Skip to content

Årsmöte och nyårsfirande i Vårdnäs 13-14 april

Nepalföreningen har hållit sin traditionella vårträff i Vårdnäs utanför Linköping och samtidigt passat på att fira in Nepals nyår som inföll klockan 20:15 svensk tid på lördagskvällen. Numera är det år 2076 i Nepal enligt landets officiella kalender, Bikram Sambat.

Bland de cirka 30 närvarande på träffen fanns förutom största delen av styrelsen även några adopterade från Nepal med och utan familjer, ett antal faddrar och nepalresenärer samt några nepaleser.

Vi välkomnades av ett soligt men något kallt östgötaväder, och efter välkomsttal och presentation av deltagarna intog vi vår medhavda lunch i möteslokalen. Därefter hölls föreningens årsmöte, och vi konstaterade att föreningens ekonomi gett ett litet överskott även för 2018 och att vi under året överfört närmare en halv miljon kronor till våra fadder- och projektverksamheter i Nepal. Eftersom föreningens ekonomi och verksamhet befanns vara i god ordning beviljades styrelsen ansvarsfrihet. De styrelseledamöter vars mandattid gått ut blev alla omvalda.

Vi hade en kort diskussion om medlemstidningen Nepal-Nytt och kostnaden för och distributionen av denna. Tidningen utgör en betydande del av föreningens kostnader men samtidigt är det ofta en välkommen påminnelse om föreningens existens var gång den trillar ner i brevlådan. Det kom förslag på att den inte skall skickas med post utan i stället distribueras elektroniskt. Styrelsen fick i uppdrag att komma med förslag om detta vid nästa årsmöte.

Efter en stunds kaffepaus berättade sedan Vilma om det nepalesiska nyåret och de olika kalendrar som förkommer i Nepal. Förutom Nepals nyår firas även newarernas nyår, det tibetanska nyåret och vårt eget gregorianska nyår. Firandet är dock inte lika utbrett som firandet av nyåret i väst men i en del städer och byar blandas firandet med inslag av religiösa processioner och dragkamp mellan olika grupper.

Därefter berättade Rukmani Dhital om hur det var att växa upp och leva på Bal Mandir i Naxal och på NGCC under 1990- och 2000-talet. Hon är konstnär och lärare i detta ämne och har bland annat varit på utbildning i Nederländerna och haft flera utställningar av sin konst. För tillfället har hon fått lägga målandet åt sidan och ägnar sig på heltid åt att undervisa och att ta hand om sin familj med två småbarn. Hennes svenska faddrar hade bjudit in henne till vårträffen, och vi fick ett intressant föredrag om hennes uppväxt och utbildning.

Till sist denna eftermiddag berättade Peter om sin och familjens resa tillbaka till Nepal under jullovet 2018-2019. Han hann förutom Kathmandu även med att besöka sitt tidigare barnhem i Panchkal och utflykter till Tanzen och Chitwan. I Panchkal träffade han också en av de personer som var där innan han adopterades till Nepal.

 

Till kvällens firande och måltid klädde många av deltagarna upp sig i nepalesiska kläder och ett antal herrar hade den traditionella topin på huvudet. Efter mingel och cocktails med nepalesiskt tilltugg skålade vi in det nya året, och några skickade nyårshälsningar till sina vänner. För årets nepalmiddag ansvarade Kumar och hans fru Mittu från Göteborg. De driver ett par restauranter med Nepalmat i Göteborg och såg till att måltiden blev en kulinarisk högtid med dal bhat, pakhora, kyckling, lamm, grönsaker och mycket annat. Kvällen blev också ganska sen innan firandet tagit slut.

Efter frukosten på söndagen berättade Anna om Maiti Nepals historia och utveckling. Sverige- Nepalföreningen var en av de första som stöttade Maiti Nepal, som nu vuxit och driver verksamhet i ett helt kvarter. Förutom att ta hand om traffickingoffer och arbeta med trafficking prevention driver de även skolor och ser till att HIV-smittade får vård och bromsmediciner. Mrs Koirala, som startat och byggt upp verksamheten, är nu en välkänd person i Nepal. Hon har för tillfället fått lämna över ansvaret till sin mångårige assist Bishwo Khadka, eftersom hon blivit utsedd till provinsguvernör för ett av Nepals sju nya distrikt som bland annat omfattar Kathmandudalen.

