Skip to content

Om Sverige-Nepalföreningen

Föreningen bildades sommaren 1992 med syfte att "främja vänskapliga förbindelser Kathmandu_Nepal_Pagodamellan Sverige och Nepal och därmed öka kunskapen om, samt främja förståelsen för länderna hos intresserade i respektive världsdel" som det står i föreningens stadgar.

 

Konkret innebär det att föreningen ska arbeta för ett kulturellt och socialt utbyte länderna emellan, samt visst biståndsarbete. Självklart är vi religiöst och politiskt obundna, vi arbetar helt ideellt. Medlemsbasen består av adoptivföräldrar med barn från Nepal, adopterade från Nepal, nepaleser boende i landet samt övriga nepalintresserade.

Alla som är intresserade av Nepal är välkomna i föreningen. Du är alltid välkommen att ta kontakt direkt med medlemmar i styrelsen för att diskutera frågor som rör Nepal eller föreningens verksamhet.