more informal setting as we regularly meet in the village.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Progress in building private houses with earth bricks in Dadha Gaun

March 21st

20 out of in total 130 houses in Thokarpa build with the earth brick technique are to be found in the very poor Dalit community Dadha Gaun we visited today. Each house is being built with two rooms, kitchen, veranda, toilet and a second floor for storage of food and other things. Lila Ram Nepali and his 85-year old father proudly showed us around.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Water piping project

March 21st

After the earthquake, the water situation in Thokarpa got unquestionably worse then it used to be. Several previously used water sources cracked, got contaminated or dried out. There is now a local water pipe project, with governmental support, going on in Thokarpa since about one year. The plan is for this water is to supply the health facility as well as the rest of the village centre with water all year around.

The water is taken from a natural water source down hill and is planned to be piped from there, a distance of maybe a couple of kilometres. The water is pumped uphill exclusively with solar power, to then be piped to the village centre Bhag Bhairab. Today we visited one of the sites in the village, where this major work was to be seen.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Three floor health facility building

March 21st

The health facility building is now impressively big with its three floors. It will now have the possibility of keeping 15 beds, staff room including kitchen for long term stay of KMC staff, conference room, dental service, lab, pharmacy, two opd rooms, one procedure room, toilets, room for registration and waiting areas, among others.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Brick making for the health facility

March 21st

Approximately 15 000 bricks will be needed for the health facility and the work with producing those is going on continuously. All four brick machines are now running full time in different parts of the village.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Swedish guests in Thokarpa

March 21st

Today I’ve been in Thokarpa with two dear Swedish friends of mine, Marie Schön and Leif Bjellin, who have both been engaged in Nepal for decades. Marie and Leif both visited Thokarpa last year and now joined me for follow up. Today we were as well accompanied by Dr Diksha Pokhrel from KMC. We were, as always, warmly welcomed by, and spent the day together with Netra Karki and Shankar KC.

 

 

 

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Sweden Nepal Society plans to support possible dental service in the village

March 20th

The Sweden Nepal Society board has decided to keep on doing fund raising for the Thokarpa Health Facility, even though the first commitment is finished. The next step will be to support with funds for medical equipment, but furthermore plans are in progress of supporting Thokarpa with dental service. There is a room available in the now three-stored health facility building for this. Kathmandu Medical College runs, besides medical- and nursing school a dental school. KMC’s has, when discussing this, been very positive to participate by bringing dentist and dental students to Thokarpa.

Further discussions are to be held and no decisions are made at this point. Yet, if possible to add dental service to Thokarpa in the future, it would be of significant importance for the health and well-being of about 25 000 people in this rural midhill Himalayan area.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


First follow up of Thokarpa teenage girls menstrual cup program

March 12th

The Foundation Human Nature, FHN, supported program concerning menstrual cups for teenage girls in Thokarpa has been expanded to now be included in an academic collaboration study with Kathmandu Medical College in Kathmandu and Karolinska Institutet in Stockholm.

Yesterday and today the first follow up after starting this four month long test phase for thirty teenage girls in Thokarpa was performed. KMC Dr Diksha Pokhrel was responsible for holding focus group discussions with the girls in the village and the first results are now to be analysed. Our aim is to publish this study and these procedures are in progress. The first impression is that the menstrual cups have been received and used better then our expectations.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Kathmandu Medical College performs health intervention fieldwork in Thokarpa

March 8th

During the last six months Kathmandu Medical College (KMC), one of this collaboration’s main stakeholders, has been going to the village three times to perform field work, bringing around 30 medical students each time. The KMC Community Medicine Department organizes this program as a part of the student’s basic studies in primary health care in rural Nepal. The students are accompanied by doctors and supervisors and have been staying in the village for a few days.

This on-going fieldwork is a thorough intervention concerning the health status, as well as socioeconomic-, educational-, traditional-, and many other aspects in Thokarpa. Besides thoroughly interviewing two families each, the KMC medical students have been running health education programs as well as additional health work in the village. This intervention fieldwork program is continuing and will act as an important foundation for future health related work in the village. The next KMC-Thokarpa fieldtrip with students are planned for April.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Fifteen beds

March 8th

The engagement from the local side is massive, well planned and well performed. With the additional governmental grants, applied for by the Thokarpa VDC, it’s been able not only to expand the building with a third floor, but as well to start planning for fifteen beds for patients to stay, to be compared to our first planned two beds.

The strong engagement from the VDC and other local stakeholders of course makes the light shine bright upon the possibilities to run and maintain this health facility over many years to come.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


 

A third floor

February 9th 2019

Governmental money, through the Ward Office, for further construction financial support has been “on hold” for administrative reasons for awhile, but is now slowly in progress. The governmental money Thokarpa VDC themselves has been granted, has made it possible to add still another floor.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Clean up project, non smoking in public areas and permission to sell alcohol

December 5th

During the last year’s thorough and on-going work with raised awareness on health issues in Thokarpa, the village development committee (VDC) has decided that smoking and drinking alcohol in public areas in the village centre Bhag Bhairab will not be allowed. If anyone wants to sell alcohol, they will onwards need a permit from the VDC.

Since some months there is as well a waste management program running, with the students in Bhag Bhairab Secondary School being responsible for cleaning up Bhag Bhairab every 15th day. During my last visit in Thokarpa, the students were busy working within this cleaning program.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The health facility brick production is running again

December 5th

From the start of Tihar, the brick machine making bricks for the health facility has been on service in Kathmandu. The machine is now back and running in Thokarpa.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Hand out of First Aid Boxes to all Thokarpa Schools

November 30th

Half a year ago, I arranged for a first aid box to be handed out to Bhag Bhairab Secondary School in Thokarpa with 600 students. Up until then, no one of the five thokarpali schools have had any access to a first aid kit, neither any basic wound care nor written information on basic ABC for emergencies.

Today the remaining four schools, Thokarpa Mabi Secondary School with 400 students, Daktakali Primary School 86, Kalidevi Primary School 75 and Bhalchichha Primary School with 100 students, were handed one first aid box each. All schools were as well given a basic instruction manual on ABC. I’ll personally onwards be responsible for follow up and refill of the boxes.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Start of Thokarpa teenage girls menstrual cup program

November 30th

Today we’ve had a successful start of the FHN supported program concerning menstrual cups for teenage girls in Thokarpa. The preparation for starting the test group of thirty teenage girls, has from the village’s side been very well planned and done in great collaboration with Shankar KC, Netra Karki, the health workers and the teachers.

