Skip to content

Tihar

Bilder från 2015 års Tiharfirande i Nepal.

För fotona tackar vi familjen Björlin.

Bhai Tikka

Bhai Tika 4   Bhai Tika 2

Laxmi Puja

Laxmi Puja 1   Laxmi Puja 3 

Laxmi Puja 2

 Höstens svenska Tiharfirande 2015image004image003

image005

Gick av stapeln lördagen den 28/11 kl. 11.00 - 15.00 på restaurang Agra Tandoori
 i Sundbyberg.

Tiharfirandet på Agra Tandoori

Vi var ett fyrtiotal medlemmar som samlades i Sundbyberg den 28 november för att fira Tihar. Förutom den populära lunchbuffén hade vi fyra talare som presenterade olika ämnen.

Anne-Charlotte Gudmundsson från Adoptionscentrum (AC) berättade om den bok som nyss getts ut som handlar om vilka problem som fanns när de internationella adoptionerna startade i början av sjuttiotalet och hur de utvecklats sedan dess.

Efter lunchen berättade Torbjörn lite om den politiska situationen i Nepal och hur folket lider av den blockad som satts in mot lastbilstransporter från Indien i protest mot den nya konstitutionen. Det är nu långa köer för att få tag i drivmedel och gas till matlagning och även tillgången till mediciner har strypts.

Anna Schulte visade bilder från sin Nepalresa i våras och berättade om utvecklingen på Maiti Nepal och hur verksamheten påverkats av jordbävningen. Administrations- och skolbyggnaderna blev skadade vid skalvet medan bostadsbyggnaderna är relativt oskadda. Under flera veckor tvingades man sova ute på grund av risken för nya jordbävningar.

Malin Emgård berättade om sina erfarenheter från den Health Camp där hon och ett tiotal läkare och sjuksköterskor från Linköping deltog. Health Campen hölls bland annat i bergsbyn Thokarppa som är en av de byar som utvärderas för samarbetsprojektet där Sverige-Nepalföreningen skall bidra till att återuppbygga en Health Post (en typ av regional vårdcentral) för medel som samlats in i samband med jordbävningskatastrofen. Cirka 2200 patienter togs emot under de fyra dagar campen bedrevs.

Träffen avslutades med lottdragning där i stort sett alla deltagare fick med sig ett pris som minne av årets Nepalträff.

Text Torbjörn Tingdal