Skip to content

Tihar

image003

image005

Höstens Tiharfirande hölls lördagen den 25/11 2017

Tiharträffen i Sundbyberg 2017

Då solen kryper in i vinteride och mörkret sveper sin svarta slöja över det norra halvklotet griper man gärna tillfällen till att fira ljusets festival – Tihar.

Vi var drygt trettio entusiaster som samlades på Agra Tandori i Sundbyberg sista lördagen i november. I avspänt atmosfär flöt samtalen fritt – det spelade ingen roll om man var gammal i gården eller helt ny i sammanhanget. Alla hade vi ju Nepal som en gemensam nämnare.

Efter presentationen av deltagarna informerade föreningens ordförande Katak Malla oss om de senaste turerna i Nepals politik inför stundande parlamentsval. Flera partier hade gått ihop och bildat en vänsterallians för att konkurrera ut Nepali Kongress. Valet sker i två omgångar: den första den 27:e november och den avslutande den 7:e december.

Därefter fick vi följa med Torbjörn Tingdal till byn Thokarpa och se hur bygget av vårdcentralen fortskred. Äntligen är alla tillstånden från myndigheterna klara och själva byggandet kan påbörjas. Då medarbetaren på plats, Netra Karki, blivit ordförande i kommunfullmäktige, har han kunnat ordna ytterligare medel från statens katastroffond till projektet. Detta i sin tur innebär att man nu kan bygga en vårdcentral i två plan i stället för den ursprungliga enplansbyggnaden. Torbjörn efterlyste fler donationer till projektet då det fortfarande saknas drygt 80 000 kr av den del som vår förening ska stå för.

Efter den färg- och kryddstarka lunchen hade turen kommit till dagens sista presentation: Nepal av i dag. Undertecknad var nyss hemkommen från en tre veckors resa i landet och hade samlat nyheter av varierande slag. Tidningarna skrev spaltmeter efter spaltmeter om det kommande parlamentsvalet. Utöver den sedvanliga valpropagandan hade man också artiklar om oron över de summor som partier och kandidater spenderade på sina kampanjer. Trots ett tak på NRs 2,5 miljoner (= drygt 200 000 kr) per kandidat var det flera som tog lån och sålde sina ägodelar för att täcka kostnaderna för sin kampanj.

En annan ofta förekommande nyhet i nepalesiskt media var det påbörjade järnvägsbygget mellan Kyirong i Kina och Kathmandu i Nepal. Enligt planen ska tågen färdas i tunnlar under Himalaya vilket kräver teknisk kunnande eftersom Nepal är jordbävningsområde. Från Kathmandu ska järnvägen förlängas till Pokhara i väst och Lumbini i syd, sammanlagt 287 km. Projektet har beräknats vara klart till 2020.

Mätta på mat och information skingrades de församlade vid mörkrets inbrott, en del med nyvunna lotterivinster i fickan.

Vi i styrelsen tackar alla närvarande och hoppas på ett glatt återseende på årsträffen i maj!

Text: Vilma M. Brandt

Foto: Madhur Sharma (bilderna tagna vid tidigare tillfälle i Nepal)

Bilder från 2015 års Tiharfirande i Nepal.

För fotona tackar vi familjen Björlin.

Bhai Tikka

Bhai Tika 4   Bhai Tika 2

Laxmi Puja

Laxmi Puja 1   Laxmi Puja 3 

Laxmi Puja 2

 Höstens svenska Tiharfirande 2015image004image003

image005

Gick av stapeln lördagen den 28/11 kl. 11.00 - 15.00 på restaurang Agra Tandoori
 i Sundbyberg.

Tiharfirandet på Agra Tandoori

Vi var ett fyrtiotal medlemmar som samlades i Sundbyberg den 28 november för att fira Tihar. Förutom den populära lunchbuffén hade vi fyra talare som presenterade olika ämnen.

Anne-Charlotte Gudmundsson från Adoptionscentrum (AC) berättade om den bok som nyss getts ut som handlar om vilka problem som fanns när de internationella adoptionerna startade i början av sjuttiotalet och hur de utvecklats sedan dess.

Efter lunchen berättade Torbjörn lite om den politiska situationen i Nepal och hur folket lider av den blockad som satts in mot lastbilstransporter från Indien i protest mot den nya konstitutionen. Det är nu långa köer för att få tag i drivmedel och gas till matlagning och även tillgången till mediciner har strypts.

Anna Schulte visade bilder från sin Nepalresa i våras och berättade om utvecklingen på Maiti Nepal och hur verksamheten påverkats av jordbävningen. Administrations- och skolbyggnaderna blev skadade vid skalvet medan bostadsbyggnaderna är relativt oskadda. Under flera veckor tvingades man sova ute på grund av risken för nya jordbävningar.

Malin Emgård berättade om sina erfarenheter från den Health Camp där hon och ett tiotal läkare och sjuksköterskor från Linköping deltog. Health Campen hölls bland annat i bergsbyn Thokarppa som är en av de byar som utvärderas för samarbetsprojektet där Sverige-Nepalföreningen skall bidra till att återuppbygga en Health Post (en typ av regional vårdcentral) för medel som samlats in i samband med jordbävningskatastrofen. Cirka 2200 patienter togs emot under de fyra dagar campen bedrevs.

Träffen avslutades med lottdragning där i stort sett alla deltagare fick med sig ett pris som minne av årets Nepalträff.

Text Torbjörn Tingdal