Sedan var det åter dags för Vilma, denna gång för att berätta om den politiska situationen i Nepal, där den regerande vänsterkoalitionen tycks kunna hålla samman medan det gamla maktpartiet Nepali Congress fått en mer undanskymd roll. Just nu försöker Kina få mer inflytande över Nepal bland annat genom handelsavtal och att bygga infrastruktur som en järnväg genom Himalaya. Många anser att Indien använt otillbehörliga medel som gränsblockaden strax efter jordbävningen för att försöka behålla sitt inflytande i Nepal, och att man även stödjer den nya våldsbejakande maoistgerillan, en utbrytargrupp ur vänsteralliansen.

Slutligen berättade Malin om Thokarpa och hur byggprojektet och andra hälsobefrämjande projekt i området fortskrider. Hälsocentralen håller på att växa från den ursprungliga envåningsbyggnaden som Sverige-Nepalföreningen garanterat till en sjukhusliknande trevåningsbyggnad med alltmer statligt stöd till finansiering och framtida drift. Bland annat håller man på att färdigställa ett nytt vattenförsörjningssystem som även de privathus som nu byggs med jordtegelstenar skall kunna utnyttja. Föreningen håller nu på att undersöka om vi kan få fram tillräckligt med finansiellt stöd för att även kunna inkludera en tandläkarmottagning i det framtida sjukhuset. Byns satsningar ses alltmer som en modell för andra byar, och man har redan haft ett antal besök för att vidareförmedla kunskaperna från Thokarpa till andra orter.

I samband med lunchen avslutades årets möte. Vi hälsar alla varmt välkomna till nästa vårträff som kommer att äga rum i Vårdnäs den 25-26 april 2020.

Text: Torbjörn Tingdal

Foto: Johnny Leidegren

Återuppbyggnaden i Nepal går långsamt men takten ökar med tiden.

Kathmandu Durbar square 2011

Kathmandu Durbar square nov 2017

Totalt skadades närmare fem miljoner byggnader i samband med jordbävningarna 2015 och av dem bedöms ungefär 600 000 vara helt förstörda. I november 2017 rapporteras endast 12 % vara färdiga av de över 400 000 förstörda byggnader som öronmärkts för återuppbyggnad. Även bland de kulturhistoriskt viktiga byggnaderna som tempel och palats i Kathmandudalen har återuppbyggnaden gått långsamt. Boudhanathstupan var en av de första som blivit färdigrestaurerad och återinvigd efter jordbävningen. Detta skedde dock nästan helt utan hjälp från staten utan med hjälp av volontärer och medel som munkarna samlat in. Bland övriga kulturhistoriska byggnader pågår fortfarande återuppbyggnaden i relativt långsam takt som vi kan se på bilderna som Johnny Leidegren tagit 2011 respektive 2017
Patan Durbar square 2011

Patan Durbar square nov 2017

Redan i oktober 2015 lanserades ett program för återuppbyggandet av privata hem. Den finansiering som ingick i programmet hade ett antal begränsningar, bland annat att man var tvungen att äga sin mark för att kunna få bidrag till återuppbyggnad. Alla byggnader som återuppbyggs inom ramen för programmet måste också byggas mer jordbävningssäkra, men det är svårt att kontrollera att alla verkligen lever upp till de nya kraven, speciellt i de mest avlägsna områdena.