Today’s program started with a thorough health worker held education program for the girls chosen for the test group, follow by added information and hand outs from my side. Beside the menstrual cup, the girls were given a soap and an instruction manual translated to Nepali. FHN and myself will in four months be back for the first thorough evaluation, to decide if to go on with the rest of the thokarpali schoolgirls. We as well onwards hope to be able to provide adult women in Thokarpa a menstrual cup for a reduced and affordable price.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Menstrual cup program

November 21st

In collaboration with Foundation Human Nature (FHN) I’ve today been in Thokarpa to discuss and possibly introduce the idea of menstrual cups. This will be a project concentrating on teenage girl’s health situation during their period. It will as well be a part of a raised awareness focusing on that the girls, for practical reasons more then traditional, regularly have to stay home from school during this time.

The idea of trying menstrual cups in the village was amazingly well received by the group of women in leading positions that was called to the introduction meeting today. This leading group of women have given their full support, as well as the VDC Chairman, the one in charge of the ongoing health projects and the school principal. Next step will be a four month long test phase for twenty teenage girls, before FHN decide if to go on with offering Thokarpa’s all school girls one each.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Visitors from Linköping University, Sweden

November 5th

Today we’ve had three professors from Linköping University, Sweden, visiting the village, prof Inger Rosdahl, prof Sivert Lindström and prof Karin Öllinger. Shankar Khatri, who is now the Thokarpa health project coordinator, had together with Netra Karki the group introduced to the ongoing work in health projects, brick technique, the different library sections and school building projects.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Skin Health Camp

November 5th

During our visit to Thokarpa today, we had the pleasure to be joined by two highly experienced dermatologists, who together held a minor skin health camp in the village centre. Around forty patients with various kinds of skin problems met our senior consultants prof Sabina Bhattarai from KMC, Kathmandu and prof Inger Rosdahl from Linköping University, Sweden. Free medicines were handed out.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Prolonged monsoon has delayed the construction

November 5th

This year’s prolonged monsoon, which lasted almost until the start of the one-month long Dashain and Tihar holiday, has delayed the construction. During the monsoon the roads to the village are still not possible to use, so there has been no access of material needed to be transported by truck in almost three months. Finally during the holiday it has dried up and the work is soon to be restarted.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


A second floor

July 27th

Great news! Thokarpa VDC has been able to obtain money enough for the health facility to get a full upper floor! The top floor framework is ready and has been able to build in spite of the rain. The second floor will contain lodging for medical staff, a conference room among others, and in total the health facility will include 14 rooms.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Heavy rain

June 19th

The monsoon has arrived and it’s raining heavily. The work has to be put on slower pace.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The roof has been casted

May 16th

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Ongoing roof construction

May 4th

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Inner roof construction

April 28th

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Education session with health-, ayurvedic- and social workers

April 1st

Today’s session was a joined session with the three different groups working with basic health in the village. These include health workers, social workers and ayurvedic workers. The different experiences and skills these groups represent are most fruitful in this collaboration. Today’s session focused on respiratory diseases and prevention, as well as on First Aid. We talked about the worldwide difficulties in working with prevention, what to be included in our next education program among other topics.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Mahila program

March 31st

In Bhag Bhairab, the village center, me and Aastha today had an almost four hour long session with the village women (mahila). Compared to last time’s maybe 15 participants, today 40 women came to join. This session turned out to be very active and lively among the participants of all ages, and with most fruitful discussions concerning how to deal with different women’s issues in this village.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Health Education Program in Pahari Community

March 31st

This Spring’s education program downhill in Pahari Community was performed by prof Marieann and Dr Anna. The subjects were respiratory diseases and –prevention together with common hygiene and basic knowledge about health and diseases. Today almost 100 persons attended the education session, which is about twice as many as last time.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Education session with the teachers of Thokarpa’s schools

March 30th

As required the topic for today’s session, with teachers representing Thokarpa’s five schools, was First Aid. This session included basic knowledge in lifesaving skills, wound care, fracture management and live demonstrations among others. We also presented the First Aid Box we’ve as agreed brought to be placed in Thokarpa’s biggest school. Such a First Aid kit hasn’t been available in either of the schools before.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Thokarpa Health Education Program Spring 2018

March 30th

We’re in Thokarpa for a three day health education program. In this Spring’s team we find the Swedish participants Dr Anna Gunnarsson, prof Marieann Högman, mr Brian Högman and myself. As before our team as well consists of our interpreters, Kabita Lama, Aastha Palilchey Rai and Yunesh Subedi. This Spring’s health education program will focus on sessions with the Thokarpa School teachers, health-, social- and ayurvedic workers, a women session and a day in Pahari Community.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Internet is now running in Thokarpa

March 8th

During today’s visit we’ve seen Internet been used in the village. The Internet tower making this possible is located on a hill in the forest ten minutes walk from the village center Bhag Bhairab.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Private house reconstruction in Dalit Community

March 8th

Two of the brick machines are located in the poorest communities of Thokarpa, Pahari and Dalit. Today’s pictures are from two of the private house earthquake reconstruction sites in Dalit Community.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Temporary governmental basic primary health care service introduced

March 8th

Within the overall work of improving the health situation in Thokarpa village, the VDC has been approved to run a temporary governmental information health service. This service will be held in the village for 6 months, planned to overlap the start of the major health facility under construction. If possible, this smaller service will hereafter be transferred to Pahari community. This temporary service is since a few weeks run by two health workers who provide about 25 patients a day with health related information as well as basic medicines.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


In Thokarpa with guests from FHN and SNS

March 8th

Today I’ve had the opportunity to introduce my friends Olivia Biermann, representing FHN and Leif Bjellin, SNS, to our project in Thokarpa. Besides been shown the current status of the health facility, we’ve had fruitful discussions with Netra Karki as well as with Shankar KC. We’ve been visiting Deevya’s parents and have been updated about the ongoing brick production as well as building of private houses in the village.

