Skip to content

Ungdomsverksamhet

Barnfonden och ungdomsverksamheten

Sedan 1996 har Sverige-Nepalföreningen haft samarbete med Sabina och Madhur Sharma, våra pålitliga kontaktpersoner på plats i Nepal.

Hjälpmottagare för verksamheten är ungdomar som vuxit upp på institution. När de klarat den 10-åriga grundskolan skrivs de ut och får börja lära sig hur man lever i samhället.

Hjälpen omfattar tre olika områden:

Medicinfonden

– ersättning av kostnader för sjukvård och medicin.

Kortare yrkeskurser

i väntan på resultat av slutbetyg från grundskolan. (datakurser, baristautbildning etc)

Utbildningskostnader för klass 11 och 12

(college) för ungdomar utan individuella sponsorer.

Utbildningsverksamhet

Mål: Att bygga en bro mellan livet på institution och livet i samhället, och sedan hjälpa ungdomarna över bron.

Metod: Att ge ungdomarna möjlighet till 2-årig college-utbildning och därmed bättre möjlighet att få jobb och kunna försörja sig själva. Under andra året på college uppmanas ungdomarna att börja söka jobb.

Efter college: Att ge ekonomiskt stöd till högre utbildning. Kostnaden för mat och husrum bör ungdomarna klara själva.

Hur kan man hjälpa?

  • Genom gåvor med valfritt belopp till barnfonden. (Plusgiro: 649 52 42 – 7)
  • Genom studiestöd på individuell basis som en anonym fadder eller med kontakt med hjälpmottagaren. (Plusgiro: 40 85 96 – 5)

Som fadder, även om du väljer att vara anonym, får du kontinuerlig information om den du hjälper (foto, bakgrundsinformation samt utbildningsresultat).

Genom att utbilda ungdomarna hjälper vi inte bara enskilda individer utan en hel nation att utvecklas.

För mer information kontakta:

Vilma M. Brandt

Vilma.m.brandt@sverigenepal.se

070 – 888 09 27