De som fått återuppbyggnadsbidrag beviljat får detta i tre steg. I samband med att man skriver under återuppbyggnadskontraktet kan man få Rs 50 000 (cirka 5 000 kr). När grunden är färdig kan man få ytterligare Rs 150 000 (cirka 15 000 kr) och när man färdigställt byggnaden kan man få ytterligare Rs 100 000 (cirka 10 000 kronor). Enligt en rapport från Nepali Times i juni 2016 hade bara små delar av regeringens bistånd då delats ut. Så långt hade cirka 1 000 personer nåtts av någon form av bistånd från National Reconstruction Authority – NRA. Nya siffror från juni 2017 visade att knappt 5 % av förstörda byggnader nu blivit återuppbyggda och att det framför allt var skolor och sjukhusinrättningar som man satsat på.

Det finns många anledningar till att återuppbyggnaden har dröjt. En del kan förklaras av att det finns för få ingenjörer som hjälper till ute på landsbygden, kanske beroende på att de får mer betalt i Kathmandudalen och därför är mindre intresserade av att åka ut till de avlägsna byarna. Både den politiska processen och arbetet med att ta fram nya byggnormer för återuppbyggandet har också gått långsamt, men nu verkar alltmer att komma igång.

Organisationen Build Up Nepal som leds av Björn Söderberg har bidragit till återuppbyggandet i ett femtiotal byar i de mest drabbade provinserna. Den teknik de framför allt förespråkar med jordtegelstenar (earth bricks) armerade med järnrör är även den vi använder vid bygget av hälsocentralen i Thokarpa. Man hämtar då större delen av byggnadsmaterialet från den lokala jorden och skaffar i stort sett bara cement och armeringsjärn utifrån.

Exempel på hus byggda med jordtegelstenar.

Vad har Sverige Nepalföreningen bidragit med

I samband med jordbävningen kom det in många bidrag till akut hjälp och återuppbyggnad. Förutom att kunna hjälpa ungdomar med svenska faddrar som blev bostadslösa har föreningen också bidragit till att bygga upp en skola i Alampu för Thamifolket. Denna blev klar redan förra hösten och representanter från Sverige Nepalföreningen var med vid invigningen. Ni kan läsa mer om detta under rubriken Hjälpverksamhet/Thamiskolan.

Invigningsceremonin vid Thamiskolan hösten 2016

Thokarpa

I vårt andra hjälpprojekt, hälsocentralen i Thokarpa samarbetar vi med Build Up Nepal. Ni som följt projektet vet att det varit en lång process för att få fram alla tillstånd som behövdes. Dessutom drabbades ju Nepal i år av en ovanligt kraftig monsun under sommaren som förstörde vägarna och orsakade ytterligare förseningar. Redan 2016 köpte vi ju in en jordtegelstensmaskin till projektet som i början användes till att få fram material för väggarna i det nya media- och utbildningshuset som invigdes i våras och används flitigt sedan dess.

Tekniken med jordtegelstenar har spritt sig i byn efter detta. Många hjälpte till att göra tegelstenarna för media-och utbildningshuset samt till hälsocentralen och lärde sig samtidigt den nya tekniken. Nu har en kristen organisation, Caritas, köpt in ytterligare tre likadana maskiner som används till återuppbyggnad och kommit igång med byggen av privata hus även för den fattigaste delen av befolkningen. Totalt har man tecknat kontrakt på mer än hundra hus som nu växer upp runt om i byn och många fler lär tillkomma. Detta är verkligen ett bevis på att det vi hoppas kunna bidra med, hjälp till självhjälp, kan fungera i denna del av världen.