  

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Foundation completed

Feb 18th

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Build Up Nepals’ report on current status

Feb 2d

Thokarpa health post progress report jan -18

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


150 private households in process

January 28th

150 private Thokarpa households are in line for rebuilding their earthquake-destroyed homes with earth bricks. Four brick machines are now rolling continuously in the village and the construction of private houses is in process.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


On-going foundation work

January 28th

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Pillar construction

January 11th

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Foundation and pillars

January 2d

Foundation and pillars for the health centre are being done.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Internet connected!

January 2d 2018

A few days ago, Internet was finally connected to Bagh Bhairab, Thokarpa city centre. A great moment and an important step for the future.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Inauguration puja

November 30th

In order to worship the land and the bricks to be used for the health centre before the main big excavation work begun, an inauguration puja was held at that particular piece of land today. A puja refers to a specific ceremony within the Hindu culture.

This ceremony was held in the presence of all the local political leaders, the VDC board, a delegation representing Kathmandu Medical College and Maitreya Foundation among many others.

After finishing the first part of the puja, the dozers started their work. Parts of the puja were hereafter held by putting a worshipped brick into the foundation of one of the keystones.

 

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


FHN and KMC signing program

November 16th

Today Foundation Human Nature (FHN) and Kathmandu Medical College (KMC) have signed an agreement concerning the conditions for FHN’s sponsorship of Deevya Karki’s 4 year Nurse Education at KMC Nursing School.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The final design decided

November 14th

With Netra Karki becoming the Thokarpa VDC chairman, he’s now got the authorization to distribute the governmental funds and other local finances. Thanks to this, Thokarpa VDC has decided to contribute with a larger sum then expected to the health centre. This means that SNS and the VDC will pay about an equivalent sum of money to this centre. With this opportunity, the final design has been expanded to include ramps and bigger working areas among other things, including a better plan for designing a possible second floor later on.

Final design Nov 13th

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Brick production

November 13th

So far 110 Thokarpa families have signed up for private home post earthquake reconstruction with the earth brick technique. Four machines are at the moment in production in Thokarpa, the first one donated from Sweden-Nepal Society. Two of the machines are placed in Pahari Community with intense work going on.

   

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


In Thokarpa with Swedish guests

November 13th

Today I’ve been back in Thokarpa, happily introducing more Swedish guests. The guests today representing Sweden-Nepal Society, Vilma Minkkinen Brandt, and Föreningen Nepals Vänner, Torsten Åhs. From Linköping University the two medical students Ida Kallur and Petter Thorell.

We’ve had a tour around the earth brick made community library building and have been discussing the health centre excavation start within a few days. We’ve attended a meeting with Netra Karki, other VDC board members and social workers and we’ve had the opportunity to go and visit Pahari Community where two of the earth brick machines at the moment are placed.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Meeting with Deevya Karki

November 11th

Today Netra Karki, me, Sandra Isaksson and Michael von Schickfus representing FHN, met Deevya Karki in Kathmandu.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Staff building

November 10th

Since Caritas, another INGO working in the village, has promised to provide for the KMC staff quarters in an adjacent building, the funds from SNS could now fully be used for the actual health centre.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Evening meeting at Build Up Nepal in Kathmandu

November 10th

After being back in Kathmandu from the village this evening, Netra and I went for a meeting with Björn Söderberg at Build Up Nepal to discuss new design and attached budget for the health centre. Since Netra Karki has been able to distribute VDC finances towards this health centre, the conditions now looks a bit different with more and better possibilities for the future then first expected.

The ground excavation start is now planned for November 15th.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


At Deevya Karki’s Thokarpa home

November 10th

The first Thokarpa girl chosen for this program is Deevya Karki, who has a couple of months ago, started her 4 year Basic Science Nursing Education at Kathmandu Medical College in Kathmandu. Deevya’s family attended today’s signing program and invited us after finished session to their home for a cup of tea.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


FHN and Thokarpa VDC signing program

November 10th

Today Thokparpa VDC and Foundation Human Nature (FHN) has signed an agreement, saying that the two parties will establish a sustainable collaboration with the aim to improve the public health care and education in the Thokarpa region.

FHN will give regular financial support to selected students going for health educational programs at a Nepali medical university. Thokarpa VDC shall select these students from a socially deprived background or from a minority group. It is mandatory for the student to commit work with the primary health care centre in Thokarpa for at least two years after finishing education.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Women program

November 9th

Women’s health is a subject widely talked about and of many Nepali’s concern. During our days in the village this time we’ve been involved in several discussions concerning family planning, women health habits, uterus prolaps, sanitary pads among other things. After our discussions with the local health workers, we’ve started to learn more about the special circumstances and needs for women in this specific region.

Today we had an afternoon discussion with local women of different age, talking about reproduction, pregnancies, uterus prolapses and other post partum problems, diseases like breast cancer, infections, sexually transmitted diseases, menstruation and bleeding disorders among other things. Being in the middle of the rice harvest, not many women could attend, but by the ones joining there was an obvious wish for us to have this kind of conversations and information regularly. We’ve started planning for that and will include a similar program coming Spring.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Youth health sessions for boys in class 8-12

November 9th

The youth health program was separated in groups of boys and girls, and was accordingly held for approximately 30 boys in class 8-12.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Discussions with the teachers

November 8th

With the great impact school teachers have on a village’s common knowledge about health and diseases, as well as in many other subjects, we’d arranged a meeting to discuss if there might be any interest in further training of the Thokarpa schoolteachers within health science. To expand our knowledge we’ve read and discussed the health science schoolbooks available for the village’s school children. Together we’ve planned for a first session coming Spring including teachers from five nearby schools.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Youth health sessions for girls in class 8-12

November 8th

According to requests, this health education program has included sessions for in total about 50 girls from class 8 to 12 concerning youth health. These sessions were held in the community library (made by earth bricks) instead of in the school building. Thanks to active and outspoken girls and to excellent work from our interpreters, I think we all had a fruitful day with new understandings, knowledge and a lot of laughs.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Basic Health Education in Pahari Community

