Skip to content

I samband med den stora jordbävningen 2015 beslutade Sverige Nepalföreningen att bidra till att bygga upp en hälsocentral i Sindhupalchowk, ett av de värst drabbade områdena. Med hjälp av de bidrag som kommit in från medlemmar Sverige Nepalföreningen i samband med jordbävningen startade vi en utökad insamling med målet att nå upp till de 300 000 kronor som hälsocentralen beräknades kosta, ett mål som vi nådde i början av 2019.

Två viktiga personer i projektet har varit akutläkaren Malin Emgård som via sina kontakter med Kathmandu Medical Center (KMC) kunnat säkerställa bemanning med läkare och sjuksköterskor till detta, och Björn Söderberg, som leder organisationen Build Up Nepal. Vår ordförande, Katak Malla, har också bidragit med sina kontakter och kunskaper för att skapa avtal och skaffa tillstånd från myndigheter. En mycket central person i projektet har också varit Netra Karki som från början var ordförande i byrådet i Thokarpa och den som lokalt lett stora delar av arbetet och fått befolkning och kringliggande samhällen engagerade.

Netra har också sett till att byggprojektet vuxit och kunnat säkerställa statlig finansiering så att hälsocentralen nu är på väg att bli ett mindre sjukhus på tre våningar med 15 vårdplatser för inneliggande patienter. Detta har skett i samråd med Build Up Nepal som från början hade helhetsansvaret för hälsocentralen och såg till att den första jordtegelstenmaskinen köptes in till projektet.

Byggprojektet gick ganska långsamt till en början och tidsplanen har hela tiden skjutits framåt, bland annat på grund av att omfattningen vuxit, men det har också funnits administrativa hinder på vägen. Andra faktorer som påverkat har varit blockaden av den indiska gränsen, den årligen återkommande monsunen som gjort vägarna svårframkomliga och den pågående Coronapandemin.

   

Under mellantiden har det skett mycket annat i Thokarpa. Nya vattenledningar har dragits till byn så att man nu har god tillgång till bra vatten. En tysk-engelsk välgörenhetsorganisation - Foundation Human Nature (FHN) - har börjat bekosta utbildningar av ungdomar från byn till sjuksköterskor och laboratorietekniker och Malin har också lett utbildningar inom folkhälsa och startat ett menskoppsprojekt tillsammans med FHN som blivit mycket uppskattat. Dessutom har ett stort antal privathus blivit återuppbyggda med hjälp av jordtegelstenstekniken. Sverige Nepalföreningen har också beslutat att bidra med en ny insamling till en tandläkarmottagning där målet är att nå upp till 50 000 kronor.

I närtid har den pågående Coronapandemin och den efterföljande nedstängningen också haft stor påverkan på sjukhusbygget i Thokarpa. Från mars månad har det varit svårt att få fram leveranser av material på grund av nedstängningen vilket ledde till att byggnationen i det närmaste avstannade. I början av juni meddelade dock regeringen att man skulle prioritera vissa utvalda byggprojekt, bland annat sjukhus, vilket lett till att bygget kommit igång på nytt. Regeringen har också släppt till statliga medel så att inköpen kunnat komma igång igen. Årets kraftiga monsun har dock inneburit stora utmaningar att få fram allt material.

    

     

Sedan mitten av juni har det gjorts stora framsteg med infrastrukturen i bygget. Trots den pågående monsunen har elektricitets- och vattenledningar dragits och glaspartier och räcken har kommit på plats liksom sanitär utrustning. Malin, Netra och Sabina från KMC har nu påbörjat inköp av den medicinska utrustningen och förhoppningen är att verksamheten skall komma igång i höst.

Ni kan följa utvecklingen löpande via bloggen "Att bygga vårdcentral i katastrofområde" som ni når via länken https://www.sverigenepal.se/bygga-vardcentral/.

Nu när projektet börjar närma sig sin fullbordan är vi i behov av ytterligare bidrag både till medicinsk utrustning och till tandvårdsmottagningen och tar tacksamt emot medel antingen via Swish till 1236335830 eller till vårt plusgiro 6495242-7. Det går också att betala från utlandet till vårt konto på Nordea genom att ange IBAN: SE83 9500 0099 6042 6495 2427 och BIC: NDEASESS

Märk gärna bidraget med ert namn samt och vad ni vill att pengarna skall användas till - tandläkarmottagning eller medicinsk utrustning.  

Text: Torbjörn Tingdal

Bilder Björn Söderberg och Netra Karki

Netra Karki introducerar dig till Thokarpas sjukhus

Se filmen på Youtube via länken nedan.

https://youtu.be/OXipB7Oyxf0

Kommentarer till; malin.emgard@sverigenepal.se
Thokarpa Swish 123 633 58 30
SNS postgirokonto 649 52 42-7, märk bidraget med Thokarpa