Skip to content

Skakande upplevelser i Nepal

Medlemmarna Ingrid och Helge Holm, nyss hemkomna från Nepal upplevde jordbävningen på plats.

Läs artikel i Laholms Tidning om deras egen berättelse om upplevelserna under jordbävningen.