Skip to content

NCO – Nepal Children Organization

NCO head office - Bal Mandir

Fadderverksamhet i samarbete med Nepal Children’s Organisation (NCO)

 NCO grundades 1964 och har hem för föräldralösa och övergivna barn i alla 75 distrikten i landet. NCO har också rätt att ge barn till adoption både i Nepal och till utlandet.

Sverige-Nepalföreningen startade ett fadderprogram i samarbete med NCO då Vilma Minkkinen Brandt flyttade till Nepal 1993 och arbetade som volontär hos NCO under 1 år.

75 % av fadderbidragen går till NCO för husrum och mat för barnen samt till deras skolavgifter och skoluniform. Resterande 25 % sätts in på barnens individuella bankkonton som de får tillgång till när de måste lämna NCO, vilket sker vid 16 års ålder eller efter avslutad 10-årig grundskoleutbildning.

Faddern får fotografi och bakgrundsinformation om sitt fadderbarn samt kontinuerlig information om barnets utveckling och skolgång. Man kan skriva brev till barnet på enkel engelska och vid besök i Nepal är man välkommen att träffa sitt barn på barnhemmet.

Sedan ledningen på NCO byttes för drygt två år sedan har vi haft lite problem med att få de uppgifter vi har rätt till enlig avtalet. Tills detta är löst tar vi inga nya fadderbarn på NCO.

 

Kerstin Björlin

Fadderansvarig NCO