Skip to content

Bakgrund och kort historik

Sverige-Nepalföreningen – en kort sammanfattning av verksamheten

Föreningen bildades i maj 1992 med syfte att ”främja vänskapliga förbindelser mellan Sverige och Nepal och därmed öka kunskapen om, samt främja förståelsen för länderna hos intresserade i respektive världsdel” som det högtidligt står att läsa i föreningens stadgar. Föreningen är politiskt och religiöst oberoende.

Bakgrunden är den att ett antal familjer med barn från Nepal hade träffats under några år och till träffarna hade man bjudit in nepaleser bosatta i Sverige. Då Nepal i början av nittiotalet fick ett flerpartisystem med demokratiska val som en följd av utvecklingen i Östeuropa var det många som ville bidra till att stödja den nya demokratin. Tanken var att ordna biståndsprojekt som fick statligt stöd och för det behövdes en förening. Samtidigt kunde föreningen utgöra en mötesplats för såväl nepaleser i Sverige som andra med intresse för Nepal. Under träffen i maj 1992 grundades föreningen genom att de 25 närvarande vuxna godkände de föreslagna stadgarna.

Hjälpverksamhet

På 90-talet anordnades journalistutbyte mellan Sverige och Nepal med journalisten Annelie Ahlmér som initiativtagare. Nepalesiska journalister bjöds till Göteborg där de fick lära sig om journalistik och demokrati vilket resulterade i bl.a. ett stort antal artiklar om Sverige som publicerades i nepalesiska tidningar. Ett år senare for ett tiotal svenska studenter från Journalisthögskolan till Nepal och skrev sedan artiklar i svenska tidningar.

Fadderverksamhet/NCO

Fadderverksamheten för NCO (Nepal Children Organization) startades hösten 1993 i blygsam skala: det allra första fadderbidraget var NRs 86 200 som då motsvarade ungefär 8 500 kr och lämnades över kontant till ledningen på barnhemmet Bal Mandir. Som mest hade 80-90 barn på NCO:s barnhem svenska faddrar genom vår förening.

Fadderverksamhet/Maiti Nepal

Samarbetet med Maiti Nepal påbörjades också 1993 och har genom åren vuxit till en omfattning av hjälp till drygt 90 barn. Maiti Nepal är en NGO som tar hand om flickor/kvinnor som blivit utsatta för trafficking eller våld i hemmet. Offren får rehabilitering, medicinsk- och psykisk vård samt utbildning.

Organisationen bedriver en egen skola, ett mindre sjukhus, hospice för HIV- och Aidssjuka och förebyggande verksamhet i bergsbyar. Maiti Nepals grundare, Anuradha Koirala, utsågs till CNN Hero 2010 och år 2002 erhöll organisationen World Children’s Prize, även kallat Barnens Nobelpris.

Barnfonden och ungdomsverksamhet

Föreningens Barnfond startades 1996 i syfte att hjälpa föräldralösa ungdomar som lämnat institution. Bidrag ges till både högre utbildning och hälsovårdskostnader. Genom Barnfonden har vi kunnat bekosta operationer, läkarbehandlingar, tandvård, sjukhuskostnader vid förlossningar samt tråkigt nog även kostnader vid livets slut, så som vid kremering.

Utöver utbildning på collegenivå har ungdomar fått möjlighet att studera medicin, ledarskap, ekonomi, IT och administration för att nämna några. En del har valt en kortare yrkesutbildning till tränare, mekaniker, reparatör, kock eller kosmetolog.

Det är omöjligt att ange antalet barn/ungdomar som fått hjälp genom föreningen. En del har haft faddrar under en kort period, andra långt in i vuxenlivet. Ytterligare några har fått hjälp vid enstaka tillfällen genom Barnfonden. Lika svårt skulle det vara att försöka räkna antalet gåvogivare/faddrar.

Hjälpverksamhetens omfattning i kronor däremot är lättare att ange: sedan starten 1993 till slutet av 2015 har föreningen fört över 4 312 525 kr till Nepal. Barnfondens del är 438 025 och återstående 3 874 500 utgörs av fadderverksamheten.

Gemensamt för all hjälpverksamhet är principen att varje donerad krona går oavkortat till Nepal. Alla administrativa kostnader står föreningen för och styrelsen arbetar ideellt.

Text: Vilma Brandt
Publicerad 20160418