November 8th

Approximately one third of the households in Thokarpa belong to the Pahari Community, which is known to live under very poor and difficult conditions. Many problems concerning health and diseases are widely spread in this community, which faces great challenges to cope with it. Netra Karki has defined one of his main goals within his period as VDC Chairman to improve the health conditions in this part of Thokarpa. According to that we’ve been specifically asked to make special efforts now, as well as onwards, in this part of the village. Important work was therefore to be initiated there today.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Meeting with health workers, social workers and ayurvedic workers

November 7th

To discuss and learn more about the local health conditions and challenges, we’ve today had a first meeting with the health care providers in the village. These include health workers, social workers and ayurvedic workers. Based on these discussions we’ll start planning for how an on-going long term further training for this target group would possibly look like, to define specific concerns and where to start.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Health Education Program in village together with FHN

November 7th

Together with my Swedish colleagues Dr Michael von Schickfus (representing Foundation Human Nature, FHN) and Dr Sandra Isaksson, I’ve been in Thokarpa for a four day Health Education Program. Details are to be read separately, but in general this Autumn’s program has included discussions with local health providers and school teachers, basic health education in Pahari Community, youth health sessions for class 8-12 and a women program.

This time we’ve worked with help from three interpreters, Kabita Lama, Aastha Palilchey Rai and Yunesh Subedi. Thanks to them, we’ve this time taken a big step forward in our understanding of what difficulties and challenges concerning health and diseases this specific area is facing. It has been a great opportunity for bilateral learning between the villagers and us, and for planning coming health education programs and further training.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The supporting wall is ready

November 2d

To be able to prevent landslides during monsoon time close to the health centre, a great amount of work has been done to make a supporting wall behind it. It has been a big challenge but is now ready and approved, a water drainage system included.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


One girl chosen for sponsored nurse education

September 11th

Within this collaboration project, Foundation Human Nature (FHN) has committed to finance nursing school for one Thokarpa girl. The process of choosing this girl is now finalized, and Deevya Karki from Thokarpa is just about to enter her 4-year BSC (Basic Science) Nursing program at Kathmandu Medical College (KMC).

Deevya Karki (not related to Netra Karki) managed to get really high scores at the BSC Nursing Entrance Exam, total top three within Kathmandu University this year, and has been offered a seat at KMC Nursing Program. By accepting this, Deevya and her parents have committed to that she, after finishing her studies, will stay and work as a nurse at Thokarpa Health Centre for three years.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Three more earth brick machines on their way

September 10th

After the final governmental approval of using the earth brick technique for building private houses as well, a great demand of these bricks has hit Thokarpa. The villagers are really enthusiastic about using earth bricks for rebuilding their village.

The final approval means that building private houses with this technique will be accepted for getting the governmental (small but important) funds distributed to earthquake victims by the Nepal Reconstruction Authority.

Another INGO working in the area has decided to support Thokarpa with another three earth brick machines, which are on their way to the village arriving this coming week. With the possibility to make bricks for about 40 private houses a year and machine, this area’s post earthquake reconstruction will now finally get started for real. It will as well give a great rise in job opportunities in the village.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Finally less rain

September 9th

Finally this year’s heavy monsoon rain is slowly drying up enough to make the road to Thokarpa accessible, as well as making it possible to start working on the foundation. Build up Nepal’s engineer has been visiting the village a few days ago, initiating the work by marking the foundation.

The foundation digging is just about to start as well as building a retaining wall behind the health post, preventing sliding and movements from the slope at the back of it.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


New collaboration partners

July 23d

After several months of discussions and sharing ideas, the Sweden-Nepal Society is proud to welcome a new collaboration partner into this project. The name of this Germany-UK based INGO is Foundation Human Nature (FHN) and is an organization that in every aspect shares our values. For more then 15 years FHN has been running health care centres, similar to ours, in Ghana as well as in Ecuador and their thorough experience will be most appreciated and useful in Thokarpa. The role of FHN in Thokarpa will mainly be based on health education. More about this experienced and ambitious organization is to be read at the FHN website www.f-h-n.org.

Photo: Per Erik Dufwenberg, Östgotamedia

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Governmental support

July 17th

We’ve today been informed that the Thokarpa health service has been granted an annual governmental contribution onwards. Even though it’s a small amount of money related to what it’s supposed to cover, this is a very good next step in this process. This means that the government expects public health care to be offered in Thokarpa, and that the transition to governmental service within a few years hopefully will run more smoothly.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Private houses are start being built

July 13th

Several different and time-consuming bureaucratic processes concerning earthquake affected private house building permits have finally been set. Private family houses have now started being build with the earth brick technique in Thokarpa village.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Monsoon

June 10th

Awaiting the monsoon to clear up a little bit to be able to start excavating the health centre foundation.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Netra Karki elected as Thokarpa VDC Chairman

May 18th

Within the local elections, Netra Karki has a few days ago been chosen as the Thokarpa Village Development Committee Chairman, which is close to what we would call a mayor. From the Swedish side we are truly happy about this. Netra Karki is just the right person to go for this challenge, and we are confident that he will fulfil his task in the best possible way.

Netra Karki has announced that his first priority during his five-year commitment will be to enter a new stage in the village’s health status.

From the Swedish side we are proud and happy about Netra Karki’s new position and wish him all the best for the coming five years new commitment.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Excavation finished

April 15th

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Excavation started

April 9th

Today the mechanical excavation has started, preparing the land for the Thokarpa health facility. The new work was traditionally initiated by tikka worship.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Approval for start building

April 6th

Since a few days we have now got the last approval from the governmental side we’ve been waiting for, to be able to start the actual construction. The piece of land in Thokarpa centre is being excavated and prepared, and will be ready in a week or two to set up the foundation.

The final approval will then be made by the Chautara DPHO (District Public Health Office) when the building is finished, furnished and equipped.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Road widening

April 6th

There is a road-widening project going on along the road from Sukute uphill to Thokarpa, and the government has given its approval for it to be black topped within two years. This will make a big difference for the population of this area, since it will ensure access to the road during the monsoon.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


In Thokarpa with Swedish guests

April 6th

Today I’ve been in Thokarpa together with Netra Karki and my Swedish guests Maria Lindeberg and Elisabet Carlgren. Marie Schön, coordinating Swedish NGO’s working in Nepal, had as well the opportunity to join us, for which we were really grateful.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Stakeholder meeting in Thokarpa

March 23d

This non-formal meeting was held in the e-library with representatives participating from all involved Kathmandu based organizations as well as from all local stakeholders.

