Skip to content

Bli fadder – varför?

Som fadder till ett barn i Nepal kan Du med små medel göra en fin insats för en annan människa. Att ge ett barn möjlighet till utbildning är en god investering. Tack vare fadderbidragen har många barn fått en gnista hopp om en meningsfullare framtid. Och vetskapen om att någon utifrån bryr sig om ett barn på institution får barnet att blomma upp och växa.

Kommer pengarna fram?

100% av det Du betalar i fadderbidrag går till barnen i Nepal. De administrativa kostnaderna för fadderverksamheten sköts av Sverige-Nepalföreningen genom medlemsavgifterna. Alla i föreningen arbetar ideellt inga kostnader för löner eller arvoden förekommer.

Vilka samarbetar vi med i Nepal?

Sverige-Nepalföeningen startade sin fadderverksamhet 1993 och har samarbetat i över 20 år med två olika organisationer i Nepal.

Nepal Children´s Organisation (NCO)

NCO grundades 1964 och har barnhem för föräldralösa och övergivna barn i alla 75 distrikten i landet. NCO har också rätt att ge barn till adoption både i Nepal och till utlandet. De flesta adoptivbarnen i Sverige med ursprung i Nepal kommer just via NCO:s barnhem. Flertalet av föreningens fadderbarn finns på NCO:s barnhem Bal Mandir i Kathmandu. De yngsta fadderbarnen på NCO är oftast 8-9 år, eftersom barn under 7 år kan gå i adoption. Mer information om NCO:s verksamhet kan Du hitta på deras hemsida : www.nconepal.org

Ungdomsprogrammet

Vi har ett program för ungdomar som lämnat institution (NCO), men behöver ekonomisk hjälp för sina studier. Våra duktiga medarbetare på plats sköter föreningens barnfond som ger bidrag till kostnader för utbildning och/eller sjukvård. Fadderbidragens storlek varierar beroende på kostnaderna för studier, boendet etc. Plusgiro 649 52 42 - 7
Läs mer om barnfonden här.

Maiti Nepal

Organisationen grundades av Mrs Anuradha Koirala 1993. På Maiti Nepal tar man hand om flickor som utsatts för traffiking (sålts till prostitution), samt flickor som befinner sig i riskzon för att bli sålda. Man bedriver även omfattande informationsverksamhet om kvinnans situation i Nepal. Organisationen fick motta Barnens Nobelpris 2002 i Mariefred ur den svenska drottningens hand.

För mer information om Maiti Nepal finns på deras hemsida: www.maitinepal.org
Plusgiro till Maiti Nepal:87 48 12 - 1

Vad innebär det ekonomiskt att vara fadder?

De flesta faddrarna betalar för närvarande SEK 200/månad till föreningens plusgiro 40 85 96-5. För att hålla kostnaderna nere skickar vi inga inbetalningskort. De flesta har valt att betala 1-2 gånger om året. För barnen på NCO har vi följande uppläggning: 75% av fadderbidragen går till NCO för husrum och mat för barnen samt till deras skolavgifter och skoluniform. Resterande 25% sätts in på barnens individuella bankkonton om de får tillgång till när de lämnar institutionen.

Hur blir man fadder?

Kontakta föreningen fadderombud och anmäl ditt intresse. (se info nedan) Du får ett formulär att fylla i samt foto och bakgrundsinformation om barnet. Man binder sig i 2 år som fadder. Våra medarbetare i Nepal förser oss sedan med kontinuerlig information om barnets utveckling och skolgång. Du kan skriva till Ditt fadderbarn på enkel engelska, och vid besök i Nepal är Du välkommen att träffa Ditt barn på barnhemmet.

Välkommen som fadder Din insats behövs!

Fadderombud för Maiti Nepal: Anna Schulte.
e-post: anna.schulte@sverigenepal.se
Fadderombud för ungdomar samt ansvarig för Barnfonden: Vilma M.Brandt.
e-post:  vilma.m.brandt@sverigenepal.se
Fadderombud för NCO: Kerstin Björlin.
e-post: kerstin.bjorlin@sverigenepal.se

Varför inte ge någon en fin present?

Ge ett gåvobevis på att du satt in pengar i någons namn till vår Barnfond. Plusgiro 649 52 42 - 7

Alla pengarna går OAVKORTAT till barn i Nepal, administrativa avgifter hanteras genom medlemsavgiften.