Skip to content

CDmuJwxWIAEOyJYPå förmiddag lördagen den 25 april 2015 kom de första rapporterna om den stora jordbävningen (7,7-7,9 på Richterskalan) i Nepal. Epicentrum var norr om staden Ghorka.

Vår nepalesiska au pair (Shanti Thapa ) ringde sin mamma, vars by ligger nära epicentrum. Hon kom då fram och vi hörde henne bryta ihop när hon hörde sin mammas röst. Mamman pratade osammanhängande, troligtvis i chocktillstånd. Det framgick att hela byn var förstörd liksom de kringliggande större byarna. Efter den kontakten har det varit omöjligt att nå fram.

Den mesta informationen får vi via facebook samt några väldigt kortfattade meddelanden. För övrigt får vi informationen via nyhetsmedia. Än så länge kommer nyhetsflödet huvudsakligen från huvudstaden Kathmandu. Det är det illa nog, uppåt 2 000 dödsoffer är funna.

Katak Malla (ordförande i vår förening) skickade på eftermiddagen ett mail till UD, som svarade att de vile att han skulle komma dit på måndag för vidare diskussioner. Senare rapporterades det om att man förbereder en svensk räddningsinsats.

Efter den första kraftiga jordbävningen har det varit många efterskalv och de kommer kanske att fortsätta. Ett kraftigt efterskalv skedde nu på söndag förmiddag (svensk tid).

De rapporter vi har säger att barnen på Bal Mandir och Maiti Nepal lyckligtvis är oskadda.

På Maiti Nepal har deras datorer och skrivare slungats till golvet under skalven och förstörts. Barnen där fick sova ute under den gångna natten och det var kallt och regnigt. Sannolikt skedde detsamma på Bal Mandir. Del av en vägg på Bal Mandir har fallit, men den berör av allt att döma inte själva barnhemmet. Däremot har det rapporterats att de har sprickor i väggarna till barnens rum.

I Ghorka district har uppskattningsvis 80 % av byggnaderna blivit förstörda.
I samband med jordbävningen har det också skett omfattande jordskred. Liknande gäller troligtvis i många andra områden.

I de rapporter jag fått från Kathmandu så har de ingen el och har brist på rent vatten. Däremot faller just nu ett riktigt skyfall.

De räddningsinsatser som nu sker är inriktas på att ta hand om skadade och döda människor, huvudsakligen i Kathmandudalen. Det stora arbetet som väntar är ju att hjälpa människor att få vatten och mat.

Vägarna är skadade och det betyder att det kommer att råda brist på bensin och gas samt, naturligtvis mat. Matpriserna stiger explosionsartat just nu. Priset på ris har t ex tredubblats på bara en dag.

Många länder skickar hjälpgrupper, en del har redan anlänt. I spåren av katastrofen kommer det naturligtvis att ske stora insamlingar. Tyvärr kommer sannolikt rätt mycket att ”försvinna” på vägen innan de når de behövande.

I höstas rankades Nepal som ett av de mest korrumperade länderna i Sydostasien, endast Afganistan och Irak rankades högre (eller sämre).

Det är därför viktigt innan man skänker pengar till någon insamlingsorganisation att man verkligen vet att det når dem som avses.

Janne B