Participating were representatives from Maitrya Foundation, Sweden Nepal Society and Kathmandu Medical College as well as from a Nepali NGO called Survivors Nepal and from the Ministry of Health. The VDC-secretary representing local government attended this meeting, as did political leaders from this area’s three major parties, representatives from the local cooperative, from school and the chairperson of the local women’s committee.

All local representatives expressed their great optimism for this coming health facility. Specific enthusiasm was shared from the school spokesperson, since no health service has so far been available for the children. All local representatives gave their full support and strong commitment to this project in every angle and in every step.

Sabina Bhattarai and Sunil Joshi confirmed the up to date info on which facilities will initially be run at this health post. Sabina Bhattarai as well informed about the free bed service at KMC in Kathmandu, and that these will be available for patients from Thokarpa who will not be able to pay for inward service.

Some fears about sustainability and manpower providing were expressed, but overall everyone participating at the meeting were very optimistic about this collaboration.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


KMC in the village

March 23d

Yesterday Netra Karki and myself went to Thokarpa together with vice principal Dr Sabina Bhattarai and the Head of Department of Community Medicine Prof Sunil Joshi, both representing Kathmandu Medical College (KMC). This KMC visit to Thokarpa was well prepared as well as fruitful.

After an initial stakeholder meeting we had a sightseeing around the newly inaugurated community building, the e-library made out of earth bricks, which gave a stunning impression to us all. We were as well shown the new permanent area for brick production, close to Thokarpa centre and next to a big area with good quality soil to be used as brick material.

There has been an incredible change within the 1.5 years I’ve been involved in this village. So much work has been done. It for sure stimulates further work to be performed, for Thokarpa to in the future serve as a raw model for other Sindhupalchowk- as well as Nepali villages.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Meeting at Build Up Nepal

March 9th

I’m in Nepal and have today met Björn Söderberg and Netra Karki at Build Up Nepal’s office in Jhamsikel, Kathmandu, to discuss the final drawings and further project plans. We’re awaiting the final expected approval from the Sindhupalchowk DPHO (District Public Health Office) coming week, which, after further approval at the Health Ministry and still another Kathmandu based department, is in progress.

We regard a considerable reason for this delay in permission progress to be that we so far have, and will continue to run this project without bribes and/ or influential contacts. This takes time and with that strategy we don’t end up first in line. This in a time of hundreds- maybe thousands of similar post earthquake building projects. Björn Söderberg still estimates the health post building to get started before the monsoon.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


E-library inauguration

February 1st 2017

Two weeks ago the new big three floor gathering hall in Thokarpa center, the E-library, was successfully inaugurated. As told by Netra Karki’s reports and pictures, pretty much everyone from the village was there enjoying the inauguration. Dancing- and singing performances, banners, flags, speaches, diplomas, more dancing and singing and more speaches filled this festive day.

The e-library building itself is the first building in this area to be build from the ground and completed, constructed by the earth bricks the village people themselves have made locally out of the SNS donated earth brick machine. Another INGO has contributed with other funding in this e-library project, while all practical work including preparation of land, brick making, building, painting, buying furniture, books, computers etc all have been done by the villagers.

The importance of this new building for the severely earthquake affected Thokarpa village and it’s surroundings is extensive and of great meaning for the days to come. This is the beginning of a new future, a future the villagers are building themselves.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


IT-team in village

December 30th

Recently representatives from an international IT expert team (Netherlands and the US) have been visiting Thokarpa working on Internet connection in the village. Netra Karki lets us know that the progress has been very positive and that Internet connection to Thokarpa might be possible already within a few months.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


VDC-building inauguration

December 28th

Thokarpa’s VDC-building, the new town hall sponsored by a Japanese INGO, is now ready build and inaugurated. The completion of this was needed for being able to initiate the health post building, since the post earthquake temporary town hall in corrugated sheet has been located on the piece of land planned for the health post. Since the new town hall has been completed, the piece of land set for the health post is now ready to start preparing.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Christmas greetings from Thokarpa

December 22d

Netra Karki sends everyone his warm wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year with greetings from Thokarpa village!

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Visiting the village

November 26th

Together with Netra Karki and Kerstin Björlin, I visited Thokarpa some days ago. To be able to understand something properly, you need to see it and touch it. Now I’ve touched and seen hundreds of earth bricks, myself been able to see what a great activity is going on in the village and how many people are busy working with the e-library inspite of being the last week of high season for rice harvesting.

At least 10-12 men working with the e-library that day, including engineers, technicians, construction workers, instructors, head of local management mr Shangkar, brick manager mr Ram Chandra and Build Up Nepal’s engineers mr Indra and mr Madu.

Three new houses have been built in the village center since I was last here in April, and shortly building of the fourth, the health post, is about to start. There’s a new cafe and several new small businesses are planned within as well as outside the e-library. The e-library, which will be located next door to the health post, will contain a small ordinary book library, computer hall, TV-room, a women section, room for studies and an agriculture section. There will as well be a children’s section, a meeting hall and four small shops, whos rent onwards will finance the maintenance of the e-library. These businesses will consist of a tailor, a book salesman, a shop for baby equipment and a small teahouse.

The 7000 bricks needed for the e-library are finished and the ones made from now on are meant for the health post. Next week the construction workers will start preparing the piece of land planned for the health post, to be finished in time for when the last permission from the Health Ministry is approved upon.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Thokarpa full of action

November 24th

I’m in Kathmandu and have had several meetings with Netra Karki. Thokarpa is full of energy and the bricks made for the e-library are soon to be finished. People from several surrounding villages have lately come to visit to take a look at and to be told about the brick machine, to look at the ongoing constructions, to discuss economy and to talk about the future.

According to Netra Karki the total cost for any house build with this technique is about 1/3 compared to building with ordinary bricks even without reinforcing bars. Besides this the house owners can be tought how to put up and fix the walls themselves, which as well reduces the costs. Furthermore most of the construction material is collected from nearby areas.

