Skip to content

Bidra till vårdcentralen i Thokarpa

28 april 2016 - Swishkonto öppnat för projektet

Föreningen har öppnat ett swishkonto med nummer 1236335830 enbart för hälsoprojektet i Thokarpa och namnet som kommer upp är SNF hjälpverksamhet. Ni kan även sätta in pengar på föreningens postgirokonto 649 52 42-7. Eftersom detta konto är gemensamt för flera projekt bör ni märka bidraget med Thokarpa samt avsändare.