Jordtegelmaskin

Torkning av jordtegel

Hälsocentralen i Thokarpa

Under Hjälpverksamhet/Thokarpa Health Post kan ni läsa mer om hur projektet framskrider. Vi har fått med nya samarbetspartners i projektet i form av en tysk-engelsk organisation - Foundation Human Nature (FHN) - som skall hjälpa till med kostnaderna för utbildning av lokal sjukvårdspersonal. Vår samarbetsman i Thokarpa, Netra Kharki, blev i lokalvalet i våras utsedd till VDC chairman (ungefär kommunfullmäktiges ordförande) och har fått offentliga medel för att finansiera ytterligare påbyggnader till den tänkta hälsocentralen. Detta har medfört att projektet har vuxit från en envånings- till att kunna byggas ut till en tvåvåningsbyggnad. Just nu pågår arbetet med att färdigställa den ombearbetade grunden. Sverige Nepalföreningens bidrag till projektet är dock fortfarande maximerat till de trehundratusen kronor som det ursprungliga projektet var planerat till. Det återstår fortfarande att samla in cirka en fjärdedel av denna summa tills hela projektet är färdigställt om ett år. Vi tar tacksamt emot alla bidrag till detta projekt som utvecklat sig till att ge Thokarpa ett mycket betydande bidrag till återuppbyggandet och kanske kan tjäna som en modell för andra återuppbyggnadsprojekt i regionen.

Bidrag till Thokarpa

Ni kan antingen swisha era bidrag direkt till 1236335830  eller sätta in pengar på föreningens plusgirokonto 649 52 42-7. Eftersom detta konto är gemensamt för flera projekt bör ni märka bidraget med Thokarpa samt avsändare.

Text: Torbjörn Tingdal, dec 2017

Medlem i föreningen - varför?

Några anledningar; Varför är det viktigt att vara medlem i föreningen?

Nepal med i Gothia Cup!

Äntligen är de här, Tusal’s Youth Club, det nepalesiska ungdomslaget! För första gången har Nepal fått möjlighet att delta i Gothia Cup, världens största och mest internationella fotbollsturnering för ungdomar. Den stolte lagledaren heter Chakra Tamang, uppvuxen på barnhemmet Bal Mandir i Kathmandu. Chakras svenska fadder Ingrid Holm har lagt ner enormt mycket arbete för att få hit laget, och i lördags kunde hon åka till Landvetter för att möta laget.

I dag (måndag) spelade laget sin första match och vann med 1-0 – en lovande start.

Lycka till med även de återstående matcherna!

Länk till Gothia Cups hemsida http://www.gothiacup.se 

Den svenska länken i Tusal Youth Club. Läs artikel om Ingrid Holm och Tusal Youth Club på Gothia Cups hemsida https://www.gothiacup.se/sv/2017/07/den-svenska-lanken-i-tusal-youth-club/  

Finns det ett samband mellan jordbävning i Nepal och Gothia Cup? Läs och begrunda. http://www.expressen.se/gt/sport/raddades-fran-jordbavning-nastan-sa-jag-grater-/

Sverige-Nepalföreningen

höll vårträff och årsmöte på Vårdnäs den 13-14 maj 2017

Nepalträff med årsmöte i Vårdnäs

Den nepalesiska nationalhymnen fick hård konkurrens av vårystra flyttfåglars glädjesång då den blåvitröda flaggan hissades i topp. Drygt trettio entusiaster hade samlats för att umgås i Nepals tecken under en majweekend. Bland deltagarna hade vi adoptivfamiljer med sina vuxna barn, frekventa Nepalresenärer, faddrar till barn i Nepal, nepaleser bosatta i Sverige och åtminstone två nepaleser bosatta i Nepal, Lila Nath Sapkota med son.

Årsmötet flöt utan större komplikationer: styrelsen fick godkänt för sitt arbete (ansvarsfrihet) och lovade att fortsätta i samma anda och oförändrad sammansättning som under föregående verksamhetsår. Ett längre uppehåll gjordes dock vid en punkt i dagordningen nämligen övriga frågor. Anna Schulte hade deltagit i Maiti Nepals 25 års jubileum i Kathmandu och lämnade över ett par plaketter som föreningen fått som tack för stödet till Maiti Nepal i deras arbete mot trafficking.

Helgen erbjöd rikligt med tillfällen att utöka sina kunskaper om Nepal generellt samt om föreningens hjälpinsatser i landet. Malin Emgård hade glädjande besked om byggandet av en hälsocentral i bergsbyn Thokarpa: äntligen var alla tillstånden från myndigheterna klara och bygget kunde påbörjas.

Undertecknad redogjorde för det andra större projektet efter jordbävningen, skolbygget i Thamibyn Alamphu, där invigningen av de nya lokalerna skedde i höstas.