There is a huge interest in the village and there are ongoing plans concerning how to be able to buy two or even three more earth brick machines. A couple of entrepreneurs have shown their interest in maybe starting a business and several people are interested in working with the actual brick production. The progress of the e-library building has so far been beyond expectations. The Tokharpa residents are engaged, optimistic and are planning for the future, quite different to the harsh situation coping with the earthquake devastation and tragedies a year ago.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The earth brick production

November 23d

Seven men have been introduced to the actual earth brick production. ”Soil”, approx 60% of the building material, is taken from a location close to the spot being chosen as production area. 10% cement needs to be bought and brought from Kathmandu and 30% sand is being transported from Sukute, a village in the nearby valley and where good quality sand is produced.

After two weeks only the brick producers were making approximately 300 earth bricks per day, which is incredably well done. For the e-library, which will be the first Thokarpa building to be made with this technique, it’ll need approx 7000 bricks. Briefly calculated, this machine will be able to produce bricks for about 40 new private houses in the village per year. The production for private houses will start immidiately after the health post is finished.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The earth brick machine is installed in the village

November 23d

Preparations have the last couple of months continously been going on in Thokarpa to be ready to recieve the earth brick machine donated by SNS. Soil is being collected, sand is brought from Sukute and a defined piece of land is set up for brick production in the village center. The brand new brick machine was brought to Thokarpa from Thailand in mid September and is now running in the village.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


How will this process be monitored in the village?

November 23d

My next trip to Nepal will be coming March and April, and I will myself continuously, about every 6 month, be able to go to Thokarpa to follow the proceedings in the village. Besides that Netra Karki and Björn Söderberg among others will continuously update SNS, KMC, MF and myself.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


When will the actual building be able to start? Is more permission required?

November 23d

At the moment Netra Karki is in charge of the process with getting the requiered permits from the following offices and departments; Sindhupalchowk DPHO (District Public Health Office), Sindhupalchowk DDC (District Development Committee), Health Service Department (ministry level) and Building Department.

This will approximately take another couple of months to process. An actual date for the construction to start is yet not set, but we hope to be able to get started in mid January, initially possibly with the staff building. Build Up Nepal counts on getting the houses ready to use within nine months from day one of building.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Health education programs in Thokarpa onwards

November 23d

Different kinds of health educational programs are planned in Thokarpa, including programs with my participation, for the future.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Health education program in Thokarpa March 2016

November 23d

This Spring I went together with two experienced Nepali health educators to Thokarpa for a three day ”Health Education Program” in the school and for women groups. My Nepali colleagues were, during this programe, responsible for education concerning the woman’s body, pregnancies, hygien, sexually transmitted diseases, the women panorama of diseases including gynaecological cancer and uterus prolaps, giving birth, neonatal care and how to prevent unwanted pregnancies.

I was responsible for a school program in the higher classes teaching skills in basic emergencies, ABC, if something’s got stuck in your throat, how to handle fractures, discussing basic hygiene and infections among other subjects.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Health camp in Thokarpa September 2015 – with more Swedes

November 23d

In collaboration with KMC a group of Swedish doctors and nurses, mainly from Linköping, performed a health camp in Thokarpa, Kalika and Nawalpur in September 2015. This was the first time any health care had been avaliable in these villages after the immediate earthquake relieve. During 4 days this group met and treated approximately 2200 patients. Thanks to medical records set up during this camp, which have since been registered and collected, we’ve got a good overwiev concerning this areas public health problems.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


What is a health camp?

November 23d

Health camps are mobile clinics staffed with volunteering doctors and nurses, commonly seen in Nepal. These health camps are usually set up for one or a few days in remote areas and for the purpose of offering free check ups for patients who would otherwise have no access to medical care out of practical or economical reasons. Consultations, treatment and medicines at these camps are out of cost for the patients, and the amount of patients per day easily reaches several hundred.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Electricity and water

November 22d

Access to water and electricity are crucial for running a health facility. This health post will have access to water as well as electricity all year around. We are installing a solar panel  to be used as much as possible and there will as well be a generator as an extra back up.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


What will the health post look like?

November 22d

Attached are the latest, out of many, drawings. Build Up Nepal has chosen to make it symetric, as in the picture, to make it even more resistent to new earthquakes.

b

g

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Where will this health post be located?

November 22d

The piece of land to be used, owned by the Thokarpa village itself, is located right in the middle of Thokarpa center. There is access by road all the way to the health post and with a bus stop just next to it. Despite winter weather and monsoon rain, this road is generally able to use for busses, cars and two wheelers all year around.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Local job opportunities

November 22d

If possible to get finances to cover it, there is an ambition in being able to pay for nurse school for 1-2 Thokarpa girls, in return signing up for working at the Thokarpa health post for a few years after finishing their studies. 

Since the earth brick machine, as well as the knowledge in how to use it, will be left in the village after the health post is finished, local entrepreneurship is provided and manpower needed to be able to go on with this technique in the village. Our ambition is that the brick machine and it’s use in the health post will inspire to be used onwards in rebuilding private earthquake affected houses in Thokarpa and its surroundings.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Further building after the health post is completed

November 22d

The area surronding Thokarpa has shown a great interest in Build Up Nepal’s building technique and earth brick production. Several families are already lining to use these bricks and building technique for rebuilding and reconstruction of their private homes after the health post is finished. The managing director of Build Up Nepal, Björn Söderberg, is a member of SNS and will through this project personally work without salery. SNS will, after the health post is finished, donate the earth brick machine to the village, in purpose of supporting rebuilding and reconstruction of other parts of the village and it’s surroundings. Björn Söderberg and his coworkers will be responsible for training local manpower in this press- and building technique, and an area in the village center is chosen to be the base for the earth brick production.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Internet and e-library

November 22d

Internet access from Thokarpa onwards will of course, as well as it will in other aspects, have a great impact on the quality of the health care to be avaliable within this health post. As an example the staff will be able to go for information online, as being able to send pictures of for instance skin- and/ or other diseases to be assessed by consultants working at KMC in Kathmandu.

