Skip to content

Styrelsemöten referat

Styrelsemöte i Sverige-Nepalföreningen 300116

Den 30 januari var det styrelsemöte hemma hos ordföranden Katak Malla i Stockholm. Det preliminära bokslutet visade ett något bättre resultat än planerat men föreningens verksamhet gick ändå minus 5 350 kronor. En del av anledningen till detta är att bankerna börjat ta ut mindre avgifter på insättningar när antalet överstiger 500 per år. Eftersom många satte in pengar till katastrofonden i samband med jordbävningen så blev vi drabbade av detta. Vi ser gärna att faddrar i stället för månadsinsättningar gör kvartalsinsättningar. Den beslutade höjningen av medlemsavgifterna kommer förhoppningsvis att innebära att verksamheten inte går med förlust under kommande år. Årets förlust täcks med vinstmedel från föregående år.

Föreningen beslutade att stödja några av fadderbarnen som bor utanför Kathmandu med bidrag till yrkesutbildning. Ett av fadderbarnen och hans syster blev hemlösa efter jordbävningen och har redan fått akut hjälp via barnfonden, men vi vill nu även säkra deras möjligheter till framtida försörjning. Vi efterlyser också ytterligare faddrar till lite äldre barn och kommer att annonsera efter detta i kommande NepalNytt.

Återuppbyggnaden av skolan i Mohariya kommer att bekostas av en tysk organisation och därför beslutade styrelsen att de medel som avsatts för detta i stället skall föras över till hälsoprojektet. Därmed finns nu minst 100 000 kronor avsatta från katastroffonden till hälsoprojektet. Det är nu beslutat att vi kommer att stödja uppbyggnaden av en hälsocentral i Thorkarpa som kommer att drivas av byfullmäktige och bemannas av KMC (Kathmandu Medical College). Sverige-Nepalföreningen kommer att driva insamlingen tillsammans med vår projektledare Malin Emgård bland annat via vår hemsida och genom att vi upprättar ett swishkonto där givarna enkelt kan överföra pengar till projektet. Vi stödjer också insamlingen av pengar till en ny skola för Thamifolket.

Nästa NepalNytt

Vi beräknar att nästa nummer skall komma ut i början av april och bland annat innehålla kallelse till årsmötet. I det kommande numret kommer vi också att berätta om vad som händer i våra projekt och hur blockaden påverkat situationen i Nepal. Alla medlemmar och andra Nepalintresserade är naturligtvis välkomna att skriva egna berättelser till tidningen och även till vår hemsida.