Skip to content

Hjälpinsatser

Akut katastrofhjälp från föreningen

Tack vare vår medarbetare på plats, Madhur Sharma, kunde vi snabbt förmedla hjälp till ungdomar som drabbats av jordbävningen.

Vi förde över SEK 15.400 som en första insats. Medlen har använts till att anskaffa stadiga tält till barnen i Dolakha (mer info i spalten Barnfonden). Vatten, mat och kläder till ungdomar som förlorade allt förutom kläderna på kroppen. Ersättning för medicinska kostnader för ungdomar som skadades i samband med jordbävningen.

Ungdomar som bor i avlägsna byar nära epicentret och som drabbades hårt kommer att få ekonomisk hjälp för att få en chans att komma på fötter igen. Madhur Sharma ska förse styrelsen med underlag för bedömning av hjälpbehovet.

Hjälp med sjukvård i den svårast drabbade regionen Sindhupalchowk

Sverige Nepalföreningen hjälper ett läkarlag från Linköping att genomföra Health Camps i Sinduhupalchowk, och planerar att bidra med uppbyggnaden av en permanent Health Post (enklare from av vårdcentral). Denna Health Post kommer att drivas och bemannas av ett Kathmandubaserat sjukhus, Kathmandu Medical College, som redan har ett utbildningsutbyte med Linköpings Universitet. Nästan alla befintliga Health Posts i området förstördes vid jordbävningen och hjälpbehovet är enormt. Samarbetet om "Health Posts"

De två byar som är aktuella för projektet är Thokarpa och Nawalpur som ligger i bergsområdena på var sin sida om distriktshuvudstaden Chautara. Just nu pågår diskussioner med de regionala myndigheterna om vilken plats som skall väljas. Den Health Camp som planeras i månadsskiftet september/oktober kommer att riktas just mot dessa byar och ha stor betydelse för vilken by som väljs. En Heath Camp innebär att man åker ut med ett läkar- och sjuksköteskelag till avlägsna byar och under ett fåtal dagar behandlar och även opererar ett stort antal patienter som tagit sig till Campen. Sverige-Nepal föreningen har hittills anslagit 30 000 kronor till detta projekt.