The e-library is the Thokarpa building under construcion, which will be the first building in the village to use the Build Up Nepal earth brick building technique.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


About Netra Karki

November 22d

Netra Karki, born and raised in the village, is Thokarpa’s head in charge of this project. The humble and realistic as well as optimistic Netra Karki has a unique ambition to improve the living conditions in his home area. Besides running this health post project, Netra Karki has been working on introducing solar panels for all Thokarpa households as well as he’s been engaged in building toilets and supporting the village with blankets among other necessities during the last harsh winter. In Thokarpa village he is, together with the VDC, working on connecting the village to Internet and is in charge of building an e-library just next to the health post.

On a daily basis Netra Karki lives in Kathmandu, where he runs and produces his own TV-show, concerning alternative resources of energy. The show ”Mission Urja” is run weekly on News24, which is the main nationwide news channel in Nepal.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


About Malin Emgård

November 22d

I’ve been engaged in Nepal for 20 years. The last 6 years I’ve on a regular basis spent about 3 months a year in Nepal, working with SIDA- and other kinds of projects within the health sector. During last year, 2015, I stayed in Nepal for almost 5 months working partly with the Thokarpa health post project, partly with several so called health camps in remote areas, as well as supporting previous projects with extended need of help after the earthquakes. On a daily basis I work as a consultant at the Linköping University Hospital ER, specialized within emergency medicine and orthopaedics.

In Linköping I, besides working with the the Thokarpa project and giving lectures, similarly work with establishing another Nepali exchange program on behalf of the International Medical Program within Linköping University. I support a village in Kokhana, focused on long term rehabilitation for leprosy patients as well as I support a school for orphan children in the tempel area of Pashupathinath, Kathmandu. For the future there are plans on initiating a health project in Bajhang in remote western Nepal.

p1010860-version-2

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


About Katak Malla

November 22d

Katak Malla is a jurist with a doctoral degree in international law at Stockholm University, the Department of Law, Sweden, mainly focusing on human rights, environmental law and corporate social responsibility. He has a global cultural competence and is highly experienced in international human rights, as well as issues of international environment and political science. Katak Malla was born in Bajhang in Far West Nepal and has activelly been engaged in the development of democracy in Nepal. Katak Malla is chairman of the Sweden Nepal Society.

Without Katak Malla’s participation within this project, it had never been feasible. Katak Malla’s unique skills concerning Nepali law, negotiation technique, specific challenges in remote areas, how to deal with corruption and how to, with humble and great endurance make progress within Nepali negotiation on a high official level has been crucial.

img_3933-version-2

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


About Maitreya Foundation

November 22d

Maitreya Foundation (MF) is a small Nepali registered non-profit NGO, who was initiated after the earthquakes, aiming to support earthquake victims. MF is a religiously and politically non-committed organization and registered under the Nepali government. Beside the Thokarpa project MF has initiated building 1200 immediate quake relieve houses in Ghorka, Sindhupalchowk and Dolakha. This NGO as well continously work with building and running a boarding school for Sindhupalchowk children, being left without any home after the earthquakes.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The responsibility of Maitreya Foundation

November 22d

Maitreya Foundation (MF) has in this project agreed upon catering the health post with medical drugs and has, as described above, signed up for a not less then 10-year collaboration. MF will support the VDC in practical matters and the aim is that Thokarpa ahead, in collaboration with KMC and with governmental support, will be capable of recruit as well as to finance a permanent doctor and nurse respectively.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The responsibility of Thokarpa VDC

November 22d

Thokarpa Village Development Committee (VDC) will be responsible for running and maintaining the village health post, for administrative staff, for paying salery to at least one health worker on duty and, with help from Maitreya Foundation (MF) for required drugs. The piece of land that the village has made available for this health post is owned by the village, and of greatest importance in the negotiaion has been that the health post onwoards will be owned and run by Thokarpa village itself. MF, a locally established small Nepali NGO, will actively support the VDC in these matters.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


About KMC

November 22d

Kathmandu Medical College Public Limited (KMC) is a privately owned and run University Hospital and one of Nepal’s best established and highly ranked. Through KMC’s education program for doctors and nurses, a SIDA-financed, now running into the 12th year, collaboration program has been going on working together with Linköping University, Sweden. The aim of this collaboration is to introduce a specific type of pedagogical method for learning, to be used at KMC. This program is the reason why I personally have had a several year long relation to KMC. KMC additionally supports and work at another health post, in Sipaghad village in southwestern Sindhupalchowk.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The responsibility of Kathmandu Medical College

November 22d

Kathmandu Medical College (KMC) Public Limited has, as part of this University Hospital’s social responsibility, committed to collaborate with MF for providing medical services at Thokarpa VDC health center. KMC will initially supply this health post with one doctor and one nurse aiming at the village itself as soon as possible will be able to run the staffing as well as the maintanence, supported by the government. Doctors, nurses and health workers working on this health facility will all be Nepali. The ambition that supplying with manpower, including doctors and nurses, as soon as possible will be dealt with locally through the Thokarpa VDC will be supported by the newly established national programme ”one village, one doctor”. KMC and MF will set up a separate plan concerning this, but will all still be included in a not less than 10 year collaboration.

KMC has approved not to claim a patient fee exceeding the governmental, and will according to this work non-profit in Thokarpa. KMC has as well signed up for offering Thokarpa health post patients 25% discount on inpatient hospital care and all kinds of medical investigation and/ or treatment needed to be performed at the KMC Hospital in Sinamangal, Kathmandu, or in it’s affiliate, the KMC run hospital in the geografically closer located Duwakot.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


About Build Up Nepal

November 21st

Build Up Nepal is a non-profit company mainly working with rebuilding in earthquake affected remote areas. Build Up Nepal has the ambition to teach the village people better techniques for construction and entrepreneurship, fighting rural poverty. This is maintained by teaching and training local manpower and by using locally collected building material.

For Thokarpa health post approximately 60% of the material used for constructing the building will be taken from the Thokarpa surroundings. For learning more about the details concerning this technique, construction of so called ”earthquake resistant earth bricks”, and for it’s resistance facing possible coming earthquakes, please visit Build Up Nepal’s web site www.buildupnepal.com.