På kvällen dukades ett långbord upp för den traditionella nepalmiddagen som avnjöts under gemytliga former. Livliga samtal uppstod då deltagarna utbytte Nepalerfarenheter med varandra.

På avslutningsdagen hann vi göra en Himalayavandring på svindlande höjder under ledning av Kerstin Björlin som delade med sig av sina erfarenheter i ord och bild. Anna Schulte berättade om Maiti Nepals 25 års jubileum som firades med statsminister Mr Dahal som hedersgäst.

Katak Malla bevandrade oss i den nuvarande politiska situationen i landet, och därefter upplyste Marie Schön oss om vad andra svenska organisationer bedriver för hjälpverksamhet i Nepal. Sista ordet fick vår nepalesiske gäst, Lila Nath Sapkota, som gjort en lång klassresa från föräldralös barnhemspojke till lärare på en elitskola för barn från välbärgade familjer.

Den blåvitröda flaggan halades ner och det blev dags att ta adjö av varandra och lämna Vårdnäs kvar inbäddat i sin vårfagra grönska.

Text: Vilma M. Brandt

Foto: Johnny Leidegren

____________________________________________________________________________

 Blockaden längs gränsen avslutad

Publicerad 20160215

Den 23 januari röstade Nepals parlament igenom tre förändringar av den nya konstitutionen för att tillmötesgå några av kraven från dem som startat blockaden. Svaret blev att förändringarna inte var tillräckliga men det blev ändå något lättare att få tag i vissa varor som stoppats av blockaden.

Den femte februari öppnades gränsen på nytt nära Birgunj och under de första 3 dagarna passerade närmare 800 lastbilar den nyöppnade gränspassagen. Enligt indiska media var det lokala handlare på bägge sidor om gränsen som brände ner de tält som satts upp av Madhesi-aktivisterna och därefter blev de få kvarvarande aktivisterna bortjagade så att lastbilarna kunde börja passera gränsen igen efter nästan fem månaders blockad.

Några dagar senare förklarade Madhesigruppens ledare att blockaden officiellt avslutats och att de i stället skall fortsätta förhandla sig till bättre villkor. Därefter har man meddelat alla även andra gränspassager mellan Indien och Nepal har öppnats.

De fattiga är som vanligt de som drabbats värst av blockaden. En beräkning som gjorts av Nepals Central Bank hävdar att 800.000 människor har drivits tillbaka i extrem fattigdom av blockaden. Det är många lågutbildade som arbetar med turism och byggen som blivit av med sina arbeten. Blockaden har visat sig medföra värre konsekvenser än jordbävningen hävdar bankens VD Trilochan Pangeni.

Nepal efter jordbävningen – en sammanfattning av de senaste månadernas händelser

Text, Torbjörn Tingdal

Jordbävningen i Nepal den 25 april, som uppmättes till 7,8 på Richterskalan, drabbade 8 miljoner människor varav 3,9 miljoner var barn. Jordbävningen utlöste i sin tur stora laviner och jordskred, samt starka efterskalv som tillsammans tog över 9 000 liv och skadade 20 000 personer. 39 av Nepals 75 distrikt drabbades mycket hårt - 600 000 hus raserades och ytterligare 280 000 hus fick omfattande skador. Sjukhus, vårdcentraler, vägar och broar förstördes. 5 000 skolor kollapsade och lämnade en miljon barn utan möjlighet till vidare skolgång.

En omfattande internationell katastrofinsats har bistått människor i nöd med mat, tält och sjukvård.  Även om det gjorts stora framsteg för att möta människors akuta behov är allting fortfarande väldigt provisoriskt. Skolor behöver återuppbyggas, människor måste återskapa sitt levebröd, familjer behöver jordbävningssäkra hem och skydd under vinterhalvåret.

Läs mer om läget  http://www.sverigenepal.se/berattelser-fran-nepal/

Bilder från årets Tiharfirande i Nepal.

För fotona tackar vi familjen Björlin.