The managing director of Build Up Nepal, Björn Söderberg, is a member of SNS and will through this project personally work without salery.

img_2486-version-2build-up-nepal-logga

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The responsibility of Sweden Nepal Society

November 21st

Sweden Nepal Society (SNS) will finance the health post building itself. For this purpose SNS has separately signed up with Björn Söderberg and his company Build Up Nepal, which is already established and running in Nepal rebuilding villages in remote areas. SNS will finance a staff building next to the health post and as well has the ambition to be able to finance basic medical equipment for this health post.

SNS will, after the health post is finished, donate the earth brick machine to the village, in purpose of supporting rebuilding and reconstruction of other parts of the village and it’s surroundings.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Who will be responsible for what?

November 21st

The main outlines in this collaboration consists of SNS financing the building and KMC staffing the health post with one doctor and one nurse, until the health post has been handed over to the village itself. Thokarpa VDC will be the owner of this health facility, including the piece of land, and run the maintanance with support by Maitreya Foundation.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Signing of MoU, Memorandum of Understanding

November 21st

During the last year, since the start of this project in early June 2015, many thorough discussions has been held between our collaboration partners, including different ideas and ambitions concerning practical challenges as well as general collaborational matters. After one year of negotiation and planning, mainly located to Kathmandu, the Four Party Agreement, upon which this collaboration will be grounded, was finally approved upon and signed June 28th 2016.

img_3936-version-2

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The project’s collaboration partners

November 21st

Working together concerning building, owning, staffing and maintaining this health post are:

The Sweden Nepal Society (SNS signing up separately with Build Up Nepal), Kathmandu Medical College (KMC), Maitreya Foundation (MF) and Thokarpa Village Development Committee (Thokarpa VDC).

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Where is Thokarpa located?

November 21st

GPS: lat 27.684286, long 85.763476

1300 meter above sea level

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Why Thokarpa?

November 21st

Choosing Thokarpa Village has been made in collaboration with Kathmandu Medical College with support of information from the District Public Health Office, Sindhupalchowk Red Cross District among others. This area was pointed out as one not covered by the major NGO/ INGO’s earthquake rebuilding projects.

Thokarpa has a previous history of working active and well together, and acted successfully as Nepal’s first pilot village in the major forestry project ”Nepal Community Forestry” more then 40 years ago. The Thokarpa resident’s ambition and interest in a collaboration project has been as obvious for me as for Katak Malla (the SNS chairman) and KMC. Thokarpa village has itself 6 000 inhabitants, out of which a vast majority has chosen to stay in the village after the earthquakes. This differs from many other severely earthquake affected areas, from where the majority of the adult population has had to move to Kathmandu or other areas searching for a new future. The hope and the ambition to get together rebuilding Thokarpa village is obvious.

 

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


A health post supporting 25 000 people

November 20th

Together with the surrounding villages Kalika, Sunkhani, Lisankghu and Simtali, the total amount this health post will cover, offering primary health care, is 25 000 people. Thokarpa has previously had a dysfunctional small health post, in between being run staffed with one single health worker who has reguarly been working without electricity and with poor water supply. The population in this area has never before had regular access to any doctor, any nurse or any kind of pharmacological support, inclucing basics like paracetamol.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Goals and ambitions within this project

November 20th

Aiming contributing to a long term relief effort in a Nepali disaster area, I’ve together with the Sweden Nepal Society (SNS), Kathmandu Medical College (KMC), Maitreya Foundation (MF) and Thokarpa Village Development Committee (VDC) since June 2015 been working on a collaboration project concerning building and running a health post in Thokarpa in southern Sindhupalchowk.

The ambition with this collaboration project is to:

Establish permanent and good quality health care in a rural area with big need of such

Permanently staff this health facility with Nepali doctors and nurses

Let the ownership and responsibility for running and maintaining the facility be handed over to the village itself

Contribute with recurrent education programmes in health care, dental care, programs in maternity- and childcare, education programmes in the school among others

Construct the building itself mainly through employing local manpower, to be trained in earth brick building technique

Use local manpower and local building material

Support the village residents in using this building technique and skills onwards in other house building projects, contributing to rebuilding and recovering in this area

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Dead and injured after the earthquakes

November 20th

Approximately every third of the deceased related to the earthquakes came from Sindhupalchowk (3000/ 9800). The amount of injured was great as well, but out of a Western perspective relativelly few were reported, due to economical, practical and geographical reasons among others, making the affected patients not being able to reach any health care facility and therefore not being registered. Instead many affected and hurt chose to handle their fractures and other kind of traumatic injuries, physical as well as psycological, by themselves in their home villages. The stories I’ve been told in these areas after the earthquakes are unique.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


The devastation in Sindhupalchowk

November 20th

Sindhupalchowk is one of the Nepali districts most severly hit by the earthquakes. Less then one house out of one thousand remained non-affected in this area after the quakes. The village residents are since living under truly harsh conditions with only tin sheds and simple and interim device to protect against the snow, wind, sun and monsoon rain. 62 out of 68 of Sindhupalchowk's health posts were too badly destroyed to be able to reuse or renovate. A health post is what the primary health care setting is called, which is avaliable to Nepali people living in rural areas. This is usually staffed with health workers and, in the best of cases, a nurse and/ or a doctor as well.

Comments to; malin.emgard@sverigenepal.se


Building a health post in an earthquake disaster area

November 20th

In April 25th 2015 Nepal was irreversibly changed. The major earthquake and it’s aftershocks completely ruined huge areas in the mid hill Himalayas in approximately 10 different districts, mainly in the central part of Nepal. The devastation following the quakes are still extensive, and adding the scenario of a domestic incapability to coordinate different national as well as international relieve efforts, it will take Nepal many years to fully recover. One and a half year later the rebuilding had hardly even begun and the extent of help needed are continously widely spread.

Join us building a health post in Thokarpa, a severely earthquake affected village in Sindhupalchowk, Nepal.

 

28 april 2016 - Swishkonto öppnat för projektet

Föreningen har öppnat ett swishkonto med nummer 1236335830 enbart för hälsoprojektet i Thokarpa och namnet som kommer upp är SNF hjälpverksamhet. Ni kan även sätta in pengar på föreningens postgirokonto 649 52 42-7. Eftersom detta konto är gemensamt för flera projekt bör ni märka bidraget med Thokarpa samt avsändare.